Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

1. Какво представлява синдромът на сухото око?
Синдромът на сухото око, познат още като болест на сухото око, кератоконюнктивитис сика, кератитис сика, представлява мултифакторно заболяване на сълзите и очната повърхност, което води до поява на дискомфорт, зрителни нарушения и нестабилност на слъзния филм покриващ окото с опасност от потенциално увреждане на очната повърхност. Заболяването се придружава от повишен осмолалитет на слъзния филм и възпаление на очната повърхност. Множество са причините за неадекватна продукция на сълзи или нарушения в състава на слъзния филм, което води до прекалено бързо изпаряване или преждевременна деструкция на слъзната покривка.
Синдромът на сухото око може да бъде разделен на два основни подвида:
- синдром на сухото око свързан със синдрома на Сьогрен
- синдром на сухото око несвързан със синдром на Сьогрен
Пациенти със слъзен дефицит страдат от синдром на Сьогрен, ако дефицитът е придружен от ксеростомия (сухота в устата) или заболяване на съединителната тъкан. Пациенти с първичен синдром на Сьогрен имат данни за системно автоимунно заболяване, което се манифестира с наличието на серумни антитела и тежък слъзен дефицит и увреждане на очната повърхност. Тези пациенти, от които повечето са жени, нямат отделно установено заболяване на съединителната тъкан. Вторичният синдром на Сьогрен се дефинира, като синдром на сухото око свързан с диагностицирано заболяване на съединителната тъкан, което най-често може да бъде ревматоиден артрит, системен лупус еритематодес или системна склероза.
Синдром на сухото око несвързан със синдром на Сьогрен се среща по-често при постменопаузални жени, бременни, жени приемащи орални контрацептиви или жени, които са на хормон-заместителна терапия (особено с препарати, съдържащи само естроген). Общият деноминатор е понижаването нивата на андрогените, което може да се дължи или на намалена овариална функция (при постменопаузални жени) или увеличени нива на свързващия половите хормони глобулин (при бременни и при жени, приемащи орални контрацептиви).
Дисфункция на Мейбомиевите жлези също представлява ключов компонент от синдрома на сухото око. Едно проучване на 224 пациенти със синдром на сухото око показало, че при 86% от тях се наблюдават признаци на дисфункция на мейбомиевите жлези. Счита се, че андрогените имат трофична функция спрямо слъзните и мейбомиевите жлези. Освен това, те осъществяват силно противовъзпалително действие чрез продукция на трансформиращ растежен фактор бета (TGF-b), потискайки лимфоцитната инфилтрация.
Синдромът на сухото око представлява предимно клинична диагноза, която се поставя след комбиниране на информацията, получена от анамнезата и физикалния преглед и осъществяването на един или няколко тестове, които да обективизират диагнозата. Не съществува абсолютно специфичен тест, с който да се постави диагнозата синдром на сухото око.
Ранното откриване и агресивното лечение на синдрома на сухото око може да помогне за превенцията на улцерации на роговицата и скарификация, както и подобряването качеството на живот на болния. Лечението зависи от от степента на тежест на заболяването и може да включва приложение на медикаменти, устройства за защита на окото и хирургична интервенция. Честотата на прегледите при специалист зависи от тежестта на симптомите.
Устройство на слъзния филм
Прочетете повече информация за устройството на слъзния филм и неговата роля!
Слъзният филм покрива нормалната очна повърхност. Принципно той се състои от следните 3 преплитащи се слоя: - повърхностен тънък липиден слой - този слой се образува от мейбоевите жлези и основната му функция е да забавя изпаряването на сълзите и да подпомага равномерното разпределение на сълзите;
Прочети повече ›
2.
Каква е честотата на синдрома на сухото око?
Колко често се среща синдрома на сухото око? Каква е честотата при мъже и жени? Прочетете.
Ранни доклади за честотата на синдрома на сухото око показват значителни различия в резултатите, дължащи се на различията в дефиницията за заболяването, използвана при различните проучвания, както и от липсата на единичен тест или комбинация от тестове, които да потвърждават диагнозата. Изследовате
Прочети повече ›
3.
Рискови фактори за поява на синдром на сухото око
Кои фактори могат да увеличат риска от поява на сухота в очите?
Редица фактори могат да увеличат риска от сухота в очите. Те включват:
Прочети повече ›
4.
Кои са причините за възникване на синдрома на сухото око?
Кои са причините за възникването на синдрома на сухото око? Прочетете повече!
Международната работна група за синдрома на сухото око (DEWS) развила класификация на синдрома на сухото око въз основа на етиологията, механизмите на заболяването и стадия на заболяването. Тази класификация установява два основни механизми за възникване на състоянието сухо око: - дефицит на слъзни
Прочети повече ›
5.
Как се развива синдрома на сухото око?
Какви са патофизиологичните промени при синдрома на сухото око? Научете повече как се развива!
Съществува генетична предиспозиция към синдром на сухото око, асоцииран със синдрома на Сьогрен, доказателство, за което е високата честота на човешкия левкоцитен антиген B8 *HLA-B8) хаплотип при тези пациенти. Това състояние води до състояние на хронично възпаление, с продукция на автоантитела, вк
Прочети повече ›
6.
Симптоми и признаци при синдром на сухото око
Кои са признаците и симптомите при синдрома на сухото око? Научете повече!
В зависимост от тежестта на синдрома на сухото око, могат да се наблюдават оплаквания от чувство за чуждо тяло в окото, грапавост, зачервяване на окото, отделяне на секрети, очно раздразнение, сухота на окото, прекомерно сълзене, фотофобия, флуктуиращо или замъглено зрение. Тези симптоми често се з
Прочети повече ›
7.
Как се поставя диагнозата синдром на сухото око?
Кои изследвания са подходящи за диагностициране синдрома на сухото око? Научете повече!
Синдромът на сухото око или кератоконюнктивитис сика е предимна клинична диагноза, която се поставя чрез комбинация на информация, получена от анамнезата и физикалния преглед, както и осъществяването на един или повече диагностични тестове. Нито един тест сам по себе си не е достатъчно специфичен.

Как се поставя диагнозата синдром на сухото око?
Кои изследвания са подходящи за диагностициране синдрома на сухото око? Научете повече!
Синдромът на сухото око или кератоконюнктивитис сика е предимна клинична диагноза, която се поставя чрез комбинация на информация, получена от анамнезата и физикалния преглед, както и осъществяването на един или повече диагностични тестове. Нито един тест сам по себе си не е достатъчно специфичен з
Прочети повече ›
8.
Какви са леченията при синдром на сухото око?
Какви са методите на лечение на синдрома на сухото око? Научете повече.
Ранно диагностициране и агресивното лечение на синдрома на сухото око може да спомогне за предпазване от поява на роговични разязвявания и скарификации. Честотата на прегледите зависи от тежестта на признаците и симптомите на заболяването. Въпреки че допълнителната лубрикация заема централна роля п

9. Какви са леченията при синдром на сухото око?

Ранно диагностициране и агресивното лечение на синдрома на сухото око може да спомогне за предпазване от поява на роговични разязвявания и скарификации. Честотата на прегледите зависи от тежестта на признаците и симптомите на заболяването.
Въпреки че допълнителната лубрикация заема централна роля при лечението на лек и умерен воден дефицит при синдрома на сухото око, всички придружаващи заболявания на клепачите също трябва да бъдат лекувани адекватно. Локалната употреба на циклоспорин е показала увеличаване продукцията на водния компонент на слъзния филм, както и увеличаване на гъстотата на чашковидните клетки и понижаване на възпалителните слъзни цитокини. Пероралния прием на омега-3-мастни киселини е показал положителни противовъзпалителни свойства, които спомогнали за продукция на сълзи.
Други форми на лечение включват употребата на запушалки, които блокират отворът на слъзния канал във вътрешния ъгъл на окото. Временното блокиране на този отвор може да бъде постигнато чрез колагенни (разтворими) или силиконови (постоянни) запушалки; съществуват нови видове колагенни запушалки, които имат по-продължително време на действие, преди да се разтворят (3 до 6 месеца след имплантиране). Ако запушалките са неефективни, електрокоагулацията на долния отвор на слъзния канал може да бъде извършена при някои пациенти с тежки форми на синдрома на сухото око.
Лечението на тежките форми на синдром на сухото око или синдром на сухото око, свързан със съединително-тъканни заболявания, включително синдром на Сьогрен, трябва да бъде координирано със специалист по вътрешни болести или ревматолог, както и със съответните консултанти по дентална медицина и гинекология.
Международната работна група за сухото око е разработила препоръки за лечение на синдрома в зависимост от тежестта на заболяването.
Първо ниво на лечение включва:
- информиране на пациента и промяна в начина на живот;
- отстраняване на влошаващите състоянието екарства;
- прилагане на изкуствени сълзи, гелове или мехлем;
- лечение на клепачите.
Ако приложеното лечение от първо ниво е незадоволително, необходимо е да бъдат добавени лечебни мерки от второ ниво, включително:
- противовъзпалителни препарати (локален циклоспорин, локални стероиди);
- тетрациклини (за възпаление на мейбоевите жлези или розацеа);
- запушалки на отвора на слъзния канал (след като е овладяно възпалението);
- секретагоги.
Ако приложеното лечение от второ ниво е незадоволително, необходимо е да бъдат добавени лечебни мерки от трето ниво, включително:
- автоложен серум или серум от пъпна връв;
- контактни лещи;
- перманентна оклузия на отвора на слъзния канал.
Ако приложеното лечение от трето ниво е незадоволително, се прилага лечение от четвърто ниво, което се състои в приложение на системно противовъзпалително средство.
9.1. Фармакологична терапия

Препаратите, които се използват за лечение на синдрома на сухото око са изкуствени сълзи, гелове, емулсии и мехлем, противовъзпалителни агенти (локални циклоспорин, локални кортикостероиди); локални или системни препарати съдържащи омега-3 мастни киселини, локални или системни тетрациклини, секртагоги (диквафозол, автоложен серум или серум от пъпна връв, системни имуносупресанти.
Препарати, осигуряващи допълнителна лубрикация се използват най-често за лечение на синдрома на сухото око. Ако тези препарати трябва да бъдат използвани по-често от на всеки 3 часа, желателно е да се използват такива формули без съдържание на консерванти. Ако пациентът страда и от синдром на Сьогрен, употребата на системни имуносупресанти трябва да влиза в съображение.
За лечението на синдрома на сухото око с препоръчва употребата на изкуствени сълзи без консерванти в комбинация с лубрициращ мехлем. Леката форма на синдрома на сухото око може да бъде лекувана с накапвания до 4 пъти дневно, като при по-тежките форми на синдрома се стига до накапвания по 10-12 пъти на ден. Слъзни мехлеми могат да бъдат използвани през деня, но като цяло се препоръчват за нощните часове преди лягане, тъй като могат да влошат зрението след приложение.
Клиничните проучвания довели до одобрението на локалното приложение на циклоспорин 0,05% емулсия за лечение на умерена до тежка форма на синдрома на сухото око демонстрирали значително покачване на продукцията на сълзи в сравнение с контролната група, лекувана само с изкуствени сълзи.
Целите на фармакотерапията при лечение на синдрома на сухото око е да понижи смъртността и усложненията. За лечението на заболяването се прилагат изкуствени сълзи със или без консерванти, в зависимост от тежестта. Доксициклин в дози 100 мг веднъж или два пъти дневно може да бъде прилаган за лечение на дисфункция на мейбоевите жлези.
9.2. Нефармакологично лечение

Запушалките на отвора на слъзния канал често се използват за лечение на синдрома на сухото око. Съществуват няколко варианта на запушалките, както следва:
- абсорбируеми запушалки - тези запушалки са направени от колаген или полимери и или се абсорбират от само себе си или да бъдат премахнати чрез промивка с натриев хлорид; продължителността на оклузията варира от 7 до 180 дни;
- неабсорбируеми запушалки - тези запушалки са направени от силикон; налични са 2 основни категории силиконови запушалки за лечение на синдрома на сухо око - интраканикулярни запушалки и запушалки с капаче.
- термопластични запушалки - тези запушалки са направени от термосензитивен, хидрофобен акрилен полимер, който се променя от твърд в мек кохезивен гел, когато температурата му се промени от стайна в телесна температура;
- хидрогел запушалки.
Проучване на Mataftsi и съдружници установило, че запушалките на отвора на слъзния канал са ефективно и безопасно лечение на деца с персистиращи симптоми и трябва да се има предвид.
Ако се установят мукозни влакна или филаменти, те трябва да бъдат премахнати с форцепс, и 10% ацетилцистеин може да бъде прилаган 4 пъти на ден. Като цяло, хирургичното лечение за синдрома на сухото око се препоръчва за много тежки случаи, при които настъпват улцерации или заплашваща перфорация на стерилни роговични язви.
Хирургичното лечение може да включва:
- коригиране на перфорациите;
- роговично или склеророговично залепване за заплашваща или настъпила вече перфорация;
- латерална тарсорафия - временна тарсорафия (50%) се препоръчва за пациенти със синдром на сухото око, дължащ се на кератит след парализа на лицевия нерв и след лезия на нервус тригеминус, които водят до поява на синдром на сухото око, следствие на загуба на роговична чувствителност;
- конюнктивопластична ексцизия на симптоматична конюнктивохалазия;
- хирургична оклузия на слъзната дренажна система;
- графтинг на мукозната мембрана;
- транспозиция на дуктуса на слюнчените жлези;
- простетично заместване на повърхностната очна екосистема.
При пациенти със синдром на сухото око е необходимо да бъде затворен отвора на слъзния канал. Ако запушалки не са налични или се губят често, хирургична интервенция за перманентна оклузия е индицирана.

 

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Последно разглеждани продукти

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото