Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

Какво представлява късогледството

Рефракцията на светлината представлява промяна в посоката на вълната при преминаването й между две среди с различна плътност и пречупвателна способност. Окото може да бъде разглеждано като оптична система, състояща се от елементи с различна пречупвателна способност. За получаване на ясен образ е необходимо фокусът на наблюдавания обект да се образува върху ретината (светлочувствителна тъкан, покриваща вътрешната повърхност на окото).

Късогледството е състояние, при което се наблюдава несъразмерна, силно пречупваща рефракция, при която след пречупването си успоредните лъчи се събират пред ретината. Това води до ясно виждане на близко разположени обекти и нарушено фокусиране на обекти, разположени на разстояние. Медицинският термин за късогледство е миопия.

Миопията е най-често срещаното нарушение на рефракцията. Нейното възникване се обяснява с взаимодействието на генетични фактори и фактори на околната среда. Късогледството е заболяване, засягащо голяма част от населението в развитите страни. От късогледство могат да бъдат засегнати както малки деца, така и възрастни индивиди.

Честотата на късогледството варира в зависимост от възраст, държава, пол, раса, етническа принадлежност, професията, околната среда и други.

По статистически данни държавите с най-голяма честота на миопия са Япония, Сингапур и Тайван. Честотата на миопия сред китайското население е 31%, сред китайските ученици и студенти - 77-80%. Освен това е установена по-голяма честота на заболяването сред индивидите от бялата раса в сравнение с останалите.

Разпространението на късогледството в САЩ и Европа е 30-40%, а в Африка - 10-20%. Някои проучвания съобщават, че 8,4% от децата в развитите страни страдат от миопия.

Редица изследвания показват, че честотата на късогледството се увеличава с нивото на образованието и много проучвания показват връзка между късогледството и по-високия коефициент на интелигентност (IQ).

Видове късогледство

Съществуват различни класификации на видовете късогледство, които се формират въз основа на различни признаци. Такива признаци са причина за възникване, клинична изява, тежест на миопията и възраст при начало на заболяването. В зависимост от конкретния случаи медицинските специалисти могат да предпочетат една или друга форма на класификация. В повечето случаи обаче определянето типа на късогледството е комплексно - използват се няколко критерия.

Според причините

Бориш и Дюк-Елдер изготвят класификация на късогледството в зависимост от причините за неговото настъпване. Това са:

аксиална миопия - дължи се на по-голяма надлъжна ос на очната ябълка;
рефракционна миопия - дължи се на нарушения в рефракционните елементи на окото. Тези нарушения могат да се изразяват в повишена кривина (изпъкналост) на една или няколко рефракционни повърхности на окото (най-вече роговицата) или в промяна на рефракционния индекс на една или няколко от очните среди.

Според клиничната изява

Различни форми на късогледство са описани в зависимост от тяхната клинична изява:

обикновена миопия - среща се по-често от другите видове миопия и се характеризира с наличието на око, което е с прекалено голяма дължина за неговите оптични сили (определят се от роговицата и лещата) или прекалено мощно оптически за неговата аксиална дължина. Този вид миопия възниква вследствие на взаимодействието на генетични фактори и фактори на околната среда.
дегенеративна миопия - нарича се още малигнена, патологична или прогресивна миопия. Характеризира се с наличието на промени по фундуса на окото, високи стойности на рефракционната грешка и намалена зрителна острота след опити за корекция. Тази форма на късогледство се влошава прогресивно с течение на времето. Дегенеративната миопия е считана за една от главните причини за влошаване на зрението.
вечерна миопия - характеризира се с изключително големи затруднения на пациента да вижда при ниско осветление, въпреки че през деня неговото зрение е нормално. Може да се каже, че това е състояние, при което възможността на болния да фокусира отдалечени обекти зависи от степента на осветление. Предполага се, че този вид миопия се дължи на разширението на зеницата, за да пропусне повече светлина, което води до аберации и засилване на късогледството. Младите хора се засягат по-често от вечерно късогледство, отколкото старите.
псевдомиопия - представлява замъгляване на далечното виждане, дължащо се на спазъм на цилиарния мускул.
индуцирана миопия - нарича се още придобита миопия. Получава се вследствие на излагането на различни лекарства, повишени нива на глюкоза, нуклеарна склероза или други. Обграждащите лентички, които се използват за лечение на отлепване на ретината, могат да предизвикат миопия, удължавайки аксиалната дължина на окото. Катарактата може да причини миопия, нарушавайки рефракционния индекс на роговицата. Преходно късогледство може да настъпи при продължителна работа, изискваща фокусиране на близко разположени обекти, с последващ опит да се фокусира далече разположен обект. Някои автори спорят за наличието или не на връзка между преходното късогледство и възникването на перманентно такова.

Според тежестта

Миопията може да бъде класифицирана и въз основа на своята тежест. Тежестта на късогледството се измерва в диоптри от силата или оптичната мощност на коригиращата леща, която е необходима за фокусиране на далече разположените обекти.

Лека миопия - с този термин се описва миопия с -3.00 диоптри или по-малко;
Средна миопия - обикновено с този термин се описва миопия между -3.00 и -6.00 диоптри. При повечето индивиди със средни нива на миопия се установява, че страдат от синдрома на пигментна дисперсия или от пигментарна глаукома.
Тежка миопия - този термин описва миопия с -6.00 и повече диоптри. При повечето индивиди с тежка миопия може да се наблюдава отлепване на ретината и първична откритоъгълна глаукома. Те могат да се оплакват от наличие на нарушения в зрителното поле като мътнини и други.

Според възрастта на начало на късогледството

Възрастта на начало на късогледството представлява важен критерий и до голяма степен определя по-нататъшния ход на заболяването и избора на подходящо лечение.

Конгенитална (вродена) миопия - нарича се още инфантилна (детска) миопия. Детето се ражда с късогледство, което персистира през детството;
Миопия с начало в младежка възраст - наблюдава се късогледство в ранното детство или тийнейджърските години. Рефракционната сила на окото може да се променя до възраст около 21 години. Ето защо, преди тази възраст, не се препоръчва каквато и да е форма на хирургична корекция на миопията.
Училищна миопия - появява се през детството, особено в училищна възраст. Този вид късогледство се дължи на използването на очите основно за дейности, изискващи фокусиране на близкостоящи обекти: четене, писане, рисуване и други.
Миопия с начало в зряла възраст - подразделя се на два подтипа: ранна миопия с начало в зряла възраст (появява се между 20- и 40-годишна възраст) и късна миопия с начало в зряла възраст (появява се след 40-годишна възраст).

Причини за поява на късогледство

Причините за възникване на късогледство са няколко. Днес съществуват различни теории за възникването на късогледството.

Патогенезата на заболяването късогледство е комплексна и значение имат както наследствените фактори, така и екологичните фактори.

Наследствени фактори

Късогледството може да се дължи на увеличена надлъжна ос на окото или на увеличена изпъкналост на лещата или роговицата. Тези аномалии в структурите на окото водят до образуване на образа пред ретината и поява на зрителните смущения.

Повечето хора се раждат малко далекогледи, защото очните им ябълки не са достигнали пълния си размер и дължина. С израстването окото расте и постепенно придобива нормалната си дължина, което води до възобновяване на нормално зрение. Късогледство може да настъпи, когато очната ябълка продължава да нараства и надлъжната й ос става прекалено голяма. Не е напълно изяснено какво кара роговицата да се развие анормално или окото да порасне по-дълго от нормалното. Установено е, че наследствеността играе съществена роля в този процес. Ако един от родителите е късоглед, има около 40% вероятност неговото поколение да развие късогледство. Ако двамата родители са късогледи, рискът се покачва на около 60%.

 Екологични фактори

Екологичните фактори, участващи в патогенезата на късогледството, все още са обект на различни изследвания. Редица проучвания са установили връзка между деца и млади индивиди, извършващи дълго време работа, изискваща фокусиране на близко стоящи обекти, като четене, писане и работа с компютър, и повишен риск от развитие на късогледство. Изследванията също така показват, че при деца, които четат в продължение на 30 минути или повече дневно, има 1,5 пъти по-голям риск за развитие на късогледство, отколкото при останалите деца. Последните проучвания сочат, че дейности на открито, като спорт, често могат да имат превантивно действие. Този защитен ефект се обяснява с много по-високите нива на осветеност на открито, отколкото на закрито, и факта, че детето не трябва да се фокусира върху близки предмети. Повечето експерти препоръчват умерен подход в отглеждането на децата. Детето трябва да бъде насърчавано да чете и прекарва известно време на компютъра, но също така да извършва и някаква дейност на открито.

 Вторично късогледство

Късогледството може да бъде и вторично. Различни заболявания, като катаракта или кератоконус, могат да доведат до неговата поява. Повишените нива на кръвната захар могат да причинят оток на очната леща в резултат на натрупването на сорбитол в нея. Това често води до временна миопия.

Оплаквания при късогледство

Основното оплакване на пациентите с късогледство е невъзможността да фокусират обекти, разположени на разстояние. Други симптоми и признаци, които могат да придружават изявата на заболяването, са лесна преумора на очите и чести главоболия.

Децата в училище често могат да имат оплаквания от неспособност за ясно виждане на това, което е изписано на дъската.

Малките деца, на възраст под 8-9 години, не могат да осъзнаят или обяснят проблемите с виждането на обекти на разстояние, които изпитват. Родителите могат да подозират късогледство, ако детето присвива очи при гледане надалеч, поставя книгите или предметите в непосредствена близост по време на четене, настоява да седи в предната част на класната стая или предпочита да гледа телевизия отблизо.

Медицински изследвания при късогледство

Диагнозата късогледство се поставя от очен лекар (офталмолог), след извършването на някои медицински изследвания. Тези изследвания са тест за зрителна острота, ретиноскопия и рефракционни тестове. Някои от изследванията могат да изискват пълно разширение на зениците, което се постига с поставянето на специални капки. Механичен или автоматичен фороптер се използва за изготвяне на точната рецепта за коригиране на рефракционното нарушение.

Ретиноскопия

Ретиноскопията е основният метод, използван от очните лекари (офталмолози), за определяне на рефрактивната грешка на окото. Тя се счита за обективен метод на изследване, тъй като данните се получават без взаимодействие или субективна информация от пациента. Чрез ретиноскопия може да се определи наличието и степента на късогледство, далекогледство или еметропия.

Ретиноскопията обикновено се извършва в началото на очния преглед. Офталмологът използва уред, наречен ретиноскоп, за да проектира ивица светлина в зеницата на пациента. Гледайки през ретиноскопа, лекарят може да изследва рефракцията на светлината през зеницата. Въз основа на движението и ориентацията на отражението, получено от ретината, се измерва рефракцията на окото.

В повечето случаи ретиноскопията се извършва като отправно изследване, след което се използват други методи за осъществяване фина настройка на корекцията на рефракцията. Ретиноскопията може да бъде изключително полезна при изследването на неговорещи пациенти или малки деца.

Тест за зрителна острота

Зрителната острота представлява мярка за пространствената разделителна способност на зрителната система. Изследването на зрителната острота става, като се изисква от пациента да идентифицира от разстояние знаци (букви или цифри), разположени на диаграма (тест на Снелен). Елементите на диаграмата представляват черни знаци (символи) върху бял фон, за максимален контраст. При деца и хора, които не могат да четат, символите представляват буквата "Е", обърната на различни посоки.

При зрителна острота със стойности 20/20 (6/6) не се наблюдават нарушения на рефракцията. Това означава, че пациентът може да вижда нормално от разстояние 6 метра обекти, които човек с нормално зрение би видял от същото разстояние. Стойности на зрителната острота 20/40 (6/12) означават, че пациентът може да вижда от разстояние 6 метра обекти, които човек с нормално зрение би видял от 12. В този случай говорим за късогледство.

 Рефракционни тестове

Рефракционните тестове се извършват от очен лекар (офталмолог) за установяване на нарушения на рефракцията. Използват се за определяне правилното предписание на очила или контактни лещи.
Рефракционните тестове се извършват с уред, наречен фороптер. Отклоненията в резултатите от изследването могат да се наблюдават при астигматизъм, миопия, хиперметропия или пресбиопия.

Лечение при късогледство

Лечението на късогледството може да бъде осъществено чрез носене на коригиращи лещи, очила или рефрактивна хирургия. В зависимост от тежестта на миопията носенето на очилата или лещите може да бъде постоянно или само в определени моменти, като при шофиране, гледане на филм и други. Освен изброените по-горе методи за лечение, не толкова популярни са ортокератологията и имплантиране на интраокуларни лещи.

Коригиращи очила

Обикновено късогледството може да бъде коригирано с очила, които се изписват специално за всеки пациент. Използват се разсейващи стъкла (лещи), които са по-дебели в края, отколкото в центъра. Степента на кривината на лещата, нейната дебелина и тегло зависи от степента на миопията (диоптър). Носенето на коригиращи очила със стъкла, направени по рецепта, гарантира попадането на лъчите точно върху ретината, което позволява на пациента ясно да фокусира наблюдавания обект.

С напредване на възрастта лещата на окото става по-малко гъвкава, поради което може да възникне необходимост от употреба на два чифта очила - единият чифт за осъществяване на дейности, изискващи фокусиране на близкостоящи обекти (например четене), и другият чифт за осъществяване на дейности, изискващи фокусиране на обекти, разположени на разстояние (например гледане на телевизия). Като алтернатива могат да се използват бифокални лещи, което позволява фокусиране на близко и далече.

Контактни лещи

Контактните лещи могат да се използват за коригиране на късогледство по начин, подобен на този на коригиращите очила. Много хора предпочитат носенето на контактни лещи заради естетически причини. Съществуват два вида контактни лещи - твърди газ-пропускливи контактни лещи и меки контактни лещи. Въпреки това лещите могат да бъдат изработени от много различни материали и по различни модели. Контактните лещи могат да се носят през деня и вечер да бъдат изхвърлени (дневни за еднократна употреба) или да бъдат дезинфекцирани и да се използват отново. Други могат да бъдат носени повече от един ден, преди да бъдат подменени. По принцип, специалистите не препоръчват носенето на контактни лещи вечер по време на сън поради повишен риск от инфекции. Желателно е при носене на контактни лещи да се спазва изключително висока хигиена, за да се избегнат усложнения.

Някои офталмолози използват техника, наречена ортокератология. Тя се състои в поставяне на твърди контактни лещи през нощта, които изглаждат кривината на роговицата, което позволява на пациента да вижда по-добре без лещите през деня. Реално това не представлява лечение на късогледството, тъй като роговицата впоследствие възстановява нормалната си форма, но може да намали употребата на лещи при слабо или умерено късогледство.

Лазерна корекция на зрението (LASIK)

LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis), често обозначавана с названието лазерна очна хирургия, представлява вид рефрактивна операция, която се прилага за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм. LASIK процедурата се осъществява от специалист офталмолог, който използва лазер или микрокератом, за да преоформи роговицата на окото с цел подобряване на зрителните възприятия. За повечето пациенти LASIK осигурява перманентна алтернатива на коригиращите очила или лещи.

LASIK много наподобява друга хирургична процедура за корекция на рефракцията - фоторефрактивна кератектомия (PRK). При пациенти с умерено до силно изразено късогледство или тънка роговица, които не могат да се подложат на LASIK или PRK, като алтернатива може да се прибегне до поставяне на факична интраокуларна леща.

Преди извършване на LASIK процедурата е необходимо Вашият офталмолог да осъществи преглед, с който да се увери, че Вашите очи са в подходящо състояние за извършване на процедурата. Оценяват се формата и дебелината на роговицата, размерът на зеницата, рефрактивните нарушения, както и други характеристики на окото. Оценяването влажността на очите също е изключително важно, като прилагането на превантивно лечение с изкуствени сълзи може да бъде препоръчително за понижаване риска от развитие на симптома на сухите очи след LASIK процедурата.

Обикновено се използва корнеален топограф, с който се измерва извивката на предната повърхност на окото и създава "карта" на роговицата. Необходимо е преустановяване носенето на контактни лещи за определен период от време преди процедурата (по принцип около две седмици), тъй като лещите могат да нарушат естествената форма на роговицата.

Непосредствено преди корекцията се поставят анестетични капки за очи с цел предотвратяване на неприятни усещания по време на процедурата. LASIK се осъществява на всяко око поотделно, като обикновено всяка процедура отнема около 5 минути. Окото се поставя пред лазер, като се използва специален инструмент, наречен клепачен спекулум, който служи за поддържане на клепача отворен. Използва се специален маркер за обозначаване на мястото на корекцията. Създава се ултратънка клапа върху предната повърхност на окото, която след процедурата служи като естествена превръзка. Офталмологът използва компютър за регулиране действието на ексимерен лазер за изпълнение на конкретната рецепта, който ще коригира формата на роговицата. Обикновено процедурата е безболезнена, но понякога може да почувствате лек натиск.

Непосредствено след процедурата може да има усещане за парене или боцкане, но най-често обикновен дискомфорт. Освен това могат да се наблюдават още замъглено зрение и замайване, които в повечето случаи изчезват още на следващата сутрин. Зрението се стабилизира и постепенно се подобрява в рамките на следващите няколко дни, въпреки че в някои редки случаи това може да отнеме няколко седмици или повече. При повечето хора подобрението на зрението е незабавно. Пациентите могат да се върнат на работа още на следващия ден след процедурата, но повечето лекари препоръчват няколко дни почивка. Първият контролен преглед след процедурата се осъществява на следващия ден, като при него офталмологът оценява способността на пациента да шофира без контактни лещи или очила (зрителна острота 20/40 или по-добра). Желателно е да се избягва търкането на очите, тъй като има, макар и малка, вероятност от разместване на клапата на роговицата.

Дългосрочните резултати от LASIK процедурата са много добри. Наблюдава се значително подобряване на зрението и качеството на живот. Повечето пациенти достигат зрителна острота от 20/20 или по-добра. Въпреки че процедурата е изключително безопасна, понякога могат да се наблюдават постоперативни усложнения, като инфекция или поява на отблясъци (ореоли или звездички, които са най-забележими при гледане на светлини нощно време, например при шофиране).

Малък процент от пациентите, подложили се на процедурата, могат да се нуждаят от допълнителна LASIK корекция за по-нататъшно подобрение на зрението. При достигане на 40-годишна възраст може да се появи необходимост от носене на очила при четене, което се обяснява с настъпващото понижение на зрителната острота свързано с възрастта - пресбиопия.

Фоторефрактивна кератектомия

Фоторефрактивна кератектомия (PRK) представлява тип лазерна корекция на зрението, който се използва за лечение на миопия, далекогледство или астигматизъм. Тя е подобна на LASIK в това, че използва ексимерен лазер за преоформянето на роговицата, за да се намали или премахне зависимостта от носене на коригиращи очила или контактни лещи. Различава се от LASIK по това, че хирургът не се нуждае от употребата на микрокератом за направата на клапа (процеп), а вместо това той може да приложи лазерът директно върху роговицата за постигане на желаната зрителна корекция. PRK е по-подходяща за хора с тънки роговици или с наличие на други аномалии на роговицата, където употребата на микрокератом може да не бъде най-доброто решение.

Фоторефрактивна кератектомия е одобрена от FDA (Агенцията по храните и лекарствата на САЩ) за лечение на миопия от 1995 г. и за лечение на хиперметропия (далекогледство) от 1998 г., и се радва на отличен профил на безопасност. Тъй като не е необходима употребата на микрокератом, няма риск от усложнения на клапата. При PRK за коригиране на миопия, силно изпъкналата корнея се прави по-плоска чрез премахване на тъкан от центъра на последната.

Преди процедурата е необходимо пациентът да бъде прегледан и разпитан обстойно за състоянието на зрението. След което е необходимо да се осъществи изследване на рефракцията за измерване на наличното нарушение. Формата на повърхността на очите на пациента се подлага на мапинг чрез инструмент, наречен корнеален топограф. Най-накрая се измерва дебелината на роговицата чрез употреба на инструмент, наречен пахиметър.

В деня на операцията техник почиства повърхността около очите с нежен тампон. Следва поставяне на няколко капки за очи за подготовка за процедурата. Някои от тях съдържат антибиотик, който служи за предпазване от възникване на възможна инфекция. За коригиране на късогледство, далекогледство или астигматизъм операторът ще използва ексимерен лазер. Ексимерният лазер се програмира въз основа на изчисления, направени след предварителния преглед. Впоследствие лазерът доставя точното количество енергия, необходимо за осъществяване на корекцията, и чрез малки точки светлинни лъчи на предварително определени позиции върху роговицата. Това води до промяна на нейната форма в такава, необходима за постигане на нормално зрение.

Приложението на лазера обикновено трае 1-2 минути на всяко око в зависимост от сложността и големината на корекцията, която е необходима. Най-често след процедурата се поставя предпазни пластмасови очила с цел предпазване от търкане на очите или инцидентен удар.

Най-подходящите пациенти за фоторефрактивна кератектомия са индивиди с умерени нива на миопия или хиперметропия с аномалии на роговицата, които не ги правят подходящи за LASIK. Въпреки това, PRK може да се използва при хора с високостепенна миопия. Недостатъците на фоторефрактивната кератектомия са по-дълго време за излекуване и по-дълго време за постигане на резултат. PRK е рядко използвана процедура поради възможностите за осъществяване на LASIK. Подобно на всяка лазерна операция, при PRK винаги има риск и странични ефекти, като фоточувствителност и отблясъци в зрителното поле.

Усложнения при късогледство

Късогледството е заболяване, което рядко води до сериозни усложнения. При ненавременно лечение, обаче, високостепенното късогледство може да бъде рисков фактор за развитие на глаукома, макулна дегенерация, страбизъм и отлепване на ретината.

Макулна дегенерация

Макулната дегенерация е състояние, което се характеризира със загуба на зрение в центъра на зрителното поле поради увреждане на ретината. При висока степен на късогледство, и по-точно при дегенеративна миопия, може да се наблюдава такова увреждане на ретината. Наличие на диоптър над -6.00 и прогресивно влошаване с течение на времето се дължи на прекомерно удължаване на очната ябълка.

Когато надлъжните очни размери са много по-големи от тези на широчина, настъпва разтягане на тъканите вътре в окото и разтягане на ретината. Ако това разтягане е прекалено голямо и продължава за продължителен период от време, ретината започва да изтънява и започват да се появяват малки дупчици и "сълзи" по нея. Когато това се случи, по време на изследване Вашият офталмолог може да забележи признаци като задна стафилома и разкъсвания в мембраната на Брух. Това е предпоставка за настъпване на хороидална неоваскуларизация, което представлява растеж на нови кръвоносни съдове под ретината. Тези нови кръвоносни съдове са незрели и през стените им може да изтича кръв, което причинява увреждането на ретината при този вид макулна дегенерация.

Миопичната макулна дегенерация не е състояние, свързано с възрастта, тъй като може да засегне и по-млади индивиди. Лечението на това заболяване се осъществява с фотодинамична терапия, лазерна терапия и прилагане на антиоксиданти и съдов ендотелиален растежен фактор (VEGF).

Глаукома

Глаукомата е състояние, което се характеризира с трайно повишаване на вътреочното налягане, водещо до увреждане на зрителния нерв и постепенна загуба на зрение. Глаукомата е заболяване със социално значение, тъй като тя е една от водещите предотвратими причини за настъпване на слепота в световен мащаб. За съжаление, глаукомата може да прогресира безсимптомно и установяването на отслабено зрение от пациента да бъде късна проява на заболяването.

Рискови фактори за развитие на глаукома могат да бъдат още напреднала възраст, принадлежност към негроидната раса, фамилна обремененост, захарен диабет, сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, очни травми, тумори на окото, отлепване на ретината, дислокация на лещата и други. Основните тестове за диагностициране на глаукома са измерване на вътреочното налягане (тонометрия), фундоскопия, пахиметрия (измерване дебелината на роговицата), периметрия и други.

Ранно диагностициране на заболяването може да минимизира или да предотврати увреждането на зрителния нерв и да ограничи загубата на зрение. Лечението на глаукома може да бъде консервативно или хирургично. Консервативното лечение се осъществява чрез очни капки простагландини, бета-блокери, алфа-адренергични агонисти, инхибитори на карбоанхидразата, холинергични средства и други.

Отлепване на ретината

При високостепенна миопия има повишен риск от отлепване на ретината. Това се обяснява с удължаването на очната ябълка, което води до преразтягане и изтъняване на ретината. Това благоприятства нейното отлепване.

Хората с късогледство от -1 до -3 диоптъра са изложени на 4 пъти по-голям риск от отлепване на ретината, докато хора с късогледство над -3 диоптъра са изложени на 10 пъти по-голям риск. Миопията причинява ревматогенно отлепване на ретината. Това е най-често срещаният вид отлепване и се характеризира с натрупване на течност зад ретината. Тъй като удължената очна ябълка придърпва ретината, това води до малки разкъсвания. Под тези разкъсвания се натрупва течност, която отделя ретината от подлежащата очна ябълка.

Симптоми на настъпило отлепване на ретината могат да бъдат поява на отблясъци, спадане на було или завеса в част от зрителното поле, загуба на централно зрение и замъглено зрение. Лечението на отлепване на ретината се осъществява с лазер, пневматична ретиноплексия или с хирургична интервенция. При навременно и подходящо лечение до 90% от случаите с отлепване на ретината могат да бъдат успешно лекувани.

 Страбизъм (кривогледство)

При някои пациенти с късогледство може да се развие конвергентен страбизъм или кривогледство. Състоянието се нарича още езотропия. Характеризира се с отклоняване на очните ябълки навътре. Това може да прогресира до много тежка степен вследствие парализа на един или двата латерални прави мускули. При възникване на кривогледство, освен симптомите, характерни за късогледството, може да се наблюдава и диплопия (двойно виждане).

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Последно разглеждани продукти

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото