Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

Болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон представлява хронично невродегенеративно двигателно разстройство, което прогресира бавно при повечето хора. Състоянието се характеризира с дисфункция и смърт на жизненоважни нервни клетки в мозъка, наречени неврони. Мозъкът бавно спира да произвежда невротрансмитер, наречен допамин. С все по-малко и малко допамин човек има прогресивно намаляваща способност да регулира движенията, тялото и емоциите.

Паркинсоновата болест засяга предимно хора в напреднала възраст, но може да се появи и при по-млади индивиди. Обикновено заболяването започва на възраст между 50 и 65 години, поразявайки около 1 % от населението в тази възрастова група. Малко по-често се среща при мъжете в сравнение с жените.

Нормално, в човешкия мозък има мозъчни клетки (неврони), които произвеждат допамин.

Тези неврони се концентрират в определена област на мозъка, наречена субстанция нигра ("черно вещество"). Допаминът е химично вещество, което препредава съобщения между субстанция нигра и другите части на мозъка, за да се контролират движенията на човешкото тяло. Допаминът спомага за плавни, координирани движения на мускулите. Когато са увредени около 60-80 % от клетките, произвеждащи допамин, и не се образува достатъчно допамин, се появяват моторните симптоми на болестта на Паркинсон. Този процес на увреждане на мозъчните клетки се нарича невродегенеративност.

Актуалната теория (т.нар. хипотеза на Braak) е, че първите признаци на Паркинсоновата болест се намират в ентеричната нервна система, медулата и по-специално обонятелната луковица, която контролира усещането за мирис (обоняние). Съгласно тази теория, болестта на Паркинсон прогресира само до субстанция нигра и мозъчната кора през годините. Тази теория се подкрепя все повече от доказателствата, че немоторните симптоми, като загуба на обоняние, хипосмия (намалено обоняние), нарушения на съня и запек, могат да предхождат с няколко години двигателните манифестации на заболяването. Поради тази причина изследователите все повече са фокусирани върху тези немоторни симптоми с цел откриване на болестта на Паркинсон възможно най-рано и търсене на начини да се спре прогресията й.

При повечето хора са необходими години, за да се развият симптомите, и те живеят в продължение на години с болестта. Състоянието прогресира постепенно, понякога започва с едва забележим тремор само на едната ръка или чувство на слабост или скованост в един крайник. Треморът се влошава и разпространява, мускулите стават по-сковани (по-твърди), движенията се забавят, балансът и координацията се влошават. С напредването на заболяването често се развиват депресия, когнитивни проблеми, както и други умствени или емоционални проблеми.

Специфичната група от симптоми, която пациентът проявява, варира. Основните моторни симптоми при болестта на Паркинсон включват:

тремор на ръцете, краката, лицето и челюстта
брадикинезия или забавяне на движенията
ригидност или скованост на крайниците и трункуса
постурална нестабилност или нарушено равновесие и координация
Самата болест на Паркинсон не е фатална. Въпреки това, усложнения от болестта са сериозни.

В момента няма лек за болестта на Паркинсон. Терапията е насочена към облекчаване на симптомите, за да може пациентът да запази качеството си на живот възможно най-високо.

Какви са причините за болестта на Паркинсон?

Движения на тялото се регулират от част от мозъка, наречена базални ганглии, чиито клетки изискват правилен баланс от две вещества - допамин и ацетилхолин, участващи в предаването на нервните импулси. При Паркинсоновата болест, клетките, които произвеждат допамин, започват да дегенерират, нарушавайки баланса на тези два невротрансмитера. Въпреки че е известно, че липсата на допамин предизвиква моторните симптоми на болестта на Паркинсон, не е ясно защо произвеждащите допамин мозъчни клетки се увреждат. Генетични и патологични изследвания показват, че различни дисфункционални клетъчни процеси, възпаление и стрес могат да допринесат за увреждане на клетките.

Когато допаминовите нива намаляват, се развива анормална мозъчна активност, което води до симптоми на болестта на Паркинсон. Комуникацията между двете области на мозъка - субстанция нигра и корпус стриатум, става неефективна и движенията на тялото се нарушават. Колкото по-голяма е загубата на допамин, толкова по-лоши са моторните симптоми. Други клетки в мозъка също дегенерират до известна степен и могат да допринесат за недвигателните признаци на болестта на Паркинсон.

Болестта на Паркинсон при повечето хора е идиопатична. Към днешна дата, въпреки десетилетията на интензивно изучаване причините за развитие на болестта на Паркинсон остават неизвестни. Много експерти смятат, че заболяването е причинено от комбинация от генетични фактори и фактори на околната среда, която може да варира от човек на човек.

Изследователите смятат, че генетиката понякога играе роля в клетъчната дегенерация. В редки случаи заболяването може да бъде причинено от вирусна инфекция или вследствие на излагане на токсини от околната среда, като например пестициди, въглероден окис или метала манган.

Гени

Болестта на Паркинсон е смятана за негенетично заболяване. Въпреки това, около 15 % от хората с тази болест има роднина от първа степен, който страда от това състояние.

Изследователи са идентифицирали специфични генни мутации, които могат да причинят болестта на Паркинсон, но те са рядкост, освен в случаи с много членове на семейството, засегнати от болестта на Паркинсон. Известно е, че най-малко около 5 % от хората имат форми на заболяването, които възникват поради мутация на един или няколко специфични гени.

В повечето наследствени случаи хората, страдащи от заболяването, са с мутации в гените за SNCA (алфа-синуклеин), PRKN (паркин), LRRK2, PINK1, DJ-1 и ATP13A2. Мутации в гените SNCA, LRRK2 и GBA са открити за рискови фактори за спорадична форма на заболяването.

Ролята на гена SNCA (алфа-синуклеин) е важна при болестта на Паркинсон, тъй като протеинът алфа-синуклеин е основен компонент на телцата на Леви. Това са анормални структури, които са установени в много мозъчни клетки на индивиди с Паркинсонова болест. Функцията на телцата на Леви по отношение на болестта на Паркинсон не е все още изяснена.

Миссенс мутации на гена (в който се променя един нуклеотид) и дубликации и трипликации на локуса са установени в различни групи с фамилна болест на Паркинсон. Миссенс мутациите са рядкост. Мултипликации на SNCA локуса са причина за около 2 % от случаите с фамилна анамнеза на заболяването.

Генът LRRK2 кодира протеин, наречен дардарин. Терминът "дардарин" произлиза от баскски език и означава "тремор", тъй като този ген е бил за първи път идентифициран при семейства от Англия и северната част на Испания. Мутации в LRRK2 са най-честата известна причина за фамилна и спорадична болест на Паркинсон - около 5 % от индивидите с фамилна анамнеза за заболяването и 3 % от спорадичните случаи.

Според проучвания хора с роднина от първа степен, страдащ от заболяването, като родител или брат / сестра, са с 4-9 % повече риск да развият Паркинсонова болест в сравнение с общата популация.

Иницииращи фактори на околната среда

Някои учени предполагат, че болестта на Паркинсон може да произтече от излагане на определени фактори на околната среда, въпреки че рискът е относително малък. Иницииращи фактори на околната среда включват излагане на пестициди, травми на главата, местообитание на село или земеделска работа. Животът на село и консумацията на вода от кладенец могат да бъдат рискови, тъй като те са косвени предпоставки за експозиция на пестициди.

Пестицидите, които могат да повишат риска от развитие на болестта на Паркинсон, включват инсектициди, предимно хлорпирифос и органохлорини, и пестициди, като например ротенон или паракват, както и хербициди. Предполага се, че експозиция на тежки метали също е рисков фактор чрез възможно натрупване в субстанция нигра, но проучванията са неубедителни.

Трябва да се отбележи, че обикновено излагане на токсини на околната среда никога не е достатъчно, за да предизвика болестта на Паркинсон. Повечето хора, изложени на токсин, не развиват заболяването. В действителност, няма убедителни доказателства, че фактор на околната среда, самостоятелно, може да се счита за причина за заболяването.

Каква е разликата между болестта на Паркинсон и паркинсонизъм?

Болестта на Паркинсон е форма на паркинсонизъм.

Паркинсонизмът е един по-общ термин, използван за описание на набор от симптоми, които обикновено се свързват с болестта на Паркинсон, но понякога произтичат от други причини.

Основните признаци включват:

 

тремор
ригидност
забавяне на движенията и
проблеми с баланса.
Разликата между болестта на Паркинсон и паркинсонизма е важна, тъй като някои от тези други причини могат да се лекуват, докато други не реагират на лечение или лекарства.

Не всички пациенти с паркинсонизъм страдат от болест на Паркинсон. 85 % от случаите с паркинсонизъм се дължат на болестта на Паркинсон. Някои лекарства, съдови проблеми и други невродегенеративни заболявания могат да предизвикат симптоми, подобни на болестта на Паркинсон. В действителност, в началото на процеса на заболяването може да бъде трудно да се разбере дали пациентът има типичната болест на Паркинсон или синдром, който я имитира. Развитието на допълнителни симптоми и по-нататъшният ход на заболяването обикновено насочват към правилната диагноза.

Други причини за паркинсонизъм, освен болестта на Паркинсон, включват:

Странични ефекти на предписвани с рецепта медикаменти
Употреба на наркотици
Излагане на токсини от околната среда
Инсулт
Разстройства на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези
Повтаряща се травма на главата (например травма, свързана с практикуване на бокс и множество мозъчни сътресения)
Мозъчен тумор
Прекомерно количество течност около мозъка (хидроцефалия)
Възпаление на мозъка (енцефалит) в резултат на инфекция
Други неврологични заболявания, включително болестта на Алцхаймер, болест на Леви, болест на Кройцфелд-Якоб, болест на Уилсън и болест на Хънтингтън

 Лекарствено индуциран паркинсонизъм

Страничните ефекти на някои лекарства, особено тези, които влияят върху нивата на допамин в мозъка, като антипсихотици или антидепресанти, могат да предизвикат симптоми на паркинсонизъм.

Въпреки че треморът и постуралната нестабилност могат да бъдат по-малко тежки, е възможно затруднено разграничаване на това състояние от болестта на Паркинсон.

Лекарства, които могат да доведат до развитието на паркинсонизъм, включват антипсихотици, метоклопрамид, резерпин, тетрабеназин, някои блокери на калциевите канали, стимуланти, като амфетамини и кокаин. Обикновено след спиране на тези лекарства паркинсонизмът постепенно изчезва за седмици до месеци.

Прогресивна супрануклеарна парализа

Прогресивната супрануклеарна парализа е една от най-често срещаните форми на атипичния паркинсонизъм.

Симптомите на състоянието обикновено започват след 50-годишна възраст и напредват по-бързо от болестта на Паркинсон. Те включват дисбаланс и чести падания в началото на заболяването, ригидност на трункуса, промени с гласа и преглъщането и проблеми с движенията на очите, включително способността за движение на очите нагоре и надолу. Деменцията се развива по-късно.

Не съществуват лабораторни или образни изследвания за прогресивната супрануклеарна парализа.

Не съществува специфично лечение за прогресивната супрануклеарна парализа. Терапии, като логопедия, кинезитерапия и антидепресанти, са от съществено значение при лечението на заболяването.

Кортикобазална дегенерация

Кортикобазалната дегенерация е най-малко честата атипична причина за паркинсонизъм.

Кортикобазалната дегенерация се развива след 60-годишна възраст и прогресира по-бързо от болестта на Паркинсон.

Първоначалните симптоми на кортикобазалната дегенерация включват асиметрична брадикинезия, ригидност, дистония и миоклонус на крайник, постурална нестабилност и речеви смущения. Често се установява и инвалидизираща апраксия на засегнатия крайник, когато се появят затруднения или невъзможност за извършване на координирани движения на засегнатия крайник, въпреки че няма слабост или загуба на чувствителност.

Не съществуват лабораторни или образни изследвания на мозъка за потвърждаване на диагнозата на кортикобазалната дегенерация. Диагнозата е клинична.

Не съществува специфично лечение. Поддържащо лечение, като ботулинов токсин за дистонията, антидепресанти, речева и физикална терапия, могат да бъдат от полза. Леводопа и допаминови агонисти (лекарства, показани при болестта на Паркинсон) рядко помагат.

Множествена системна атрофия

Множествената системна атрофия е термин за няколко заболявания, при който една или повече системи в организма се влошават.

Към категорията множествена системна атрофия спадат синдромът на Шай-Дрегер, стриатонигрална дегенерация и оливопонтоцеребрална атрофия.

Средната възраст на начало на състоянието е през петото десетилетие от живота. Симптомите включват брадикинезия, нарушено равновесие, анормална автономна функция, ригидност, трудности с координацията или комбинация от тези признаци.

Първоначално може да бъде трудно да се разграничи множествената системна атрофия от болестта на Паркинсон, въпреки че по-бързата прогресия, слабият отговор към лекарства, използвани при болестта на Паркинсон, и развитието на други симптоми в допълнение към паркинсонизма могат да бъдат ключови за диференциране на диагнозата.

Не съществуват лабораторни или образни изследвания на мозъка за потвърждаване на диагнозата на множествена системна атрофия.

Пациентите се повлияват слабо от лекарствата, показани при болестта на Паркинсон.

Съдов паркинсонизъм

Множество микроинсулти могат да причинят паркинсонизъм.

Пациентите с това заболяване е по-вероятно да се манифестират със затруднения в походката, отколкото тремор, и са с тенденция да проявяват симптоми, които са по-зле в долната част на тялото.

Някои пациенти са с анамнеза за внезапна поява на симптомите, докато други - с постепенно влошаване на състоянието.

Съдовият паркинсонизъм е статичен (или много бавно прогресиращ) в сравнение с други невродегенеративни заболявания.

Деменция с телца на Леви

Деменция с телца на Леви е невродегенеративно заболяване, което води до прогресивно интелектуално и функционално влошаване на състоянието.

Пациенти с деменция с телца на Леви обикновено имат ранна деменция, зрителни халюцинации, флуктуации (вариране) в когнитивния статус през деня и паркинсонизъм. Не е необичайно за пациентите да се представят с когнитивни проблеми, особено речеви нарушения, известни като афазия.

Не са известни терапии за спиране или забавяне на прогресията на деменция с телца на Леви.

Симптоми и признаци при болестта на Паркинсон

Симптомите и признаците при болестта на Паркинсон са разнообразни. Болестта на Паркинсон засяга движението, причинявайки моторни симптоми. Немоторните симптоми, които включват дизавтономия, когнитивни и невроповеденчески проблеми, сетивни нарушения, трудности със съня, са също често срещани.

Началото на моторните симптоми при болестта на Паркинсон е типично асиметрично, с най-често срещан първоначален признак е асиметричният тремор в покой на горен крайник. С течение на времето пациентите забелязват симптоми, свързани с постепенна брадикинезия, ригидност и промени в походката. Някои немоторни симптоми често предхождат моторните симптоми при болестта на Паркинсон. Най-често срещаните немоторни признаци при пациента с ранна болест на Паркинсон са: прекомерно отделяне на слюнка, разсеяност и проблеми с паметта, чести позиви за уриниране, хипосмия, запек.

Първоначалните клинични симптоми при болестта на Паркинсон включват:

Тремор
Намалена фина сръчност
Отслабен глас
Намалено изражение на лицето
Нарушения на съня
Намалено обоняние
Симптоми на автономна дисфункция, включително запек, аномалии, свързани с изпотяването, сексуална дисфункция и себореен дерматит
Генерализирано чувство на слабост, неразположение или отпадналост
Депресия
Забавен мисловен процес
Всеки човек с болестта на Паркинсон ще изпита симптомите по различен начин. Например, много хора изпитват тремор като основен симптом, а други нямат тремор, но могат да имат проблеми с равновесието. Също така, при някои пациенти болестта прогресира бързо, а при други - не.

Диагностицирането на болестта на Паркинсон се основава на наличието на един или повече от четирите най-често срещани моторни симптоми на заболяването. В допълнение, има други вторични немоторни признаци, които засягат много хора.

Моторни симптоми
Четири моторни симптома се считат за кардинални (основни) за болестта на Паркинсон: тремор, ригидност, забавяне на движенията и постурална нестабилност. Други моторни симптоми са нарушения в походката и позата, както и в говора и преглъщането. Други признаци, като масковидно лице и много ситен почерк (микрография), също могат да се появят.

Основни моторни симптоми
Болестта на Паркинсон се характеризира с четири основни моторни симптома:

Тремор - най-явният и най-добре познат симптом. Също така е най-често срещаният признак - въпреки че около 30 % от хората, страдащи от болестта на Паркинсон, нямат тремор в началото на заболяването, те го развиват с напредването на болестта. Той се наблюдава по време на покой на крайника и изчезва при волево движение и по време на сън. Засяга в по-голяма степен най-отдалечената част на крайника и в началото обикновено се появява в едната ръка или крак, ставайки двустранен по-късно. Обикновено треморът, засягащ горния крайник, започва в пръстите на ръката, но също така може да се появи в предмишницата или китката. След няколко месеца или години треморът може да се разпространи към ипсилатералния долен крайник или контралатералния горен крайник, преди да стане по-генерализиран. Първоначално треморът може да бъде забелязан по време на дейности, като хранене или четене на вестник. Въпреки че болестта на Паркинсон е рядка причина за тремор, засягащ главата или врата, не е рядкост треперене на брадичката, устните или езика. Честотата на тремора при болестта на Паркинсон е 4-6 Hz (цикъла в секунда). Той не се подобрява с прием на алкохол, за разлика от есенциалния тремор. Треморът може да се влоши при поява на стрес, тревожност или умора.
Ригидност - скованост на крайниците и тялото, която може да се увеличи по време на движение. Характеризира се с повишен мускулен тонус (прекомерно и продължително свиване на мускулите), който произвежда скованост и съпротивление при движение в ставите. Ригидността може да е свързана с болки в ставите - такава болка често е начална проява на болестта. Когато крайниците на лицето с болест на Паркинсон са пасивно движени от други, се наблюдава често "феноменът на зъбчатото колело". Комбинацията от тремор и повишен тонус се счита за причината за това явление. Загубата на фините движения на ръката може да доведе до нечетлив почерк (микрография) и затруднено хранене.
Брадикинезия - забавяне на волевите движения. Това е най-характерния клиничен признак на болестта на Паркинсон. С течение на времето се появява трудност при започване и завършване на движение. Възпрепятствани са също така последователните и едновременни движения. Началните прояви на брадикинезия са проблеми при изпълнение на ежедневните задачи и дейности, изискващи контрол на фината моторика, като например писане, шиене или обличане. Симптомите на брадикинезия са различни и могат да бъдат описани от пациентите по различен начин. Те могат да включват субективно чувство на слабост без установена истинска слабост при физикален преглед, загуба на сръчност, уморяемост или болка при извършване на повтарящи се действия. Брадикинезията не е еднаква за всички движения или през цялото време. Тя се променя в зависимост от дейността или емоционалното състояние на пациента, като например пациенти, които са едва в състояние да ходят, са способни да карат колело. Брадикинезията също се изразява като микрография (дребен шрифт при писане), хипомимия или „масковидно лице" (намалено изразяване на лицето), намалена честота на мигане, хипофония (отслабен глас).
Постурална нестабилност - отнася се до дисбаланс и загуба на рефлекси. В късните стадии на болестта този симптом е характерен, което води до нарушено равновесие и вторично до костни фрактури. Нестабилността е често отсъстваща в началните етапи на заболяването, особено при по-млади хора. До 40 % от пациентите могат да преживеят падания, като 10 % имат поне по 1 падане на седмица. Броят падания е свързан с тежестта на болестта на Паркинсон. Причина е нарушени ортостатични рефлекси, заедно с други фактори, свързани с болестта, като ортостатична хипотония или познавателни и сетивни промени.
Други моторни симптоми
Други моторни симптоми включват:

Нарушения на походката и позата - походката се характеризира с малки, кратки стъпки, като стъпалата едва се отлепят от земята. Горните крайници са прибрани до тялото и са сгънати в лакътните стави, а главата и торсът са приведени напред; дистония
Нарушения в речта и преглъщането - хипофония, монотонна реч, хиперсаливация, дисфагия (нарушена способност за преглъщане), дизартрия
Умора
Хипомимия
Затруднение при ставане от седнало положение или обръщане в леглото
Микрография
Нарушена сръчност на фината моторика и моторна координация
Акатизия - неприятно желание за движение, често свързани с медикаменти

Невропсихиатрични симптоми
Болестта на Паркинсон причинява невропсихиатрични симптоми, които включват основно нарушения на когнитивните способности, настроението и поведението.

Когнитивните нарушения се срещат дори в началните стадии на болестта при някои случаи. Голяма част от пациентите ще имат леко когнитивно увреждане с прогресирането на болестта. Сред най-често срещаните дефицити при недементните пациенти са забавени психични (когнитивни) процеси (брадифрения), проблеми с паметта, вербални проблеми.

Дефицитите са склонни да се влошава с течение на времето, развивайки се в много случаи в деменция. Човек с болестта на Паркинсон има шесткратно повишен риск от развитие на деменция, която засяга около 30 % от страдащите от болестта на Паркинсон. Освен това, честотата на деменцията се увеличава по отношение на продължителността на заболяването, достигайки до 80 %.

Когнитивните проблеми и деменцията обикновено са придружени от промени в поведението и настроението, като депресия, апатия, безпокойство. Депресията е един от най-честите невропсихиатрични симптоми, открити при пациенти с болестта на Паркинсон, и е свързана с по-бърза прогресия на физическите симптоми и по-голямо намаляване на когнитивните способности. Интересен факт е, че въпреки че е налице висока степен на депресия при пациенти с болестта на Паркинсон, честотата на самоубийствата е по-ниска в тази група пациенти. 70 % от хората с болестта на Паркинсон, диагностицирани с предварително съществуваща депресия, развиват тревожност. 90 % от пациентите с болестта на Паркинсон с предшестваща тревожност впоследствие развиват депресия, апатия или абулия (безволие).

Обсесивно-компулсивни поведения, като ненаситна жажда и апетит, склонност към преяждане, хиперсексуалност, патологична склонност към хазарт и други, също могат да се появят при индивиди с болестта на Паркинсон и са свързани със синдрома на допаминовата дисрегулация, асоцииран с медикаментите за болестта.

Психотичните симптоми са често срещани при болестта на Паркинсон и обикновено се свързват с допаминовата терапия. Симптоми на психоза са халюцинации (визуални, по-рядко слухови, тактилни, вкусови) или делюзии (заблуди, ирационални вярвания). Халюцинации обикновено са стереотипни и без емоционално съдържание.

Проблеми със съня
Проблемите със съня могат да се влошат от лекарствата за болестта на Паркинсон, но те са основна характеристика на заболяването. Някои често срещани симптоми са:

Прекомерна сънливост през деня
Безсъние
Нарушения в REM съня
 

Нарушения във възприятието
Нарушенията във възприятието при болестта на Паркинсон могат да се проявят с:

Нарушена проприоцепция
Намаляване или загуба на обоняние (хипосмия или аносмия) - може да бъде ранен маркер за болестта
Болка - невропатична, мускулна, ставна, дължаща се на напрежение, дистония, ригидност, скованост на ставите и наранявания
Парестезии

Автономни симптоми
Автономни симптоми при болестта на Паркинсон включват:

Ортостатична хипотония - водеща до виене на свят и припадък
Мазна кожа
Инконтиненция на урина (обикновено в късните стадии на болестта) и никтурия (ставане през нощта за уриниране)
Променена сексуална функция
Прекомерно изпотяване
 

Гастроинтестинални симптоми
Паркинсоновата болест предизвиква запек и други гастроинтестинални проблеми, като нарушена подвижност на червата, които могат не само да застрашат комфорта, но и здравето.

 

Невроофталмологични симптоми
Болестта на Паркинсон е свързана с различни очни нарушения, произведени от неврологични промени. Сред тях са:

Намалена честота на мигане
Възпаление на повърхността на окото
Зрителни халюцинации
Блефароспазъм
Затруднение при отваряне на клепачите
Ограничения в погледа нагоре
Замъглено зрение
Диплопия (двойно виждане)

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Последно разглеждани продукти

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото