Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

ДАЛЕКОГЛЕДСТВО

Далекогледството, или наричано още хиперметропия, представлява нарушение на рефракционните свойства на лещата на окото, което се характеризира с фокусиране на наблюдаваните обекти зад ретината. Лъчите, които изхождат както от далечни, така и от близки предмети, се пречупват така, че образът се получава винаги зад окото. Следователно хиперметропичното око няма точка в пространството пред него, чийто образ да попадне върху ретината.

В млада възраст и при невисока хиперметропия, пациентът вижда както надалеч, така и наблизо благодарение на своята акомодация. При пълна компенсация на далекогледството от акомодацията зрителната острота е не по-малка от единица. При висока хиперметропия, при пареза на акомодацията и при напреднала възраст част от хиперметропията може да остане некомпенсирана и тогава зрителната острота остава по-малка от единица. Некомпенсираната част се нарича явна хиперметропия, а компенсираната част - латентна или скрита хиперметропия. Двете заедно образуват тоталната хиперметропия. С напредването на възрастта и отслабването на акомодацията все по-голяма част от тоталната хиперметропия остава некомпенсирана и става явна, докато с изчерпването на акомодацията цялата хипермеропия стане явна.

Далекогледството обикновено не прогресира. Отслабването на зрението, което се наблюдава у хиперметропите с напредване на възрастта, се дължи на отслабване на акомодацията и преминаването на латентната хиперметропия в явна.

Хиперметропията се коригира с диоптрични очила или лещи. Предписват се плюс стъкла, които допълват недостигащата пречупвателна сила на окото. При това е необходимо да се обърне внимание освен за степента на хиперметропията, още и за възрастта, общото състояние на организма, характера на извършваната зрителна работа и наличието на оплаквания. Както се каза, при млади хора изследването трябва да се прави обезателно след парализа на акомодацията.

Причини и рискови фактори за развитие на далекогледство

Причините за възникване на далекогледство се състоят в нарушения на формата на лещата. Рискът от развитие на сигнификантна физиологична хиперметропия се определя в голяма степен от наследствените фактори и анатомични особености на окото. Физиологичната хиперметропия обикновено не се развива в ранна детска възраст.

При патологично далекогледство се наблюдава скъсена очна ябълка или прекалено плоска роговица и невъзможност на лещата да приспособи формата си, така че да фокусира лъчите точно на ретината. В някои редки случаи хиперметропията може да се дължи на някои заболявания, като захарен диабет, синдром на малките очи (микрофталмия), туморни заболявания около окото, съдови заболявания на ретината и други.

При много бебета в ранна детска възраст се наблюдава известно далекогледство, но обикновено с навършване на 3-годишна възраст зрението се нормализира. Специален вид далекогледство, наблюдавано с напредване на възрастта - пресбиопия, настъпва поради склерозиране на лещата, което намалява нейните рефракционни свойства.

Симптоми и признаци при далекогледство

Млади хора със слаба хиперметропия обикновено нямат оплаквания - при тях аметропията се открива случайно. Затова при деца и млади хора изследването на рефракцията трябва да става само след пълна парализа на акомодацията с атропин.

При по-напреднала възраст, при усилена работа отблизо, при отслабване на организма или при по-висока хиперметропия може да се яви акомодативна астенопия, която ограничава работоспособността.

Постоянното напрягане на акомодацията при неблагоприятни условия за работа отблизо може да предизвика у млади хиперметропи спазъм на акомодацията с картина на лъжливо късогледство и акомодативна астенопия. Освен това постоянното напрежение на акомодацията стимулира прекомерно конвергенцията, което създава условия за възникване на конвергентно съдружно кривогледство.

При висока степен на далекогледство (над 5 диоптъра) акомодацията не може да компенсира за далеч, поради което зрителната острота е под единица. Изследваният не може да чете и има нужда от очила както за далеч, така и за близо.

При висока хиперметропия и работа отблизо при неблагоприятни условия се наблюдават често блефарити, хронични конюнктивити и хордеолоза. При средна и особено при висока хиперметропия в очното дъно може да се наблюдава т.нар. псевдоневрит на зрителния нерв. При висока хиперметропия може да има увреждане на възприемащия апарат с намалена зрителна острота, която не се подобрява с очила.

Какви са медицинските изследвания при далекогледство?

Окото може да се разглежда в оптично отношение, като фотоапарат. То се състои от непрозрачни обвивки (склера и хороидея), които отговарят на камерата на апарата. Диоптричните структури на окото (корнея, камерна течност, леща и стъкловидно тяло), отговарят на обектива. Ирисът на окото стс зеницата отговарят на блендата, а ретината на филма. Заполучаването на добра снимка е необходимо да бъде насторен фокуса на апарата, по същия начин, за да виждаме ясно е необходимо лъчите, които се отразяват от гледания предмет и проникват в окото да се пречупят така, че да се фокусират върху зеницата.

Както е известно, светлината се разпространява праволинейно. Светлинните лъчи могат да бъдат успоредни, разходящи се или дивергентни и сходящи се или конвергентни. Когато един лъч премине от една оптична среда в друга, той се отклонява. Това се нарича пречупване на светлината. Неговата степен и вид зависят от разликата в коефициентите на пречупване на двете среди и от характера на граничната повърхност. При специфични гранични повърхности пречупването е толкова по-силно, колкото по-малък е радиусът на кривината им.

Окото представлява сложна оптична система, в чийто състав влизат роговицата, камерната течност, лещата и стъкловидното тяло. На практика е почти невъзможно да се определят у всеки човек оптичните константи, затова при изчисленията се използват т.нар "редуцирано око"

Пречупвателната сила на диоптричния апарат на окото представлява неговата физична рефракция. Тя се движи между 58 и 66 диоптъра, като по-голямата част - около 48 диоптъра- се пада на роговицата. Познаването на физичната рефракция на едно око не е достатъчно, за да се установи дали това око вижда ясно. За целта трябва да се знае неговата клинична рефракция. Клиничната рефракция на едно око се определя от положението на главния фокус по отношение на ретината. Когато образът попадне точно в ретината, той е отчетлив и окото вижда ясно. Такава клинична рефракция се нарича съразмерна или еметропия. Когато образът се получи пред или зад ретината, той е неясен и окото вижда неясно. Такава клинична рефракция се нарича несъразмерна или аметропия.

Определянето вида и степента на клиничната рефракция може да стане със субективни и обективни методи на изследване. Субективният метод се състои в намирането на онова коригиращо стъкло, което повишава максимално зрението на аметропичното око. Изследва се винаги всяко око поотделно, защото не винаги двете очи имат еднаква рефракция. Изследването започва с анамнезата, която често може да ориентира изследващия за вида на рефракцията. Така например, лошо зрение за далеч при добро зрение за близо говори за миопия, а обратния вариант за хиперметропия (далекогледство). След това се пристъпва към изследване с оптични стъкла, като се поставя пред окото стъкло плюс половин диоптър, по който начин се увеличава съответно пречупвателната му сила. Ако окото е еметропично, стъклото ще го превърне в миопично и ще намали неговата зрителна острота. Ако окото е миопично, стъклото ще увеличи миопията и ще влоши зрението му. Ако окото е йиперметропично, стъклото само ще намали напрежението на акомодацията, зрителната острота ще се запази същата.

След ориентирането по този начин за вида на клиничната рефракция се пристъпва към определянето на нейната степен. При хиперметропия се поставят последователно все по-силни плюс стъкла. Степента на хипеметропията се определя от най-силното плюс стъкло, при което все още се запазва нормално зрителна острота. Когато понижената зрителна острота не се повишава нито с плюс нито с минус стъкла, трябва да помислим за две възможности - или се касае за астигматизъм, или причината за намаленото зрение не е в рефракцията.

Рефракцията може да бъде изследвана обективно още чрез директна офталмоскопия и посредством специални апарати, наречени рефрактометри. Всички обективни изследвания на рефракцията трябва да се правят при пълна парализа на акомодацията с атропин, в противен случай може да се получат много неточни резултати.

Офталмоскопия

С помощта на офталмоскопа има възможност не само да се получи рефлексът на очното дъно, но да се наблюдава и изучава и неговия образ. Офталмоскопията се извършва при същите условия, както и просветлението. Пред окото на изследвания и по хода на отразените от очното дъно лъчи се поставя една двойно изпъкнала леща от 13 диоптъра. Да се получи опора, малкият пръст на изследващия се прикрепя върху челото на болния, а лещата, прихваната с палеца и показалеца, се поддържа на разстояние 7-8 см от окото.

Така образът на очното дъно ще се появи в предния фокус на лещата на около 7-8 см между нея и изследващия. Ще се получи 4-5 пъти увеличен и обърнат въздушен образ на очното дъно. Изследващият трябва да се нагоди, като отпусне акомодацията си за тази точка. Лъчите, излизащи от еметропичното око, са успоредни (при хиперметропичното око са дивергентни) и техният образ трябва да се види в безкрайността; за да се съберат тези лъчи, пред окото се поставя лещата, която ги пречупва в нейния фокус. Този начин на изследване на очното дъно се нарича обратна офталмоскопия.

Лещата от 13 диоптъра може да се замести от пречупващите очни среди на изследващия. За целта е необходимо той да приближи окото си до окото на изследвания, като едновременно го осветява със специален офталмоскоп, който хваща светлината отстрани и я изпраща напред. Този начин на изследване на очното дъно се нарича права офталмоскопия. Правата офталмоскопия дава по-голямо увеличение на образа на очното дъно, но с нея за разлика от обратната се вижда само ограничена област от него и се налага последователно да се измества посоката на офталмоскопа и окто на изследвания.

Какво е лечението при далекогледство?
След поставяне на диагнозата далекогледство е необходимо да се обсъдят възможностите за лечение. Лечението на далекогледството може да бъде консервативно или хирургично. Консервативното лечение включво използване на коригиращи очила или контактни лещи, които се срещат в 3 разновидности:

- единична леща, която се предписва поотделно за всяко око, което води до подобрено зрение на всякакви разстояния;

- астигматични лещи, които коригират далекогледството и астигматизма;

- мултифокални и прогресивни лещи, които осигуряват различен диоптър по протежение на лещата за по-ясна видимост на различни дистанции. Хора на възраст над 40 години и тези, които осъществяват интезивна работа отблизо, имат най-голяма полза от тези лещи.

Индивидите с диагноза далекогледство е необходимо да бъдат подлагани на редовни контролни прегледи, за да се установи дали няма промяна в техния диоптър. При хиперметропия, номерът на диоптъра, който се предписва, се предшества от знака плюс (+). Колкото по-висок е този номер, толкова по-тежко е далеогледството.

Контактни лещи
Някои хора предпочитат контактни лещи пред очила, тъй като им предоставят по добро виждане, по-широко зрително поле и са по-практични за употреба при спортуване или други подобни дейности. Тъй като контактните лещи се прилагат директно върху очите, носещите контактни лещи е необходимо да следват точните указания за подръжка, поставяне и почистване на ещите, с цел предпазване на окото от увреждания.
Контактните лещи могат да бъдат меки или твърди, и могат да бъдат изработени от различни материали. Меките контактни лещи са най-популярни и могат да бъдат за носене през деня или по-продължително носене.

- Бифокални и мултифокални контактни лещи - бифокалните контактни лещи притежават две различни корекции в една леща. Мултифокалните контактни лещи имат различни коригиращи свойства в една леща. Това позволява на пациента да придобие ясно виждне на всякакви дистанции - близка дистанция, средна, далечна. Днес, с напредване на технологиите, съществува голямо разнообразие от контактни лещи, които успешно да коригират комплексни зрителни нарушения, без да се налага постоянна смяна на различни лещи за различните ситуации.

Цената на контактните лещи варира в зависимост от марката и типа леща. Обикновено, бифокални и мултифокалните лещи, отнемат повече време да бъдат напаснати в сравнение с обикновените лещи. Други фактори, които оказват влияние върху цената на лечението е това, колко бързо настъпва необходимост от смяна на лещите, схемата на носене и необходимостта от почистване на лещите.

Коригиращи очила
Коригиращите очила обикновено представляват първи избор на повечето пациенти за корекция на хиперметропия. Лесни за носене, очилата се срещат с рамки в различни размери, стил, цветове, материали и други, което позволява на всеки пациент да избере този модел, който съответства на неговите нужди. Коригиращите очила също могат да бъдат с обикновени, бифокални или мултифокални стъкла, за корекция на множествени зрителни нарушения.

Очилата с прогресивни стъкла са много популярни сред пациентите, които имат нужда от корекция на хиперопията, но в същото време се нуждаят от очила за четене, поради нормалните процеси на стареене настъпващи в очите или пресбиопия. Прогресивните стъкла са подобни на бифокалните и трифокалните, но предлагат по-постепенно преминаване през различните диоптри на стъклото, което елиминира видимите разделителни линии. Цената на коригиращите очила варира в широки граници в зависимост от вида на използваниет стъкла и използваните рамки.

LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis, лазер-асистирана ин ситу кератомилеза)

С въвеждането на ексхимерния лазер се откриха нови възможни за корекция на далекогледството. Ексхимерният лазер коригира рефрактивните нарушения чрез отстраняване на много тънък слой от роговицата. Фоторефрактивната кератектомия е била успешно използвана за лечение на хиперопия, но с при нея се наблюдават проблеми с регресия, индуциран астигматизъм, поява на мътнини по роговицата, което ограничава прилагането на този метод. LASIK процедурата до голяма степен отстранява всички недостатъци на фоторефрактивната кератектомия и представлява предпочитан метод за лечение на хиперопия.

Предимствата на LASIK пред останалите методи на лечение на далекогледството са следните:

- приблизително 96% от пациентите достигат желаното от тях зрение след лазерната корекция;

- LASIK процедурата не причинява силна болка:

- зрението е коригирано веднага след процедурата или на следващия ден;

- не са необхдими превръзки или лепенки след LASIK процедурата;

- след LASIK процедурата, повечето пациенти вече нямат нужда от употреба на коригиращи очила или лещи.

Въпреки редицата си предимства, подобно на всички медицински процедури, LASIK има и някои недостатъчци:

- промените осъществени върху роговицата не могат да бъдат възвърнати след LASIK;

- LASIK представлява технически сложна процедура. Възможно е да възникнат проблеми след изрязването на тънкия роговичен слой, което трайно да засегне зрението.

 

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото