Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

ГРИП

Грипът е остро инфекциозно заболяване с вирусна етиология, което се изявява с повишена температура, кашлица, главоболие и миалгии (болки в мускулите). Разпространява се лесно от човек на човек, циркулира по целия свят и може да засегне всеки - от най-малките до старите хора и да причини епидемии и пандемии (големи епидемии, обхващащи целия свят). Болестта е известна от древността. Има данни, че досега човечеството е преживяло над 30 пандемии, като само през миналия век те са три. Най-сериозната от тях, т.нар. "испански грип", възникнал през 1918 год., е довела до смъртта на 20-50 млн. души.

Грипният вирус принадлежи към семейство Orthomyxoviridae, който има само един род - Influenzavirus, включващ вирусите на причиняващи заболяване при хората, бозайниците и птиците. Някои от грипните щамове са видово специфични (заразяват само определен вид животно или само хората), но има и щамове на грипа, които могат да се разпространи от животински видове към хората. Известни три типа грипни вируси - тип А, тип В и С. Грипните вируси тип С, макар и сходен по морфология, се отличава от другите 2 типа по антигенните си и други основни свойства. Грип С се проявява спорадично и води до респираторно заболяване с леко протичане.

Вирусите, които причиняват сезонни епидемии, са от тип А и тип В. Най-изменчиви са грипните вируси тип А.

Грипните вируси са РНК-вируси (наследствената информация се съхранява в РНК) със сферична форма. Техният геном (цялата наследствена информация на вируса) е разделен на 8 отделни фрагмента, което допуска големи възможности за генетични вариации. Обвит е с липидна обвивка, съдържаща два специфични гликопротеина, които се издават на повърхността като "шипчета" - хемаглутинин (H) и невраминидаза (N). Хемаглутининът служи за прикрепване на вируса към клетките. Невраминидазата улеснява проникването на вируса в клетката, а също така участва и в по-късния стадий на напускане на инфектираната клетка.

Грипните вируси са развили множество механизми за промяна в своите обвивачни гликопротеини, така че да избягват защитата на организма. Хемаглутининът е най-пластичната и изменчива компонента на вирус А. Невраминидазата се променя също, но по-малко интензивно. Установени са 16 типове хемаглутинин и 9 типа невраминидаза. Установени са 16 типа хемаглутинини и 9 типа невраминидази. За означаването на грипните вируси от тип А се посочват установените типове N и H. Възможни са множество комбинациите на различните Н и N, т.е. има потенциал за много подтипове на грип. В последните 50 години повечето от грипните заболявания при човека са били причинени от щамове с 3 от субтипа на хемаглутинина (Н1, Н2, Н3) и 2 от типовете на невраминидазата (N1, N2). Съвременното обозначение на грипните вируси посочва и мястото, където първо е изолиран вируса и годината на изолирането му. Характерна особеност на грипните вируси е способността им да се променят. Така те могат да преодолеят защитата на организма. Хемаглутининът е най-изменчива компонента на вирус А. Невраминидазата също се променя, но по-малко интензивно. Малките промени в гените за хемаглутинин и невраминидаза и се наричат антигенен дрифт. Дрифт възниква в рамките на отделен подтип и може да доведе до промяна във вирулентността. Големите промени, наричани антигенен шифт, са резултат от пренареждане на гени, осъществяващо се между 2 различни щама вируси вероятно при условия на смесена инфекция (например инфектиране в един организъм с човешки и птичи вирус). Така могат да възникнат по-вирулентен щам, който е по-смъртоносен, и се разпространява по-бързо. Те са причинители на грипните пандемии.

Как може да се заразим от грип?

Грипните вируси се разпространяват по въздушно-капков път чрез малки капчици, които се отделят при кихане, кашлица, говор от хора, които са заразени и се намират около нас. Заразяване с грипен вирус става след инхалиране на тези капчици.

Ако грипните вируси не се неутрализират в горните дихателни пътища, навлизат в клетките на носа, гърлото и т.н., и започват бързо да се размножават. Болният отделя вируса от началото на развитие на симптомите или 24 часа преди развитието им. Вируси продължават да се отделят в рамките на 5-10 дни. Малките деца отделят вируса по-продължително. Пациенти с нарушен имунитет могат да отделят вируса няколко седмици до няколко месеца. Предаването на вирусите на грипа по контактен път (чрез допир) е доста по-рядко.

Предаване на грип от птици или свине на хората най-вероятно се осъществява чрез на директен контакт заразени животни. Рискът е особено висок по време на клане и подготовка за консумация. Правилната кулинарна обработка на месото не представлява риск. Птичият грип също може да се разпространява чрез излагане на вода и повърхности, замърсени с птичи изпражнения.

През цялата година могат да се наблюдават случаи на грип. В дадена област ежегодно се наблюдават сезонни подеми на инфекцията, които са най-вече сред децата и то във времето, когато те са струпани в училищата и аерозолният механизъм на разпространение е най-ефикасен. Есенно-зимната сезонност е свързана и със способността на вируса да преживява по-добре на ниски температури. Дезинфектанти унищожават вируса за няколко минути.

Епидемиите са появяват на 1-3 години обикновено в сезона на подема. Те са в резултат на поява на нови щамове. Пандемии, обхващащи цялото население на света възникващи през 10-20 години. Причината за това е способността на грипния вирус да изменя и да избягва имунната защита на организма.

Как се възпроизвежда грипният вирус?

Вирусите могат да се възпроизвеждат само в живите клетки. Репликацията на грипния вирус е процес, включващ няколко етапа: вирусът се свързва и влиза в клетката, след което пренася своя геном до място, където може да произведе нови копия на вирусните белтъци и РНК, събира тези компоненти в нови вирусни частици и на последно място напуска клетката гостоприемник.

Грипният вирус навлиза в клетката на гостоприемника чрез свързването на хемаглутинина на вируса със сиаловата киселина на гликопротеините или гликолипидните рецептори на повърхността на епителните клетки на гостоприемника, обикновено в носа, гърлото и белите дробове. След това се извършва ендоцитоза на вируса от клетката.

Вътреклетъчните процеси на възпроизвеждане и подробности все още не са напълно доизяснени. Известно е, че вирионите се събират на микротубули, организирайки център, взаимодействат с киселинните ендозоми и накрая влизат в целевите ендозоми за освобождаване на генома.

Вътре в клетката киселинните условия в ендозома предизвикват настъпването на две събития: първо, част от хемаглутининът слива вирусната обвивка с мембраната на вакуолата, след това M2 йонен канал позволява протони да се движат през вирусната обвивка и подкиселява сърцевината на вируса, което води до освобождаване на вирусната РНК и протеини от вирусното ядро. Молекулите на вирусната РНК, допълнителните протеини и РНК-зависима РНК полимераза след това се освобождават в цитоплазмата (етап 2). M2 йонният канал е запушен от амантадин - противогрипно лекарство.

Протеините от вирусното ядро и вирусната РНК образуват комплекс, който се транспортира в клетъчното ядро, където РНК-зависима РНК полимераза започва транскрипция на допълнителна вирусна РНК с положителна полярност. Вирусната РНК е експортирана в цитоплазмата или остава в ядрото.

Новосинтезираните вирусни протеини са секретират чрез апарата на Голджи върху клетъчната повърхност или се транспортират обратно в ядрото за свързване с вирусната РНК и образуване на нови вирусни геномни. Други вирусни протеини имат множество действия в клетката гостоприемник, включително разграждане на клетъчната РНК и използване на освободените нуклеотиди за синтез на вирусна РНК и инхибиране на транслацията на информационна РНК на клетката гостоприемник.

Вирусна РНК с отрицателна полярност, която образуват геномите на бъдещите вируси, РНК-зависима РНК полимераза и други вирусни протеини са сглобени във вирион. Молекули хемаглутинин и невраминидаза се групират в изпъкналост в клетъчната мембрана.

Вирусната РНК и протеините от вирусното ядро напускат ядрото и влизат в тази мембранна издатина. Зрелите вируси се отделят, след като невраминидазата им се отцепва от остатъците на сиалова киселина от клетката гостоприемник. След освобождаването на новите грипни вируси, клетката гостоприемник загива.

Поради липсата на РНК коригиращи ензими, РНК-зависима РНК полимераза, която копира вирусния геном, прави грешка приблизително на всеки 10 хиляди нуклеотиди, което е приблизителната дължина на вирусната РНК на грипа. Следователно по-голямата част от новопроизведените грипни вируси при размножаването са мутанти. Това причинява антигенен дрифт, който представлява бавна промяна в антигените върху вирусната повърхност с течение на времето.

Разделянето на генома в осем отделни сегменти на вирусни РНК-и позволява смесване или рекомбинация на вирусните РНК-и, ако повече от един тип грипен вирус заразява една клетка. Получената бърза промяна в генетиката произвежда вирусни антигенни промени, които са внезапни промени от един антиген на друг. Тези внезапни големи промени позволяват на вируса заразяване на нови видове гостоприемници и бързо преодоляване на защитния имунитет. Това е важно в появата на пандемии.

 Как грипният вирус уврежда организма?

Грипният вирус се разпространява от човек на човек по въздушно-капков механизъм. Под формата на аерозол и капчици вируса влиза в организма през дихателните пътища. По-големите частици се задържат в горните дихателни пътища. По-малките могат да стигнат до по-долните отдели на дихателната система.

Организмът има много механизми за защита срещу навлизането на „нашественици”. Дихателните пътища са покрити с ресничести клетки, които се стремят да изхвърлят попадналите върху тях частици. Има и слуз образуващи клетки. Чужди частици, които са хванати в слузта, се превозват обратно до гърлото и носа и се изхвърлят. Клетки от имунната система се борят с нашествениците.

Благодарение на хемаглутинина грипните вируси могат да се закрепят за клетките на дихателните пътища и да навлязат в тях. Веднъж навлезли, вирусите принуждават клетките на лигавицата на горните дихателни пътища да произведат много техни копия (репликират се). Това е бърз процес и много вирусни копия се откриват още в първите 24 часа. Този процес достига своя връх около 72-я час, когато вече са настъпили клиничните изяви на болестта. Тези копия напускат заразените клетки и се насочват към нови.

Гостоприемникът (засегнатият организъм) изработва механизми, за да попречи на прикрепването на вируса към клетките му и така да спре по-нататъшното разпространение на вируса в организма. При хора с нарушен имунитет поради тежки заболявания, химиотерапия е нарушена защитата на организма. При тях заболяването протичат по-тежко.

В резултат на увредата на епителните клетки може да се прибави и бактериална инфекция.

Грипният вирус може да навлезе в кръвта и да порази много органи и системи - мускули, сърце, нервна система и др.

Произхода на тежката грипна интоксикация, която е водещият симптом на заболяването, не е напълно уточнен. Причината е комплексна и включва промени в клетъчния метаболизъм с натрупване на токсични продукти, а също и участието на имунната система.

Симптоми на грипа

Инкубационният период (периодът между заразяването и появата на симптоми) е между 1-4 дни.

Началото на заболяването може да се появи внезапно в продължение на един ден или може да напредва по-бавно в продължение на няколко дни. Грипът започва остро и обикновено включва много от характерни за заболяването симптоми. Клиничната картина се разгръща бързо, за броени часове. Развива се токсоинфекциозен синдром.

Интоксикационни симптоми на грипа са толкова характерни, че отличават грипната инфекция от всички останали остри респираторни заболявания.

Клиничната картина може да варира в протичането си в зависимост от възрастта, предшестващите заболявания, вида на грипния вирус, някои специфични състояния като бременност, имунен дефицит и др.

 Нарушения на централната нервна система от грип
Основният неврологичен симптом е главоболие. Лицево или ретро-орбитално главоболие се среща често и обикновено е тежко. Очни симптоми се развиват при някои пациенти с грип и включват: фотофобия, усещане за парене или болка при движение на очите.

Нарушения на опорно-двигателната система от грип
Миалгията е често срещана при грип и варира от лека до тежка. Слабост и тежка умора могат да попречат на пациентите да изпълняват нормалните си дейности или работа.

Нарушения на дихателната система от грип
Кашлица и други респираторни симптоми могат първоначално да бъдат минимални, но често прогресират, когато се развие инфекцията. Пациентите страдат от суха, дразнеща и непродуктивна кашлица, свързана с кашлица плеврална гръдна болка и диспнея. Често се развива трахеобронхит.

Други респираторни признаци са възпалено гърло и назална конгестия (хрема, запушен нос). Болките в гърлото могат да бъдат тежки и да продължат 3-5 дни. Хремата и болките в гърлото са резултат от действието на грипния вирус върху лигавицата на носа и гърлото, което води до възпаление и произтичащи ринит и фарингит.

Нарушения на стомашно-чревния тракт от грип
Пациентите, заразени с грипен вирус, губят апетит. Понякога грипът може да предизвика гадене и повръщане, както и диария. Разстройствотп се появява по-често при деца.

Други генерализирани симптоми на грип
Грипът започва с внезапно втрисане и покачване на телесната температура до 38ºС-40ºС. Обикновено температурата е по-ниска при пациенти в напреднала възраст, отколкото при млади хора.

Кожата може да бъде топла или гореща в зависимост от състоянието на вътрешната температура. Пациенти, които са фебрилни с лош прием на течности, могат да покажат признаци на лека хиповолемия със суха кожа.

Възможно е да се наблюдават зачервени очи и кожа (особено на лицето).

Възможно е поява на тахикардия, която най-вероятно е резултат от хипоксията или треската, или комбинация от двете.

Кога да потърсим лекар при грип?

Не може да се предвиди колко сериозна е грипната инфекция след появата на първите симптоми. Това зависи от характеристиките на циркулиращия вирус и индивидуалната реакция на организма на всеки човек - състоянието на имунната му система, наличие на имунитет от предходни години, дали е ваксиниран, доколко ваксината е ефективна за вируса, причинил на заболяването. Добре е да се направи консултация с лекар, ако се разболеете внезапно, особено при обявена грипна епидемия.

Консултацията с лекар е наложителна при следните ситуации:

ако грипът продължава повече от 10 дни
при много висока температура
при поява на задух и затруднение в дишането
при болка и тежест в гърдите
при нарушение на съзнанието; силно главоболие и скованост на врата
ако липса подобрение на симптомите след 5-я ден
ако сте от рисковите групи, които могат да развият усложнения
Ако се касае за дете, незабавно се консултирайте с лекар при следните прояви :

бебе на възраст до 3 месеца с висока температура
при поява на учестено дишане или затруднение в дишането
ако детето е много отпуснато и вяло
ако не приема достатъчно течности
ако стане неспокойно и раздразнително
ако има признаци на обезводняване и не се храни

Рискови групи при грип

При част от хората има предпоставка за по-тежко протичане на грипа и за поява на усложнения. Това са т.нар. рискови групи. Тук се включват:

страдащи от хронични заболявания на сърцето, белите дробове, бъбреците, черния дроб
бременни
болни с диабет
болни с имунодефицитни състояния и такива на имуносупресивна терапия
обитаващи социални и старчески домове
хора на възраст над 50 г. (според други над 65 год.)
деца под 5 г. възраст, особено тези под 2 години
с по-голям риск от заразяване с грип и по-тежко протрахирано протичане са и хората обгрижващи рисковите групи - здравни и социални работници
При децата по-често има гадене и повръщане, коремни болки и диария, като последната е по-честа при заболяване от грипния вирус В. Те бързо се обезводняват и често се нуждаят от болнично лечение. Грипът при малките деца по-трудно се диференцира от другите респираторни вирози и може да протече с ларингит, бронхиолит или пневмония. В кърмаческа възраст често има много високата температура, гърчовете и смущенията в съзнанието.

Възрастните хора обикновено прекарват тежък грип. Те боледуват тежко, продължително и с повече усложнения.

Предшестващите заболявания, особено белодробни и сърдечносъдови, се влошават от грипната инфекция - обостря се астмата, хроничните бронхити и ХОББ, зачестяват стенокардните пристъпи. Инфекциите, в това число и грипът, влошават контрола на диабета, възможна е и кетоацидоза. Влошава се протичането на туберкулозата и на някои алергични състояния. При хронично болни грипът протича протрахирано и са възможни усложнения.

Бременността, особено в последните три месеца, е силно застрашена по време на грипна инфекция и може да завърши с аборт или преждевременно раждане. Самият грип протича по-тежко при бременни жени. Грипният вирус много рядко може да увреди плода и да доведе до малформации.

Болни с имунодефицитни заболявания и такива на имуносупресивна терапия боледуват тежко, дълго и развиват много усложнения.

За да се намали рискът от възникване на заболяване и за по-леко протичане на грипа при рисковите групи се препоръчва ваксинация.

До какви усложнения води грипът?

Повече от хората грипът протича остро с треска, болки в мускулите и респираторни проблеми, и оплакванията отшумяват за 5 до 10 дни. При някои болни обаче възникват усложнения.

Децата по-малко от 1 година, възрастните над 65 години, бременните жени и хора от всяка възраст със съпътстващи заболявания са с по-висок риск от възникване на усложнения. Усложненията могат да са в резултат на инвазия от вируса или на насложена вторична бактериална инфекция. Най-често се засягат органите на дихателната система.

Усложненията на грипа могат да бъдат от страна на дихателната, сърдечно-съдовата, нервната системи. Възможно е грипът да се усложни с ларингит, пневмония, бронхит, отит, синузит, миозит, миокардит, перикардит, менингит и др.

Пневмонията е едно от най-сериозните усложнения. Тя може да е вирусна - причинена от грипния вирус, или бактериална. Пневмония се подозира при висока температура, задух, кашлица. Вирусната пневмония най-често възниква 3-8 дни след заразяването, а бактериалните пневмонии след 4-14 дни.

Появата на усложненията зависи от състоянието на имунната система и вирулентността на вируса. Застрашени са бременни жени, старите хора, имунокомпроментираните пациенти. Някои грипни щамове са много вирулентни и могат да предизвикат пневмония и при млади, здрави хора (както е било по време на пандемията през 1918 - 1919 г.).

Освен пневмония, може да настъпи и влошаване на хронично заболяване на сърцето и дихателната система. Например, болни от астма могат да получат пристъп, а при тези със сърдечна недостатъчност да се влоши състоянието. Характерно е обострянето на хроничните бронхити и ХОББ.

Могат да настъпят усложнения и от горните дихателни пътища - ларингит или стенозиращ субхордален ларинготрахеит. Те са по-чести при деца. Възпалението на синусите (синузит), се среща във всички възрастови групи.

От страна на нервната система усложненията са сериозни - менингити и менингоенцефалити, периферни невропатии (синдром на Guillain-Barre, пареза на черепно-мозъчни нерви, полиневрити). Грипните вируси и особено грипният вирус В, се считат за причинители на синдрома на Reye, който засяга най-често деца и се характеризира с бързо настъпваща енцефалопатия и чернодробна дисфункция. За рисков фактор се счита употребата на аспирин.

 Какъв е имунитетът при грип?

Преболедувалите от грип придобиват типовоспецифичен имунитет с продължителност 1-3 години. Той е главно хуморален - в серума се доказват антихемаглутинини, вируснеутрализиращи и комплементсвързващи антитела. Най-силен протективен ефект имат антителата, насочени срещу специфичните субтипове на Н и N антигените. Степента на имунитета зависи именно от титъра (количеството в серума) на тези антитела: хора без антитела заболяват от грип; тези с нисък титър могат да заболеят леко; при хора с висок титър на антитела към циркулиращите субтипове хемаглутинин и невраминидаза заболяване не настъпва. Максималният титър на антителата се отбелязва през втората-третата седмица, задържа се на това ниво 1-2 месеца, след което постепенно спада. Важна роля играе и наличие на sIgA антитела в носната лигавица, както и клетъчно-медиирания имунитет.

Масовия характер на инфекцията води до създаване на по-високо ниво на колективен имунитет, който е основен фактор за угасване на епидемиите и предотвратяване на възникването на нови за известно време.

Преболедуване от грип може да благоприятства наслагването на бактериални и гъбични инфекции, тъй като пониженият имунитет създава благоприятни условия за развитие на патогенни микроорганизми, особено на увредения от вируса ресничест епител.

Как се диагностицира грип?

Наличие на интоксикация, температура, кашлица, главоболие и мускулни болки в подходящ есенно-зимен сезон, съчетано с епидемиологични данни за нарастващо отсъствие на децата от училище или възрастните от работните им места, е много подозрителен за грип. Водещо значение за поставянето на диагнозата има токсиинфекциозният синдром, неприсъщ за останалите сезонни респираторни вирусни инфекции.

За изолиране на вируса се използват секрети от горните дихателни пътища (носогърлен смив) или бял дроб от починал, които се култивират върху тъканни култури (най-често кокоши ембриони). Това е класически, много чувствителен метод за поставяне на диагноза на грипа. Изолирането на вируса става за 3-5 дни. Материалът за изследване трябва да бъде взет най-много до третия ден от началото на заболяването.

Най-често за диагноза се прибягва до серологични реакции (изследване на кръв от болен) – РЗХА реакция за задържане на хемаглутинацията или реакция на Хърст), РСК (реакция за свързване на комплемента) и вируснеутрализираща реакция. За целта се изследват двойни серумни проби: едната, взета в първите 1-3 дни от заболяването, а втората - в края на втората или през третата седмица от началото на заболяването. За доказателни се приемат случаите с четирикратно и по-високо нарастване на титъра на антителата във втората серумна проба.

С помощта на РЗХА се определя кой антигенен вариант е предизвикал заболяването, а с РСК – неговата типова ( А, В, С) принадлежност.

Напоследък за бърза диагноза на грипа се прилага имунофлуоресцентният метод, както и непряка ELISA.

За откриване на РНК на грипния вирус в клинични материали се използва полимеразноверижна реакция (PCR) – твърде бърз и много чувствителен метод. Най-съвършеният му вариант понастоящем е RT (real time) – PCR.

Как се лекува грип?

Обикновено лечението на грипа се провежда у дома. В болница се приемат само болните с тежки форми на грип и рисковите контингенти: кърмачета и хора с хронични сърдечни и белодробни заболявания. Редно е болните да се откъснат от работа или училище поне до 1-2 дни след спадане на температурата. Задължителен е постелният режим, дава се витаминозна течно-кашава храна и топли чайове.

5 стъпки за болни от грип с леки симптоми:

1. Останете си в къщи и почивайте.

2. Избягвайте контакти със здрави лица, за да не ги заразите.

3. Приемайте много течности – вода и билков чай.

4. Приемайте антипиретици при повишаване на температурата, средства, намаляващи отока и секрецията и противокашлични средства, които можете да си купите от аптеката без рецепта.

5. Ако се чувствате много зле и принадлежите към рисковите групи, което ви прави склонни към развитие на усложнения – консултирайте се с лекар, който да назначи антивирусна терапия.

Назначаването на антивирусна терапия се определя от типа на циркулиращия грипен щам, тежестта на клиничните прояви, дали пациентите са рискови и потенциалните ползи от тази терапия.

Препоръчва се да се приложи възможно най-рано при пациенти с потвърдена диагноза грип или при наличие на съмнение, които имат тежко, усложнено и прогресиращо протичане на заболяването. Целта на лечението е да се облекчат симптомите и да се предпази от развитие на усложнения.

В групата на специфичните противовирусни средства, които се използват за лечение на грип влизат: Amantadine, Rimantadine, Oseltamivir и Zanamivir.

Препоръчваните медикаменти за грип са Oseltamivir и Zanamivir.

Oseltamivir

Може да се прилага по показания при деца под 1 година заболели от грип. Инхибитор е на гликопротеина невраминидаза, разположен на повърхността на грипния вирус. Чрез инхибиране на невраминидазата се намалява освобождаването на вируса от инфектираните клетки. Ефективен е за лечение на грипния вирус тип А и В. Лечението трябва да започне в първите 48 часа, като колкото по-рано се започне, толкова и ефекта е по-добър. Намалява тежестта на симптомите.

Zanamivir

Инхибитор на невраминидазата, прилага се инхалаторно. Поради развитие на резистентност трябва да се спазват стриктно показанията.

Amantadine

Активен е срещу грипния вирус тип А. Предотвратява навлизането на вирусните частици в здравите клетки и потиска вирусната репликация. Лечението се започва в първите 48 часа след първите симптоми. Използва се както за профилактика, така и за краткосрочна терапия.

Rimantadine

Инхибира вирусната репликация на грипния вирус тип А. Води до развитие на резистентност, поради което не се препоръчва през последните години.

Разработва се и въпросът за интерферона като профилактично и терапевтично средство, на което се разчита много за в бъдеще.

Назални деконгестанти
Парацетамол
Рискове при прием на витамин А
Витамин Б12 добавка
Витамин С добавка
Витамин D добавка
Полезни ефекти на витамин Е
Витаминни добавки

Как да се предпазим от грип

Грип има всяка година. Уверете се, че предпазвате себе си и другите от грип, като следвате здравословни и хигиенни мерки и се ваксинирате всяка година. Въпреки че повечето хора с грип ще се възстановят без допълнителни медицински проблеми, грипът може да причини сериозна заболеваемост и смърт, особено сред хората в напреднала възраст, много малки деца, бременни жени и хора с определени хронични заболявания.

Единственият най-добър начин за предотвратяване на сезонния грип е да се ваксинирате всяка година, но добрите здравословни навици, като често измиване на ръцете, могат да помогнат да се спре разпространението на микробите и да се предотврати разболяване. Съществуват и грипни антивирусни лекарства, които могат да се използват за лечение и профилактика на грип.

 

Свински грип А(H1N1)

Прасетата са благоприятна среда, която улеснява появата на нови грипни вируси чрез генетично прекомбиниране в случай на едновременни запаси. Като специфичност на свинския грип се отбелязва, че повечето от пострадалите досега от заразата са младежи, а не деца и старци, чиято имунна система по принцип е по-слаба.

Това е нов грип A/H1N1/, чийто вирус преди това не е циркулирал между хората. Този вирус не е свързан с предишните сезонни грипни вируси. Да носиш вируса на свинския грип не означава автоматично разболяване. Доказано е, че 40-50 процента от носителите на А/H1N1/ не развиват болестта.

Смята се, вирусът не е смъртоносен от един обичаен грипен вирус и не е нужно хората да изпадат в паника при споменаване на свинския грип. Причината за страха от свински грип е, че ние сме изградили имунитет спрямо останалите грипни заболявания, докато вирус А/H1N1/ e нов и повечето хора нямат изграден имунитет и се очаква голям брой хора да се разболеят. Именно този факт причинява голямото притеснение.

Новият грип се разпространява особено бързо сред младите хора на възраст между 10 и 45 години. Тежестта на заболяването по света варира от много леки случаи до тежки случаи, водещи до смърт. Повечето хора, които се заразяват с новия грип А /H1N1/ се възстановяват без особено антивирусно лечение и медицински грижи. От по-сериозните случаи почти половината са хора със слаба имунна защита.

Как хората се заразяват с новия грипен вирус A/H1N1/?

Вирусът се разпространява от човек на човек. Заразата се предава лесно, както при сезонния грип, това става чрез инфектирани капчици, изхвърлени чрез кашлица или кихане, те се вдишват или се предават чрез ръце, които преди това са докосвали замърсени повърхности.

Какви са симптомите на свинския грип?

Носителите на вируса са контактни и могат да пренасят вируса един ден след като са го прихванали и до 7 дни след като са се появили симптомите.

Клиничните прояви на сезонния грип и свинския грип си приличат. Основните симптоми на свинския грип се характеризират с:

Висока температура около 38ºС
Студени тръпки
Отпадналост
Суха кашлица
Болки в ставите и мускулите, очните орбити
При свинския грип болните разказват за настъпване на внезапна отпадналост, която не им позволява да извършват никакви дейности, отпадналостта се придружава с диария и повръщане.

Но като цяло симптомите са твърде сходни и единствено тест може да посочи вида на грипа. Вирусът A/H1N1/ се доказва по метода на полимеразно-верижната реакция, която засича неговите нуклеинови киселини в пробите от носогърления секрет

Болки
Болки в очите
Чувство за отпадналост
Мускулни болки
Суха кашлица
Диария
Повишаване на телесната температура
Внезапна висока температура
Симптом главоболие

 До какви заболяваниq води свинският грип?

Едно от най-честите усложнения е развитието на пневмония.

Другите по-редки усложнения на свинския грип включват:

Ангина
Отитис медиа (натрупване на течност в ухото)
Септичен шок (инфекция на кръвта, която причинява животозастрашаващо понижение на кръвното налягане)
Менингит
Енцефалит (възпаление на мозъка)
Кога трябва да търсим лекарска помощ при новия грип A /H1N1/?

Човек трябва да търси лекарска помощ, ако получи задух, затруднено дишане или симптомите продължат повече от 3 дни.

За родителите, които имат малки деца, е важно да знаят, че трябва да търсят веднага лекарска помощ, ако детето има бързо или затруднено дишане или получи конвулсии /гърчове/.

Бързата и навременна намеса гарантира благоприятен изход за справяне с новия грип А /H1N1/.

 Как да се предпазим от свински грип?

Свинският грип е вирусно заболяване, затова и мерките трябва да са съобразени с този факт.

Покривайте с кърпа устата си и носа, когато се намирате в затворена среда и там има хора, които кихат или кашлят. След като ги използвате, хвърляйте кърпите в кофите за боклук.
Мийте често ръцете си със сапун, особено когато някой е кихнал или кашля наблико до вас. Същото правете, когато самите вие кихате или кашляте.
Почистващите кърпички, който са с алкохолно съдържание, вършат същата работа и са ефикасни за дезинфекция.
Избягвайте контакт на ръцете с очите и устата. Заразата от свински грип може да се предаде и по този начин.
Опитайте се да избягвате контакт с болни хора.
Ако вие сте болен с грипоподобни заболявания, останете вкъщи 7 дни от датата на проявяването на симптомите. Избягвайте контакт с други членове на семейството.
Избягвайте посещения на училища, детски градини, тълпи, затворени пространства.
Носете маска, за да предпазите останалите членове на семейството.
Също както при сезонния грип, ваксинацията е най-ефективният начин за профилактика на свинския грип.

Как се лекува свински грип?

Доказано е, че вирусът се повлиява успешно от препаратите Oseltamivir, Zanamivir. Те представляват специфични противовирусни средства, които са ефективни, ако се включат в лечението още в първите 48 часа.

Такова лечение е уместно само при риск от развитие на усложнения и се назначава от лекар. За по-голямата част от случаите е достатъчно приложението на симптоматични средства (понижаващи температурата, намаляващи отока и секрецията, болкоуспокояващи, противокашлични, витамини и др.), прием на течности и покой.

Любопитни факти за свинският грип
Прочетете някои любопитни факти около свинския грип:

 

 

Новини за свинския грип
Четете повече за новините относно свинския грип тук:

Подозрения за свински грип при двама души от Мианмар
Четири са жертвите на грипа, 80% от болните са със свински грип
В Габрово е регистриран случай на свински грип
Пет деца се лекуват от свински грип в Александровска болница
Установени са нови пет случая на свински грип в столицата
В Украйна 25 души починаха от свински грип
Случай на туларемия в Пловдив, три на свински грип в София
Д-р Ченкова: Няма основание за притеснение и не се очаква епидемия от "свински грип"
Двегодишно дете от София стана първият пациент със свински грип
Жена почина от свински грип в Прищина
Няма усложнения при лечението на първите пациенти със "свински грип" в Русе
Откриха нов агресивен щам на свински грип, който се разпространява по въздуха
В Германия унищожават ваксини срещу „свински грип”
Потвърдена е положителна проба за свински грип у нас
Мамят по телефона с лекарство за свински грип
Отхвърлят свински грип за проф. Константинов
Свински грип удари Враца
Пандемията от свински грип ще върлува още една година
ЕК препоръча две конкретни ваксини срещу свински грип
Аптеките ще продават ваксини срещу свински грип от догодина
България ще участва в съвместна поръчка на ваксини срещу свински грип
Десетки милиони болни от свински грип очаква Китай
Оптимистични тестови резултати от ваксината срещу свински грип на Новартис
Ваксината срещу свински грип ще струва от 2,5 до 20 долара
Франция започва информационна кампания за предпазване от свински грип
Новартис започна изпитания на ваксина срещу свински грип
Броят на смъртните случаи от свински грип надхвърли 1000 души
60 млн. европейци ще имат нужда от ваксина против свински грип
СЗО спира отчитането на отделните случаи на свински грип в света
СЗО: Всички страни ще имат нужда от ваксина срещу свински грип
Новартис произведе първата партида ваксини срещу свински грип
Втори случай на свински грип у нас. СЗО изчаква с обявяването на пандемия
Няма нови случаи на свински грип в страната
Над 19 хил. души в 66 страни са заразени със свински грип
Близо 1000 нови случая на свински грип през последните 24 часа

Птичи грип А (Н5N1)

Птичият грипен вирус А (Н5N1) причинява инфекция, която засяга най-често дивите птици. Инфекцията може да се разпространи и сред домашните птици (кокошки, патици, гъски и други). Заразените птици отделят вируса със слюнката, носния секрет и изпражненията си, като по този начин интензивно го разпространяват сред възприемчивите здрави птици. В редки засега случаи вирусът може да предизвика заболяване и при хора, имали директен контакт с болни птици.

Източникът на зараза за човека са птиците, носители на вируса – домашни (кокошки, патици) и диви (главно водоплаващи – патици и гъски). Патиците могат да бъдат източник на инфекция дори и когато са напълно здрави.

Първият случай на човек, заразен от птичи грип е регистриран в Хонг Конг през 1997 г. След епидемичното му разпространение в Азия хиляди хора се разболяват, като смъртността е много висока.

Заразяването на хора с грипния вирус А (Н5N1) може да причини тежко заболяване и смърт. Хората могат да се заразят с вируса чрез:

Директен контакт с инфектираните птици (болни или носители на вируса). Най-често това става при по-продължителни и интензивни контакти (грижи за домашни птици и други)
Контакт със замърсени от птиците предмети и повърхности
Контакт със секреции и птичи тор, където концентрацията на вируса е много висока
Заразяването на хора става най-често посредством замърсени ръце, по-рядко – при директно попадане на пръски, съдържащи вируса върху лигавиците или при вдишването му. Счита се, че известен риск съществува и при консумиране на продукти от птичи произход, които не са обработени термично. Няма данни за възникване на заболявания при хора след консумация на обработени птиче месо и яйца, защото птичите грипни вируси загиват при термичната обработка на храната.

Риск за развитие на птичи грип има при:

Работещи в птицеферми
Работещи със суровини от птици
Пътуващи в страни, засегнати от птичи грип
Консумиращи необработени термично птичи продукти
Хора, които са били в контакт със заразена птица

Симптоми и усложнения при птичи грип

Инфекцията с Н5N1 вирус протича с характерните за болестта грип симптоми:

Повишена температура
Кашлица (най-често суха) и затруднено дишане
Хрема
Общо неразположение и отпадналост
Мускулни болки
Главоболие
Диария
Възпалено гърло
Възможно е развитие на конюнктивит.

Необходимо е да се направи задължителна консултация с личния лекар или със специалист по инфекциозни болести при възникване на заболяване с температура, кашлица, затруднено дишане при хора, които са били в контакт с болни или съмнително болни птици.

Потенциалните усложнения на птичия грип включват:

Пневмония
Сепсис
Органна недостатъчност
Пневмонията вследствие на птичи грип протича агресивно и води до развитието на т.нар. остър респираторен дистрес синдром.

Прогнозата на птичия грип е лоша - близо 60% от болните развиват усложнения и умират.

Чувство за отпадналост
Дразнене в гърлото
Сепсис
Хрема
Пневмония
Мускулни болки
Конюнктивит
Затруднено дишане
Общо неразположение
Органна недостатъчност
Симптом главоболие
Повишена температура на тялото

Профилактика на птичия грип

Засега специфичната профилактика на птичия грип чрез ваксина е ограничено - прилага се главно за рискови контингенти. Предпазването от заболяване включва комплекс от неспецифични мерки:

Да се избягват директни контакти, когато това е възможно, с живи и видимо здрави, болни или умрели домашни птици.
Да не се пипат предмети и повърхности, замърсени с птичи изпражнения или секреции.
Да се избягват всякакви контакти с диви птици. Във връзка с риска от носителство на грипния вирус А (Н5N1) сред дивите водоплаващи птици стриктно да се спазва забраната за ловуването им.
Да се спазва много добра лична хигиена, най-вече често и внимателно измиване на ръцете със сапун и вода в продължение на 15-20 секунди.
При липса на условия за миене може да се използват влажни хигиенни кърпички или дезинфектанти за ръце.
Да не се консумират сурови или полусурови птиче месо или продукти от птичи произход. При приготвяне на храната всички продукти от птичи произход, включително и яйцата, трябва да бъдат много добре термично обработени (при достатъчно висока температура и достатъчно дълго време), което гарантира унищожаването на вируса на птичия грип.
Да се спазват следните мерки от страна на болните с цел предпазване на близките им хора: редовно измиване на ръцете; използване на марлена маска (по възможност); закриване на устата с ръка при кашляне и използване на еднократни носни кърпи, които могат да се изгарят.

Лечение на птичия грип

Лечението на птичия грип е принципно същото като на всяка друга грипна инфекция, що се отнася до симптоматичните средства - антипиретици, средства против кашлица и хрема, витамини, както и подходящ домашен или (в случай на тежко протичащо заболяване) болничен режим.

Специфичната противовирусна терапия на птичия грип се осъществява с Oseltamivir и Zanamivir, като е наложително да стартира в първите 48 часа.

Новини за птичия грип
Прочетете новините относно птичия грип тук:

Откриха птичи грип в четири области от страната
Масово унищожаване на хиляди пилета в Япония поради избухване на птичи грип
Забранява се ловът на птици в 35 общини заради констатирани огнища на заболяването птичи грип
Констатираните огнища на птичи грип вече са 26 в общо 9 области на страната
Констатирано е 15-то огнище на заболяването птичи грип
Втори случай на заразен човек с птичи грип в Хонконг
Областният управител на Видин разпореди мерки за ограничаване и ликвидиране на огнищата на птичи грип в региона
БАБХ констатира три първични огнища на птичи грип в областите Видин, Враца и Пловдив
Засегнати страни предприемат нови мерки за борба с масовото разпространение на птичи грип
Агенцията по храните въведе превантивни мерки срещу птичи грип
В Холандия ликвидираха 190 хиляди патици, за да предотвратят разпространението на птичи грип
Спешни мерки срещу ново разпространение на птичи грип въвеждат и в Дания
В 8 европейски страни и в Израел бяха открити огнища на птичи грип
Отново върлува птичи грип, този път край езерото Сребърна
В област Стара Загора няма регистриран случай на птичи грип
Домашни кокошки, заразени с птичи грип, са открити в Бургаско
Намерената мъртва птица край Стара Загора е с отрицателни проби за птичи грип
В област Сливен няма данни за наличие на птичи грип
В област Варна няма птичи грип
Случай на птичи грип в Бургас
Във Велико Търново набелязаха мерки за предпазване от птичи грип
Заради риск от птичи грип Македония забрани вноса на птиче месо от три страни
В Бургас набелязаха превантивни мерки за предпазване от птичи грип
Във Великобритания са регистрирани нови случаи на птичи грип
Китайски учени разработиха ваксина срещу птичи грип
Първи случай на заразен с новия щам на птичи грип извън Китай
Нов щам на птичи грип уби деветима
Вирусът, известен като "птичи грип", може да се предава от човек на човек
Мутиралият щам на птичи грип взе 8 жертви в Камбоджа

Исторически данни за грипа

Терминът "грип" (influenza на английски език) идва от италиански език и означава "влияние" (influence. Отнася се до причината за заболяването - първоначално се е считало, че заболяването е предизвикано от неблагоприятни астрологически влияния. Промени в медицинското мислене са довели до модификация на термина на "influenza del freddo", което означава "влияние на студа".

Думата "грип" (influenza) е била използвана за първи път в английския език, за да назове заболяването, което знаем днес, през 1703 г. от J. Hugger от университета в Единбург в неговата дисертация "De Catarrho epidemio, vel Influenza, prout in India occidentali sese ostendit". Архаични термини за грип включват катар, грип (от френски език, използван за първи път от Molyneaux през 1694 г.), болест на изпотяването и испанска треска (1918 г.).

Симптомите на грип са описани още от Хипократ преди около 2400 години. Въпреки че се смята, че вирусът е причинявал епидемии през цялата човешка история, историческите данни за грипа за трудни за интерпретиране, тъй като симптомите могат да бъдат подобни на тези при други респираторни заболявания. Възможно е заболяването да се е разпространило от Европа към Северна и Южна Америка при Европейската колонизация на Америка, тъй като почти цялото коренно население на Антилите е загинало от епидемия, наподобяваща грип, която е избухнала през 1493 г. след пристигането на Христофор Колумб.

Първите убедителни данни за грипна пандемия са през 1580 г., като е започната в Русия и се е разпространила в Европа през Африка. Над 8000 души в Рим са загинали, а няколко испански града са били почти заличени. Пандемиите продължават спорадично през XVII-ти и XVIII-ти век, като пандемията през 1830-1833 е била особено разпространена и е заразила приблизително една четвърт от хората, които са били изложени на вируса.

Най-известната и смъртоносна епидемия е била през 1918 г. - Испанската грипна пандемия, тип А, щам H1N1, която е продължила от 1918 г. до 1919 г.

Не е известно точно колко души е погубила, но оценките варират от 50 до 100 милиона. Тази пандемия е описана като "най-големия медицински холокост в историята" и може би е убила толкова хора, колкото Черната смърт. Този огромен брой смъртни случаи са били причинени от изключително висок процент на заразяване до 50 % и прекомерна тежест на симптомите. Симптомите са били толкова необичайни, че първоначално грипът е бил погрешно диагностициран като денга, холера или коремен тиф. Наблюдавани са усложнения, като кръвоизлив от лигавиците, особено от страна на носа, стомаха и червата. Кървене от ушите и петехиални кръвоизливи също са били установени. По-голямата част от смъртните случаи са били от бактериална пневмония, вторична инфекция, причинена от грипа, но също така вирусът е убивал хора директно, причинявайки масивни кръвоизливи и оток в белия дроб.

Грипната пандемия през 1918 г. (Испанската грипна пандемия) е била наистина глобална, разпространила се дори до Арктика и отдалечени острови на Тихия океан. Необичайно тежката болест е била причина за смърт за между 2 и 20 % от заразените, за разлика от по-обичайните грипни епидемии, при които смъртността е 0,1 %. Друга необичайна особеност на тази пандемия е, че повечето смъртни случаи са на млади хора, с 99 % смъртност при хора под 65-годишна възраст, като повече от половината от младите хора от били от 20- до 40-годишна възраст. Това е необичайно, тъй като обикновено грипът е най-смъртоносен за индивиди на много ранна (под 2 години) и напреднала (над 70 години) възраст. Общата смъртност на пандемията през 1918-1919 г. не е известна, но се смята, че е загинало 2,5-5 % от световното население. Близо 25 милиона може да са били убити в първите 25 седмици - за разлика от СПИН, който е убил 25 милиона в първите си 25 години.

По-късните грипни пандемии не са били толкова опустошителни. Те включват Азиатски грип (тип А, щам H2N2) през 1957 г. и през 1968 г. Хонконгския грип (тип А, щам H3N2), но дори и тези по-малки епидемии са убили милиони. При по-късните пандемии са били на разположение антибиотици, за да се третират вторичните инфекции и това може да е помогнало за намаляване на смъртността в сравнение с испанския грип през 1918 г.

Първият изолиран грипен вирус е бил от домашни птици, когато през 1901 г. агентът е причинил заболяване, наречено "чума по птиците". Етиологичната причина за грипа - вируси от семейство Orthomyxoviridae, е открита за първи път в прасета от Richard Shope през 1931 г. Това откритие е последвано скоро от изолирането на вируса от хора от група начело с Patrick Laidlaw във Великобритания през 1933 г.

Първата значима стъпка в профилактиката на грипа е разработката на убита вирусна ваксина срещу грип от Thomas Francis, Jr. през 1944 г.

Основава се върху работата на австралиеца Frank Macfarlane Burnet, който установил, че вирусът губи вирулентността си, когато е култивиран в оплодени кокоши яйца. Приложение на това наблюдение от Франсис позволява неговата група от изследователи в Университета на Мичиган да разработи първата противогрипна ваксина, с подкрепата на американската армия. Армията взема значително участие в това изследване поради своя опит от грипа в Първата световна война, когато хиляди войници са били убити от вируса в рамките на няколко месеца. В сравнение с ваксините, разработката на противогрипните лекарства е по-бавна, като амантадин е лицензиран през 1966 г. и почти тридесет години по-късно е разработен следващият клас лекарства (инхибитори на невраминидазата).

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото