Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

ОСТЕОПОРОЗА

Остеопорозата е заболяване на костите, при което е намалена костната маса, нарушена е микроструктурата им, в резултат на което те стават крехки и се повишава рискът от фрактури.

Костите са твърди органи с различна форма и големина. Те имат много функции:

предпазват вътрешни органи от нараняване;
участват в движението на тялото;
в тях се съдържат минерали (калций и фосфор), които при нужда се освобождават в кръвта;
в костта е разположен и костният мозък, произвеждащ кръвните клетки и т.н.
Костта е изградена от минерали (хидроксиапатит), които им придават твърдост и плътност, от органична част (основно колаген) и клетки. За да се поддържа здравината на костта, тя непрекъснато подменя износените си съставни части (ремоделиране). В резултат на ежедневната ни дейност костите се увреждат. На места на микрофрактури или деформация се активират процесите на резорбиране на костта. След като се отстрани увредената структура, започва по-бавният процес на формирането на нова кост. При млади хора процесите на формирането на нова кост са по-активни, затова до 30-35-годишна възраст се увеличава постепенно костната плътност. След това скоростта на резорбцията изпреварва тази на образуване и костната плътност бавно намалява. След отпадане на яйчниковата функция с настъпването на менопаузата костните загуби се увеличават. Това може да доведе до остеопороза.

Остеопорозата е често заболяване. С възрастта се увеличава честотата й, но също така се увеличава и рискът от падане и това води до по-голям риск от фрактури. Една от всеки три жени на възраст над 50 години ще има остеопорозна фрактура, както и един на всеки пет мъже.

Остеопорозните фрактури се реализират при леки травми или даже без падане. Типични са фрактури на прешлените, бедрената кост и китката. Бедрените фрактури са свързани с голяма смъртност.

Костно ремоделиране

Костното ремоделиране или костният метаболизъм е процес през целия живот, при който зрялата костна тъкан се отстранява от скелета (процес, наречен костна резорбция) и се образува нова костна тъкан (процес, наречен осификация или образуване на нова кост). Тези процеси също контролират преустройството или замяната на костна тъкан след наранявания, като фрактури, но и микротравми, които възникват по време на нормалната дейност. Ремоделирането отговаря и на функционалните нужди при механично натоварване. Здравината на костите се определя от колагенови протеини и минерализиран остеоид.

В първата година от живота почти 100 % от скелета се заменя. При възрастни ремоделирането е около 10 % на година.

Дисбалансът в регулирането на двата субпроцеса в костното ремоделиране - костна резорбция и формиране, води до много метаболитни костни заболявания, като остеопороза.

Костната хомеостаза включва множество, но координирани клетъчни и молекулярни събития. Два основни типа клетки са отговорни за костния метаболизъм - остеобласти и остеокласти. Остеокластите, произлезли от мезенхимните клетки, са отговорни за костната резорбция, а остеобластите, получени от хемопоетични прекурсори, са отговорни за формирането на костта. Тези две типове клетки са зависими един от друг и са свързани в процеса на костно ремоделиране. Остеобластите не само отделят и минерализират остеоида, но също така се появяват за контрола на костната резорбция, извършвана от остеокластите. Остеоцитите, които са крайно диференцирани остеобласти в минерализираната кост, направляват времето и локализацията на костното ремоделиране.

Остеокластите се нуждаят от седмици, за да резорбират кост, докато на остеобластите са им необходими месеци, за да формират нова кост. Следователно, всеки процес, който увеличава скоростта на преобразуване на костта води до костна загуба с течение на времето. Освен това, в периоди на бързо ремоделиране (например след менопауза) костта е с повишен риск от фрактури, тъй като новоформираната кост е по-малко плътно минерализирана, местата на резорбция са временно незапълнени и изомеризацията и съзряването на колаген са нарушени.

Структурата на костите, както и адекватния приток на калций изисква тясно взаимодействие и сътрудничество между тези два типа клетки и други клетъчни популации в местата на костно ремоделиране. Костният метаболизъм се осланя на сложни сигнални пътища и механизми на контрол за постигане на подходящи нива на растеж и диференциация. Тези механизми на контрол включват действието на няколко хормони, включително паратироиден хормон, витамин D, растежен хормон, стероиди и калцитонин, както и няколко произлезли от костномозъчната мембрана и разтворими цитокини и растежни фактори (например M-CSF, RANKL, VEGF, IL-6). Това е начинът, чрез който тялото е в състояние да поддържа подходящи нива на калций, изискващи се за физиологични процеси.

След съответна сигнализация остеокластите се придвижват да резорбират повърхността на костта, което е последвано от депозиране на остеобласти на костта. Заедно клетките, които са отговорни за костното ремоделиране, са известни като основна многоклетъчна единица (BMU) и времевата продължителност (т.е. продължителност на живот) на BMU се определя като период на костно ремоделиране.

Каква е честотата на остеопорозата?

В световен мащаб над 200 милиона души страдат от остеопороза. Остеопорозата става по-честа с напредване на възрастта. Стареенето на населението в света ще бъде отговорно за значително увеличаване на честотата на остеопорозата при постменопаузални жени.

Около 8,9 милиона фрактури в света годишно се дължат на остеопороза. В световен мащаб 1 на всеки 3 жени и 1 на всеки 5 мъже над 50-годишна възраст ще имат остеопоротични фрактури. Приблизително 30 % от всички жени в менопауза в САЩ и Европа имат остеопороза. Най-малко 40 % от тези жени и 15-30 % от мъжете ще пострадат от една или повече фрактури през оставащия им живот.

Хората от европеидната и азиатската раса са изложени на по-голям риск от развитие на остеопороза. Индивидите от африкански произход са с намален риск от фрактури поради остеопороза, но те имат по-висок риск от смърт вследствие на остеопоротични фрактури.

Доказано е, че географската ширина влияе на риска от остеопоротични фрактури. Области на по-голяма географска ширина, като например Северна Европа, получават по-малко витамин Д чрез слънчевата светлина в сравнение с регионите близо до екватора и следователно имат по-висока честота на фрактури в сравнение с по-малките географски ширини. Например мъжете и жените на 50-годишна възраст в Швеция са с 13 % и 28,5 % риск от фрактура на бедрената кост, докато този риск е само 1,9 % и 2,4 % за мъжете и жените в Китай.

Колко типа остеопороза има?

Загубата на костна маса може да е резултат от различни причини. В зависимост от основната причина, довела до остеопороза, се различават следните типове остеопороза:

Първична остеопороза, което е резултат от възрастово - обусловени причини,
Вторична остеопороза, която е причинена от друго заболяване или прием на лекарства.
4.1. Първична остеопороза
Към първичната остеопороза се причисляват над 95 % от случаите при жените и може би повече от 80 % при мъжете.

Като постменопаузална се означава остеопорозата, която настъпва вследствие на отпадането на яйчниковата функция. Основна причина е бързото намаляване на естрогените при менопаузата. Постменопаузалната остеопороза се среща при жени на възраст 50-65 години. Характеризира се с ускорена костна загуба. Чести са фрактурите на китката и прешлените.

Сенилната остеопороза възниква при жените и мъжете на възраст над 70 години. Тази форма на остеопорозата е свързана с промени, свързани със стареенето. Освен дефицита на хормони, значение има и намаленият прием на калций и витамин Д, намалената абсорбция в червата. Освен фрактури на прешлени и китка, са чести и тези на бедрената кост.

Ювенилната остеопороза е тази, която се среща при деца и млади хора от двата пола. Възрастта на поява обикновено е 8-14 години. Тези пациенти имат нормална функция на половите жлези. Отличителен белег на младежката остеопороза е рязка болка в костите и / или фрактура след травма.

Вторична остеопороза

Вторичната остеопороза е причинена от подлежащо заболяване, дефицитни състояния или прием на медикаменти.

Причините за вторична остеопороза могат да бъдат много - хронична бъбречна недостатъчност, хормонални нарушения (синдром на Кушинг, хиперпаратиреоидизъм, хипертиреоидизъм, хипогонадизъм и захарен диабет), стомашно-чревни заболявания, ревматоиден артрит, лупус еритематодес, левкемии, лимфоми, множествен миелом и др.

Продължителен прием на някои лекарства може да доведе до вторична остеопороза - кортикостероиди, успокоителни и антиконвулсанти. Злоупотреба с алкохол или консумацията на кофеин и пушене на цигари може да влоши съществуваща остеопорозата, но е малко вероятна да я причинят.

Рискови фактори за остеопороза

Познаването на рисковите фактори е първата стъпка в успешната борба и превенция на остеопорозата.

Някои рискови фактори могат да бъдат повлияни чрез промени в начина на живот, други не могат да бъдат променени, като възраст, семейна история и т.н.

В допълнение, остеопорозата е признато усложнение в специфични заболявания и разстройства.

Употреба на лекарства е теоретично модифицируема, въпреки че в много случаи приемът на лекарството, което увеличава риска от остеопороза, може да е неизбежен.

Неизменяеми рискови фактори за остеопороза

Неизменяемите рискови фактори за остеопороза, върху които човек няма контрол, включват:

Пол

Полът оказва въздействие върху риска от остеопороза.

Жените са изложени на по-висок риск от остеопороза в сравнение с мъжете. В действителност, жените са четири пъти по-склонни от мъжете за поява на заболяването.

Жените имат по-малко костна маса и загубата й е по-бърза отколкото при мъжете поради хормонални промени, които настъпват след менопаузата).

Жените над 50-годишна възраст са най-застрашени от развитие на остеопороза.

Възраст

След достигане на максимална костна плътност (обикновено около 30-годишна възраст), костната маса започва да намалява по естествен път с напредване на възрастта.

С възрастта се увеличава рискът от остеопороза. Костите стават по-тънки, по-слаби и по-чупливи.

Структура на тялото

Структурата на тялото оказва влияние върху риска от остеопороза.

Малкият ръст също е непроменим рисков фактор, свързан с появата на остеопороза.

Дребните, слаби, грацилни хора са с по-голям риск от развитие на остеопороза. Те имат по-ниска костна маса.

Етнос

Въпреки че остеопорозата се появява при хора от всички етнически групи, европейският и азиатският произход предразполага към заболяването.

Изследванията показват, че кавказките и азиатските жени са с по-висок риск от развитие на остеопороза. Освен това, фрактури на бедрената кост е два пъти по-вероятно да се появят при жените от бялата раса, отколкото при афроамериканските жени.

Наследственост

Наследствеността е един от най-важните рискови фактори за остеопороза. Хората с фамилна анамнеза за фрактури (особено за фрактури на бедрената кост) или остеопороза могат също да имат намалена костна маса и са изложени на повишен риск за поява на заболяването.

Наследствеността за фрактури, както и за ниската костна минерална плътност е относителна висока - в диапазона от 25 % до 80 %. Най-малко 30 гени са свързани с развитието на остеопороза.

Анамнеза за минали фрактури

Индивиди с анамнеза за фрактура, особено които са пострадали от счупване след 50-годишна възраст, са изложени на по-висок риск от поява на остеопороза в сравнения с останалите хора.

Промени в хормоналните нива

Ниски нива на половите хормони са склонни да отслабят костите и да повлияят върху риска от развитие на остеопороза. Намаляването на нивата на естроген по време на менопаузата е един от най-значимите рискови фактори за развитие на остеопороза. Жените също така могат да изпитват спад в нивата на естроген по време на лечение на някои видове рак. Мъжете изпитват постепенно намаляване на нивата на тестостерон с напредване на възрастта. Някои лечения на рак на простатата намаляват нивата на тестостерон при мъжете.

Повишени нива на тиреоидни хормони могат да доведат до загуба на костна маса. Това може да се случи при свръхфункция на щитовидната жлеза или прекален прием на хормони на щитовидната жлеза за лечение на хипофункция на щитовидната жлеза.

Остеопорозата е свързана също така със свръхактивни паратироидни и надбъбречни жлези.

Дългосрочно лечение с кортикостероиди

Продължителната употреба (повече от 2 месеца) на кортикостероиди, като преднизон и метилпреднизолон, се намесва в процеса за възстановяване на костите и предразполага за повишен риск от развитие на остеопороза.

Потенциално изменяеми рискови фактори за остеопороза

Много други рискови фактори за развитие на остеопороза могат да бъдат променени. Премахването на някои лоши навици може да намали рискът от поява на заболяването. Потенциално изменяемите рискови фактори за остеопороза включват:

Хранителни разстройства

Индивиди, които имат анорексия, са с по-висок риск от остеопороза. Нисък прием на храна поради хранителни разстройства може да намали количеството на приетия калций.

При жени анорексията може да спре менструацията, което също води до отслабване на костите.

Нисък прием на калций

Липса на калций през живота играе важна роля в развитието на остеопорозата. Нисък прием на калций допринася за намалена костна плътност, ранна загуба на костна маса и повишен риск от фрактури и остеопороза.

Дефицит на витамин Д

Витамин Д е важен, тъй като помага на тялото да абсорбира калция. Дефицит (ниски нива) на циркулиращ витамин Д в организма е често срещано явление сред хората в напреднала възраст по света.

Лека инсуфициенция на витамин Д е свързана с повишено производство на паратироиден хормон. Този хормон увеличава костната резорбция, което води до костна загуба и повишен риск от остеопороза. Съществува положителна връзка между серумните нива на 1,25-дихидроксихолекалциферол и костната минерална плътност, докато паратироидният хормон е отрицателно свързан с костната минерална плътност.

Недохранване

Храненето има важна и сложна роля в поддържането на здрави кости. Недохранването или бедна на определени вещества храна може да повлияе на риска от остеопороза.

Идентифицирани рискови фактори включват хранителен режим, беден на калций и / или фосфор, магнезий, цинк, бор, желязо, флуор, мед, витамини A, K, E и С (и Д, където излагането на кожата на слънчева светлина не осигурява достатъчно количество). Прекомерно количество натрий е рисков фактор.

Високата киселинност на кръвта може да бъде свързана с храненето и е известен антагонист на костите. Някои изследвания идентифицират ниския прием на протеини като асоцииран с по-ниска максимална костна маса по време на младостта и с ниска костна минерална плътност при индивидите в напреднала възраст. От друга страна, някои проучвания са установили ниския прием на протеини като положителен фактор, тъй като протеините са сред причините за хранителна киселинност.

Дисбаланс на омега-6 и омега-3 полиненаситени мазнини е още един идентифициран рисков фактор.

Висок прием на белтъчини

Изследвания са установили връзка между хранителни режими с високо съдържание на животински белтъчини и повишена екскреция на калций и са били асоциирани с увеличаване на фрактурите и повишен риск от остеопороза. Въпреки това, значимостта на това наблюдение за костната плътност е неясна, тъй като по-високо протеиновите диети са склонни да увеличат усвояването на калция от храната и са свързани с по-висока костна плътност. Всъщност наскоро проучвания са изказали твърдения, че ниско протеиновите диети причиняват лошо здраве на костите.

Прекомерна консумация на алкохол

Въпреки че малки количества алкохол вероятно са полезни (костната плътност нараства с увеличаване на приема на алкохол), прекомерната консумация на алкохол (хроничен алкохолизъм) вероятно увеличава риска от фрактури и остеопороза въпреки всички положителни ефекти върху костната плътност.

 

Тютюнопушене

Много изследвания са намерили връзка между тютюнопушенето и намалената здравина на костите, но механизмите с неясни. Предполага се, че тютюнопушенето инхибира активността на остеобластите. Освен това пушачите могат да абсорбират по-малко калций от храната. Този вреден навик също така води до увеличаване на разпадането на екзогенния естроген, ниско телесно тегло и по-ранна менопауза, които допринасят за понижаване на костната минерална плътност и увеличен риск от остеопороза.

Поднормено тегло / липса на физическа активност

Костното реконструиране възниква в отговор на физическо натоварване, така че липсата на физическа активност може да доведе до значителна загуба на костна маса. Хората със заседнал начин на живот имат по-висок риск от остеопороза, отколкото по-активните индивиди. Всяко натоварващо движение е от полза за костите, но ходене, бягане, танцуване и вдигане на тежести са особено полезни за създаване на здрави кости. Физическите упражнения могат да увеличават максималната костна маса, достигната в младостта. Определена е много значима корелация между здравината на костите и мускулната сила.

Честотата на остеопорозата е по-ниска при хора с наднормено тегло в сравнение с хора с поднормено тегло.

Професионален спорт

При жените, занимаващи се професионално със спорт, големите количества тренировки могат да доведат до намаляване на костната плътност и повишен риск от остеопороза. Този ефект може да бъде причинен от потискане на менструация от интензивното спортно обучение, водещо на аменорея.

Въпреки това, при мъжете в професионалния спорт ситуацията е по-малко ясна. Въпреки че някои изследвания са установило ниска костна плътност при мъжете спортисти, други проучвания са идентифицирали повишена костна плътност на краката.

Стомашно-чревна операция

Намаляването на размера на стомаха или друг метод от бариатричната хирургия ограничава площта на повърхността, достъпна за усвояване на хранителни вещества, включително калций, което от своя страна повлиява на риска от остеопороза.

 

Експозиция на тежки метали

Експозицията на тежки метали е идентифицирана като рисков фактор за развитие на остеопороза.

Установена е силна връзка между олово и кадмий с наличие на костно заболяване. Излагане на по-ниски нива на кадмий е свързано с повишена загуба на костна минерална плътност лесно и при двата пола, което води до болка и повишен риск от фрактури, особено в напреднала възраст и при жените. Експозиция на по-високи нива на кадмий води до остеомалация.

Безалкохолни напитки

Някои проучвания показват, безалкохолните напитки (много от които съдържат фосфорна киселина) могат да увеличат риска от остеопороза, поне при жените. Други изследвания предполагат, безалкохолните напитки могат да изместят съдържащите калций напитки от хранителния режим, отколкото директно да причиняват остеопороза.

Заболявания

Много заболявания и разстройства са асоциирани с развитие на остеопороза. Някои от тях оказват влияние върху костния метаболизъм, но при други причините за повишения риск от остеопороза са комплексни или неизвестни.

Имобилизация

Като цяло, обездвижването (имобилизация) причинява загуба на костна маса (следвайки правилото "използваш или губиш").

Например локализирана остеопороза може да се появи след продължително обездвижване на счупен крайник в гипс. Това е по-често при активни хора с висок костен обмен (например спортисти).

Други примери включват загуба на костна маса по време на космически полет или при хора, които са на легло или използват инвалидни колички по различни причини.

Хипогонадизъм

Хипогонадални разстройства могат да доведат до вторична остеопороза. Те включват синдром на Търнър, синдром на Клайнфелтър, синдром на Калман, анорексия нервоза, андропауза, хипоталамична аменорея или хиперпролактинемия. При жените ефектът на хипогонадизъм е медииран от естрогенен дефицит. Може да се прояви като ранна менопауза (преди 45-годишна възраст) или от продължителна пременопаузална аменорея (повече от 1 година). Двустранна оофоректомия (хирургично отстраняване на яйчниците) и преждевременна яйчникова недостатъчност причинява дефицитно производство на естроген. При мъжете причината е дефицит на тестостерон (например андропауза или след хирургично отстраняване на тестисите).

Ендокринни заболявания

Ендокринни заболявания, които могат да предизвикат загуба на костна маса и повишен риск от остеопороза, включват синдром на Кушинг, хиперпаратиреоидизъм, тиреотоксикоза, хипотиреоидизъм, захарен диабет тип 1 и 2, акромегалия и надбъбречна недостатъчност.

Недохранване, парентерално хранене и малабсорбция

Недохранване, парентерално хранене и малабсорбция могат да доведат до остеопороза. Хранителни и стомашно-чревни разстройства, които могат да предразполагат към остеопороза, включват цьолиакия, болест на Крон, язвен колит, кистозна фиброза, непоносимост към лактоза, хирургична намеса (след гастректомия, чревен байпас или чревна резекция) и тежко чернодробно заболяване (особено първична билиарна цироза). Хора с булимия могат да развият остеопороза.

Индивиди с иначе адекватен прием на калций могат да развият остеопороза поради невъзможност за абсорбиране на калций и / или витамин Д. Други микроелементи, като витамин К или дефицит на витамин В12, също могат да допринесат за повишен риск за поява на остеопороза.

Ревматологични заболявания

Хората с ревматологични заболявания като ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, системен лупус еритематозус и полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит, са изложени на повишен риск от остеопороза, или като част от тяхното заболяване или поради други рискови фактори (особено кортикостероидна терапия). Системни заболявания като амилоидоза и саркоидоза, могат да доведат до остеопороза.

Бъбречна недостатъчност

Бъбречната недостатъчност може да доведе до бъбречна остеодистрофия и оказва влияние върху риска от остеопорозата.

Хематологични заболявания

Хематологичните заболявания, свързани с остеопороза, са множествен миелом и други моноклонални гамопатии, лимфом и левкемия, мастоцитоза, хемофилия, сърповидно-клетъчна анемия и таласемия.

 

Наследствени заболявания

Няколко наследствени заболявания са асоциирани с остеопороза. Те включват остеогенезис имперфекта, синдром на Марфан, хемохроматоза, хипофосфатазия, болести на съхранението на гликогена, хомоцистинурия, синдром на Елерс-Данлос, порфирия, синдром на Менкес, булозна епидермолиза и болест на Гоше.

Сколиоза

Хората със сколиоза поради неизвестна причина също имат по-висок риск от остеопороза. Загубата на костна маса може да бъде функция на комплексен регионален болков синдром.

 

 

Болест на Паркинсон

Хората с болестта на Паркинсон имат по-висок риск от счупване на костите и остеопороза. Това е свързано с нарушено равновесие и слаба костна плътност. При болестта на Паркинсон може да има връзка между загубата на допаминергични неврони и променен калциев метаболизъм (и железен метаболизъм), причиняващ втвърдяване на скелета и кифоза.

Лекарства

Някои медикаменти са асоциирани с увеличаване на риска от остеопороза. Някои лекарства могат да имат странични ефекти, които пряко намалят костната плътност или увеличават риска от счупване на костите. Само стероидите и антиконвулсантите са класически свързани с риск от остеопороза, но се появяват доказателства и по отношение на други медикаменти:

Глюкокортикоиди

Стероид-индуцираната остеопороза се развива в резултат на използването на глюкокортикоиди. Предписваният синтетичен глюкокортикоид преднизон е основен "кандидат" след продължителен прием. Някои професионални ръководства препоръчват профилактика при пациенти, които приемат повече от 30 мг хидрокортизон (7,5 мг преднизолон), особено ако употребата е повече от 3 месеца.

Антиконвулсанти

Барбитурати, фенитоин и някои други ензим-индуциращи антиконвулсанти вероятно ускоряват метаболизма на витамин Д и съответно повлияват на риска от развитие на остеопороза.

L-тироксин

Употреба на L-тироксин за заместване на липсващия хормон щитовидната жлеза при понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм) може да допринесе за остеопороза по подобен начин на тиреотоксикозата.

Лекарства, причиняващи хипогонадизъм

Някои лекарства предизвикват хипогонадизъм, например ароматазни инхибитори, използвани при рак на гърдата, метотрексат и други антиметаболитни лекарства, депо прогестерон и агонисти на гонадотропин-освобождаващия хормон. Това от своя страна е свързано с повишен риск от развитие на остеопороза.

 

Антикоагуланти

Приемът на антикоагуланти е асоцииран с повишен риск от остеопороза. Продължителната употреба на хепарин е свързана с намаляване на костната плътност. Варфаринът (и свързаните кумарини) е идентифициран с повишен риск от остеопоротични фрактури при продължителна употреба.

 

Инхибитори на протонната помпа

Инхибиторите на протонната помпа потискат производството на стомашна киселина. Смята се, че нарушават абсорбцията на калций и по този начин повлияват на риска от остеопороза. Хронично свързване на фосфат може да възникне с алуминий съдържащи антиациди.

Тиазолидиндиони

Тиазолидиндионите (използвани за лечение на диабет) - розиглитазон и вероятно пиоглитазон, са свързани с повишен риск от остеопороза и фрактура.

 

Литиева терапия

Хронична литиева терапия е асоциирана с остеопороза.

Симптоми и признаци на остеопороза

Остеопорозата е хронично заболяване. Постепенно и прогресивно намалява костната маса, костите стават по-крехки и се увеличава рискът от счупването им. Обикновено когато се появят симптоми и признаци, заболяването е доста напреднало. Някои хора никога няма да имат оплаквания въпреки наличието на заболяването.

Остеопорозата обикновено е асимптоматична, докато не се появи фрактура. Намаляването на костната плътност може да доведе до фрактура, причиняваща внезапна болка. Пациентите с такива фрактури най-често съобщават за минимална травма, причинила счупването или изобщо липсва травма. Характерни са фрактури след падане от изправено или седнало положение, даже и в леглото. При други пациенти може да има хронична, постепенно нарастваща болка.

Фрактури на гръбначните прешлени са характерни за хората с остеопороза. Намаляването на костната маса на прешлените може да доведе до смачкването им (компресионни фрактури), спонтанно или след леко нараняване. Хроничната болка в гърба може да е симптом на тези фрактури. Обикновено болката започва внезапно, остава в определена област на гърба и се влошава, когато човек стои или ходи. Засегнатата част от гръбначния стълб често е чувствителна при натискане. Най-често болката и чувствителността намаляват постепенно след няколко седмици или месеци. Ако няколко прешлена са се деформирали в резултат на компресионни фрактури, гръбначният стълб се изкривява и деформира, което води до мускулна скованост и болезненост. Това е свързано с намаляване на ръста.

Една от най-сериозните фрактури е тази на бедрената кост. Тя е основна причина за инвалидност и загуба на независимост при по-възрастните хора. Изисква скъпо лечение и продължителни грижи. Тези фрактури крият и риск от животозастрашаващи усложнения – пневмонии, емболия и др.

Фрактурата на китката е също често срещана, особено при хора с постменопаузална остеопороза.

Счупвания при хора, които имат остеопороза, са склонни да заздравяват по-бавно.

 

Какви са медицинските изследвания при oстеопороза?

Медицинските изследвания при остеопороза се базират на изследванията за костна плътност.

При обикновеното рентгеново изследване костната загуба става рентгенологично доловима, когато надхвърли 30 % от костната маса. Ето защо този метод не е подходящ за ранно диагностициране на остеопороза.

Съвременните методи за изследване на костна плътност са двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия (DEXA), ултразвуково изследване и количествена компютърна томография.

Двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA)

Двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия (Dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA) е най-точният метод за измерване на костна плътност. При този метод се измерва костната плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става. При изследвания с двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия се използват два рентгенови лъча. Единият от тях е нискоенергиен и може да преминава единствено през тъканите, а другият е по-мощен и може да преминава и през костите. Измерването на костната плътност се извършва като се отчете разликата в показанията на двата лъча. Колкото по-плътна е една кост, толкова по-малко рентгенови лъчи преминават през нея. Благодарение на това изследване може да се установи загуба на костна плътност дори по-малка от 2 %. При това изследване се използва много малко количество радиация.

Предимство на DEXA е възможността да се изследва костната плътност в различни точки на тялото. Обикновено остеопорозата започва в трабекуларните кости, най–често в гръбнака и тазобедрената кост. Недостатък на изследването DEXA е, че пациентите се подлагат на рентгеново облъчване.

Изследването на костната плътност с двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия е добре да се прилага профилактично, дори и без да се усещат болки, защото процесите на намаляване костната плътност протичат почти безсимптомно, но когато се появят често вече е много късно – диагнозата в по-голяма част от тези случаи е остеопороза.

Ултразвуково изследване

При ултразвуковото изследване се използват ултразвукови вълни и се измерва костната плътност в различни участъци – най-често в областта на петата. При този метод не се използва радиация. Изследването е бързо и безболезнено.

Ултразвуковото изследване на ръце и пета е само скринингово и пресява хората, които искат да разберат дали при тях има риск от остеопороза. Ултразвуковото изследване за остеопороза не поставя диагноза.

Единствено рентгеновото изследване дава точна диагностика. Един от най-големите недостатъци на ултразвуковото изследване е, че с него не може да се измери костната плътност на области, които са с най-висок риск от фрактура – гръбначния стълб и тазобедрената става. Също така не може да се използва и да се проследи ефектът от приложената терапия.

Количествена компютърна томография (QCT)

Количествена компютърна томография (Quantitative computed tomography, QCT) е разновидност на компютърната томография и показва картина, която представлява минаването на рентгеновите лъчи през серия тънки напречни срезове по тялото. Това може да се покаже и в триизмерно изображение.

С метода количествена компютърна томография може да се регистрира минералната костна плътност на всяка една част от тялото. Количествената компютърна томография може да бъде централна (прешлени) и периферна. Периферна количествена компютърна томография (pQCT) е изследване, което се провежда рядко и е скъпо, използват се по-високи дози на радиация и е с по-малка точност от DEXA.

Усложнения при остеопороза

Остеопорозата може да се отрази на качеството на живота на човек с варирайки по тежест промени - от нарушаване на начина на живот до смърт дори.

Дългосрочните ефекти от остеопорозата варират сред пациентите, но най-често срещаният ефект е костна фрактура след сравнително лек инцидент. Допълнително усложнения могат да възникнат от лечебния процес, както и от загубата на подвижност, която често възниква вследствие на фрактура на гръбначния стълб или тазобедрената област.

Правилната профилактика и лечение могат да помогнат за облекчаване и намаляване на усложненията при остеопороза.

Нарушаване на начина и качеството на живот

Остеопорозата може да повлияе негативно на начина и качеството на живот чрез различни механизми.

Остеопорозата може да бъде ограничи възможността за физическа активност. Липсата или намаляване на физическата активност може да доведе до увеличаване на теглото и увеличаване на риска от други заболявания, като сърдечно-съдови заболявания и диабет.

Костните фрактури при остеопорозата са отговорни за значителна болка, влошено качество на живот, загубени работни дни и инвалидизация.

Въпреки че някои хора, страдащи от остеопороза, изтърпяват фрактурите и не ги усещат значително, но други фрактури са болезнени и достатъчно сериозни, за да изискват хоспитализация.

Пациенти в напреднала възраст могат допълнително да развият пневмония и кръвни съсиреци във вените на краката, които могат да причинят дълбока венозна тромбоза или да достигнат до белите дробове (белодробна емболия) поради продължителна почивка на легло след фрактура на бедрената кост.

Пациенти с фрактура на гръбначния стълб поради остеопороза са с много висок риск от получаване на друга такава фрактура през следващите няколко години.

Болка

Остеопорозата може да бъде свързана и с болка в ставите и болки в костите.

Фрактурите, причинени от остеопорозата, могат да бъдат силно болезнени и инвалидизиращи.

Фрактурите на гръбначния стълб могат да доведат до загуба на височина (намаляване на ръста) и приведена поза (прегърбване).

Загуба на подвижност

Въпреки че костите заздравяват за около два месеца, възстановяването от фрактура може да изисква помощ от физиотерапевт, за да помогне на пациента да възвърне загубената си подвижност.

Физиотерапевтът обикновено изготвя програма с упражнения за пациентите с остеопороза, която се фокусира върху възстановяването на костната здравина.

 Фрактури

В зависимост от това къде в тялото се появява фрактура, тежестта на травмата варира. Освен това в по-напреднала възраст тялото има по-малка способност за възстановяване.

Фрактури на китката са по-малко тежки счупвания, тъй като те засягат само начина, по който се движи ръката, но не и цялото тяло. Ако фрактурата е настъпила след минимална травма, пациентът с остеопороза е в по-голям риск от бъдещи счупвания.

Фрактурите в тазобедрената област обикновено изискват операция. Ако счупването е сериозно, това може да доведе до загуба на подвижност и независим начин на живот, временно или в дългосрочен план.

Фрактурите, засягащи гръбначния стълб, могат да доведат до сериозни последствия, като например деформация в естествените извивки на гръбначния стълб, загуба на височина, болки в гърба и загуба на подвижност. Компресионните гръбначни фрактури са особено значими, тъй като те могат да повлияят на стойката и дори да доведат до загуба на височина. Те могат да бъдат и изключително болезнени, ако бъде притиснат някой нерв. Множествените гръдни счупвания могат да причинят рестриктивна белодробна болест. Лумбалните фрактури могат да доведат до запек, абдоминална болка, намален апетит, преждевременна ситост.

Изкривяване на гръбначния стълб

Дори и да се не получи фрактура, гръбначните кости (прешлените) могат да станат крехки и слаби вследствие на остеопорозата и се разрушават (смачкват). При поява на кифоза или т.нар. "вдовишка гърбица" гръбначният стълб се изкривява анормално, което може да доведе до по-прегърбен външен вид, болки в гърба, загуба на височина. Изкривяването на гръбначния стълб понякога може да доведе до дихателни проблеми, дължащи се на невъзможността на ребрата да се разширяват напълно при вдишване.

Смъртност

Фрактурите в тазобедрената област и фрактурите на гръбначния стълб при пациенти в напреднала възраст с остеопороза са свързани с повишен риск от смърт. Според проучване 20 % от хората в напреднала възраст, които получават бедрена фрактура, умират в рамките на една година от проблеми, свързани със самата счупена кост или операцията.

Смъртността шест месеца след фрактура на бедрената кост е около 13,5 %. Гръбначните фрактури имат по-малък ефект върху смъртността, но могат да доведат до тежка хронична болка от неврогенен произход, която може да бъде трудно да се контролира, както и деформация.

Как да се предотврати развитието на остеопороза?

Остеопорозата може да бъде ужасяващо заболяване, но добрата новина е, че е предотвратимо. За щастие, превантивните лечения могат да помогнат за поддържане или увеличаване на костната плътност.

За хора, които вече са засегнати от остеопороза, бързата диагностика на загуба и оценката на риска от фрактури на костите са от съществено значение, тъй като са на разположение терапии, които могат да забавят по-нататъшна загуба на кост или увеличаване на костната плътност.

Някои от най-важните похвати за превенция на остеопорозата, включват правилен хранителен режим, физически упражнения и въздържание от тютюнопушене.

Няколко стъпки, които могат да се предприемат, за да се намали риска от и да се предотврати развитие на остеопороза, включват:

Хранителен режим

Консумацията на здравословна балансирана диета се препоръчва за всички. Тя може да помогне за предотвратяване на много сериозни здравословни проблеми, включително сърдечно-съдови заболявания, диабет и много форми на рак, както и остеопороза.

Здравословна и балансирана диета с разнообразие от храни и достатъчен прием на калций е важна стъпка към изграждането и поддържането на здрави кости. Оптималният хранителен режим за предотвратяване на остеопорозата включва прием на адекватно количество протеини, зеленчуци, плодове и калории, както и оптимални количества калций и витамин D, които са от съществено значение за подпомагане на запазването на правилно формиране и плътност на костите.

Плодовете и зеленчуците са богати на няколко хранителни вещества, които играят важна роля в здравето на костите, включително калий, магнезий и витамин К. Няколко епидемиологични проучвания са установил, че по-висок прием на плодове и зеленчуци, особено тези, които са богати на калий, е свързан с по-висока костна плътност и по-нисък риск от фрактури при по-възрастните хора. Плодовете и зеленчуците са богати на прекурсори на бикарбонатни йони, които могат да запазят калция в костите чрез буфериране на органични киселини, консумирани чрез диетата или генерирани метаболитно.

Ролята на протеините в диетата за здравето на хората е сложна. Докато няколко малки, краткосрочни проучвания са открили, че високият протеинов прием увеличава уринната екскреция на калций, няколко големи популационни проучвания са установили, че ниският прием на протеини е свързан с по-бърза загуба на костна плътност и увеличава риска от фрактури при по-възрастните хора.

Ограничаването на приема на сол и кофеин е препоръчително, тъй като консумация на голямо количество сол и / или кофеин увеличава загубата на калций чрез уринната екскреция.

Препоръчва се прием на калций за жени преди менопауза и мъже най-малко 1000 мг на ден - това включва калция от храните и напитките плюс калциеви добавки. Жените след менопауза трябва да консумират 1200 мг калций на ден (общо количество от диетата плюс добавки). Не бива да се приемат повече от 2000 мг калций на ден поради възможността от нежелани реакции.

Основните хранителни източници на калций са мляко и други млечни продукти, като например извара, кисело мляко или твърдо сирене, зелени зеленчуци, като къдраво зеле и броколи, сушени плодове, соеви продукти и обогатени с калций зърнени храни.

Калциеви добавки (калциев карбонат или калциев цитрат) могат да бъдат предложени за жени, които не могат да получат достатъчно калций в диетата си. Калциеви дози над 500 мг / ден трябва да бъдат взети в разделени дози (например веднъж сутрин и вечер).

Витамин D е важен, тъй като помага на тялото да абсорбира калция от диетата. Когато витамин D се метаболизира в най-активната си форма, увеличава чревната абсорбция на калций и предотвратява загубата на калций в урината. Без достатъчно витамин D усвояването на калций не е достатъчно ефективно, за да задоволят нуждите на организма, дори когато приемът на калций е адекватен.

Витамин D се синтезира в кожата, когато е изложена на ултравиолетова радиация от слънчева светлина, както и може да се получи от храната.

Повечето хора получават витамин D от слънцето, като има препоръки за количеството на безопасно излагане на слънце за достатъчно производство на витамин D в зависимост от типа кожа, географското разположение и сезона.

Препоръчва се мъжете над 70 години и жените в менопауза да приемат 800 UI (международни единици) витамин D всеки ден. Изглежда, че тази доза намалява загубата на костно вещество и честотата на фрактури при по-възрастни жени и мъже, които имат адекватен прием на калций. Въпреки че оптималната доза при жени преди менопауза или при по-млади мъже с остеопороза не е ясно установена, обикновено се препоръчват 600 UI (международни единици) витамин D дневно.

Мляко, обогатено с витамин D, е основен хранителен източник на витамин D от храната. Други добри източници на витамин D са мазните риби, като сьомга, херинга, шаран, бяла риба, риба тон, скариди, яйца, гъби, черен дроб. Препоръчва се прием на хранителна добавка с витамин D за всички пациенти с остеопороза, чиито прием на витамин D е под 400 UI (международни единици) на ден.

Физическа активност

Редовната физическа активност може да намали риска от фрактури чрез подобряване на костната маса при жени преди менопауза и помага за поддържане на костната плътност при жени след менопаузата.

Освен това физическите упражнения могат да намалят тенденцията за падане поради слабост. Натоварващите физическите упражнения насърчават костната плътност и подобряват баланса, така че се намалява възможността от падания. Физическата активност намалява риска от фрактури на бедрената кост при по-възрастните жени в резултат на увеличаване на мускулната сила.

Препоръчват се упражнения най-малко 30 минути три пъти седмично.

Алкохол

Употребата на прекомерно количество алкохол (повече от две напитки на ден) може да увеличи риска от счупване поради повишения риск от падане, лошо хранене и т.н., поради което е необходимо да се избягва.

Тютюнопушене

Спирането на или въздържание от тютюнопушене е силно препоръчително за здравето на костите, тъй като е известно, че пушенето на цигари ускорява загуба на костна маса.

Едно изследване предполага, че жени, които пушат по един пакет на ден в зряла възраст, имат намаление от 5 до 10 % на костната плътност от менопаузата, което води до повишен риск от фрактури.

Падания

Паданията значително увеличават риска от остеопоротични фрактури при възрастните хора. Предприемане на мерки за предотвратяване на паданията могат да намалят риска от фрактури. Такива мерки могат да включват следното:

Премахване на опасни килими и електрически кабели или други разхлабени елементи в дома, които могат да доведат до спъване, подхлъзване и падане.
Осигуряване на адекватно осветление във всички области в и около дома, включително стълбищни клетки и изходи.
Избягване на ходене върху хлъзгави повърхности, като лед или мокри или полирани подове.
Избягване на ходене в непознати области извън.
При необходимост посещение на офталмолог за предписване на оптималния диоптър очила.

Медикаменти

Продължително лечение с и / или високи дози на някои лекарства могат да увеличат костната загуба. Използването на тези медикаменти трябва да се проследява от лекуващия лекар и да се намали или прекрати приемът, когато е възможно. Тези лекарства включват:

Глюкокортикостероиди (например преднизон)
Антикоагуланти (хепарин)
Определени антиепилептични лекарства (например фенитоин, карбамазепин, примидон, фенобарбитал и валпроат)

 

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Последно разглеждани продукти

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото