Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

Алкохолизмът, известен още като алкохолно разстройство и синдром на алкохолна зависимост, е обширно понятие за консумация на алкохол, която води до проблеми. В миналото алкохолизмът е бил разделен на два основни типа: злоупотреба с алкохол и зависимост от алкохол.

В медицински контекст терминът "алкохолизъм" се използва, когато са налице два или повече от следните фактора:консумация на големи количества алкохол в продължение на дълъг период от време                                                                                                                                                                  
- затруднения с намаляването на количеството приет алкохол
- сдобиването с или консумацията на алкохол отнема голяма част от времето
- силно желание за алкохол
- употребата на алкохол води до неизпълнение на ежедневните отговорности и дейности
- употребата на алкохол предизвиква социални проблеми
- употребата на алкохол причинява здравословен проблем
- употребата на алкохол води до рискови ситуации
- поява на абстиненция / синдром на отнемане при спиране на консумацията на алкохол
- развитие на алкохолна толерантност при консумация

Алкохолът засяга всеки орган в тялото. Това е депресант на централната система, който бързо се абсорбира от стомаха и тънките черва в кръвния поток. Алкохолът се метаболизира в черния дроб чрез ензими. Въпреки това, черният дроб може да метаболизира само малко количество алкохол за даден момент, оставяйки количество алкохол да циркулира в тялото. Интензивността на ефекта на алкохола върху организма е пряко свързана с количеството, което е консумирано.

Употребата на алкохол може да повлияе на всички части на тялото, но особено оказва ефект на мозъка, сърцето, черния дроб, панкреаса и имунната система. Може да предизвика развитието на психични заболявания, синдром на Вернике-Корсаков, нарушения в сърдечния ритъм, чернодробна недостатъчност, както и увеличение на риска от рак. Консумацията на алкохол по време на бременност може да доведе до увреждане на бебето, причиняващо фетален алкохолен синдром. По принцип жените са по-чувствителни към вредните физически и психически ефекти на алкохола, отколкото мъжете.

И факторите на околната среда, и генетичните фактори вземат участие в причините за развитие на алкохолизъм с около 50 % риск за всеки вид. Човек с родител, брат или сестра с алкохолизъм е 3-4 пъти по-вероятно да развие това състояние. Факторите на околната среда включват социални, културни и поведенчески въздействия. Високите нива на стрес, тревожност, както и евтиният лесен достъп до алкохол увеличават риска. Хората могат да продължат да консумират алкохол до известна степен, за да предотвратят или облекчат симптомите на абстиненция.

Статистиката на СЗО (Световната здравна организация) отчита, че 2010 г. е имало 208 милиона хора с алкохолизъм по света (4,1 % от населението над 15-годишна възраст). Състоянието е по-често сред мъжете и младите хора и все по-малко често в средна и напреднала възраст. Най-ниската честота на това разстройство е в Африка - 1,1 %, а най-високата - 11 % в Източна Европа. Причинил е пряко 139 000 смъртни случаи през 2013 г. в сравнение със 112 000 смъртни случаи през 1990 г. Смята се, че общо 3,3 милиона смъртни случая (5,9 % от всички смъртни случаи) се дължат на алкохола.

Световната здравна организация не подкрепя употребата на термина "алкохолизъм", а предпочита "синдром на алкохолна зависимост".

Медицински алкохолизмът се счита едновременно за физическо и психическо заболяване. Диагнозата се поставя чрез сваляне на анамнеза, определени кръвни тестове и евентуално допълнителни изследвания за потвърждаване на диагнозата.

Лечението може да се случи в няколко стъпки. Поради медицински проблеми, които могат да възникнат по време на отказа от алкохол, алкохолната детоксикация трябва внимателно да се контролира. Чест метод е употребата на бензодиазепинови лекарства, като диазепам. Възможно е да се наложи постъпване в здравно заведение. Други зависимости или психично заболяване могат да усложнят лечението. След детоксикация се пристъпва към подкрепа, като групова терапия или групи за подпомагане, за да се съдейства на човека да не се завърне към консумацията на алкохол. Често използвана форма на подкрепа е групата на "Анонимните алкохолици". Медикаментите акампросат, дисулфирам или налтрексон могат да се използват с цел превенция на употребата на алкохол в бъдеще.

Профилактиката е възможна чрез регулиране и ограничаване на продажбата на алкохол, облагане на алкохола, за да се увеличи неговата себестойност, и осигуряване на евтино лечение.

Алкохолизмът е изключително сериозен проблем в нашия свят днес, което означава, че общественото познаване и разбиране на неговите симптоми и ефекти е много важно, за да се намали статистиката, която показва нарастване на броя на причинените от него наранявания, болести и смъртни случаи.

В световен мащаб хората над 15-годишна възраст консумират 6,2 литра алкохол на човек през 2010 г. според Световната здравна организация (СЗО). Най-новите прогнози за смъртността, свързана с алкохола, сочат, че около 3 милиона смъртни случаи всяка година са пряко свързани с алкохол, с най-висок процент на смъртни случаи, свързани с алкохола сред хората между 15 и 29 години (алкохол е отговорен за близо 1 от 10 смъртни случаи в тази възрастова група за целия свят). Това прави алкохолът третият по големина в света рисков фактор за заболяване.

Според едно изследване от 490 милиона души в Европейския съюз повече от 23 милиона са зависими от алкохол. В Европа алкохолът допринася за почти един на всеки десет от всички случаи на заболяване и преждевременна смърт всяка година.

В 10 страни населението консумира повече от 13 и повече литра на човек. В Беларус, страната с най-значително потребление на алкохол, населението консумира 17, 5 литра средно на човек. Почти всички страни с най-високите нива на консумация на алкохол се намират в Източна Европа. Те включват Русия и други бивши народи от Съветския съюз, като Беларус, Литва, Молдова и Украйна. Единствената страна в тази класация, която не се намира в Източна Европа, е Андора.

Според някои специалисти исторически и социални фактори обясняват защо някои страни имат по-високи нива на потребление. Населението в много от тези области може също така да не разполага с необходимата информация за вземане на информирани решения за здравето. В някои от тези страни липсва здравна информираност и обществени инициативи по отношение на ефектите и последиците от употребата на алкохол. Жителите в тези страни са също така сред най-вероятно страдащите от свързани с употребата на алкохол разстройства - физически проблеми, като цироза на черния дроб, и психични заболявания, като депресия. Трите държави с най-висок процент на заболявания, свързани с употребата на алкохол, са Унгария, Русия и Беларус.

Алкохолът е причина за около 3 милиона смъртни случаи в световен мащаб, като една трета от тях са били причинени от сърдечно-съдови заболявания и диабет. Непреднамерени наранявания представляват 17,1 % от смъртните случаи, свързани с алкохола. Различни видове рак, стомашно-чревни заболявания, както и умишлено самонараняване са също често срещани причини за смъртни случаи, свързани с алкохола. Половината от всички смъртни случаи, дължащи се на цироза на черния дроб, се дължат на алкохол. Повече от една четвърт от всички случаи на панкреатит и различни видове рак на устата се дължат на употребата на алкохол.

Алкохолът убива повече тийнейджъри, отколкото всички наркотици, взети заедно. Млади хора, които употребяват алкохол, са със 7 пъти по-голяма вероятност за употреба на наркотици, отколкото тези, които не консумират. Алкохолът е фактор в трите водещи причини за смъртността във възрастовата граница 15-24 години: злополуки, убийства и самоубийства.

Средната продължителност на живота в народите с прекомерна употреба на алкохол също е по-кратка. Средната продължителност на живота в развитите страни е 79,3 години през 2012 г. - доста по-висока, отколкото в почти всички страни с най-значителна употреба на алкохол. В Румъния средната продължителност на живота е само 68,7 години, а в Русия и Украйна - под 72 години.

Въпреки че процентът на мъжете, консумиращи алкохол, е много повече от този на жените, употребата на алкохол сред жените непрекъснато се увеличава в съответствие с икономическото развитие и променящите се роли на половете според СЗО.

Развитие на алкохолизъм

Алкохолизмът е специфичен вид пристрастеност. Не съществува една-единствена причина за алкохолната зависимост.

Сложна смес от генетични, психологически, социални фактори и фактори на околната среда повлияват риска от развитие на алкохолизъм. Въпреки че точната причина за алкохолизма е неизвестна, изследванията показват все повече доказателства, че чувствителността към него може да се унаследява и рискът от развитие на това медицинско състояние се увеличава значително в семейства с роднини (по-специално родители, братя и сестри), които са зависими от алкохола.

Гените, които оказват въздействие върху метаболизма на алкохола, също влияят на риска от алкохолизъм, а и могат да бъдат индикация за фамилна анамнеза за алкохолизъм. Проучване е установило, че употребата на алкохол в ранна възраст може да повлияе на експресията на гени, които увеличават риска от алкохолна зависимост. Лица, които имат генетична предиспозиция към алкохолизъм е по-вероятно да започнат да консумират значително количество алкохол в по-ранна възраст.

Също така, по-млада възраст на начало на употреба на алкохол е свързана с повишен риск от развитие на алкохолизъм и около 40 % от алкохолиците ще пият прекомерно до късна възраст. Не е напълно ясно дали тази асоциация е каузална. Някои учени не са съгласни с това мнение.

Тежка травма в детството също е свързана с увеличение на риска от алкохолна зависимост. Липсата на партньорска и семейна подкрепа е свързана с повишен риск от развитие на алкохолизъм. Генетиката и юношеството са асоциирани с повишена чувствителност към невротоксични ефекти на хронична злоупотреба с алкохол. Кортикалната дегенерация поради невротоксичните ефекти увеличава импулсивното поведение, което може да допринесе за развитието, персистирането и тежестта на злоупотребата с алкохол. Има доказателства, че при абстиненция има възстановяване на поне част от индуцираното от алкохола увреждане на централната нервна система.

Допълнителни рискови фактори включват наличие на психиатрично разстройство, като шизофрения, депресия и тревожност. Бедността, социалната изолация и срамежливостта могат също да бъдат рискови фактори.

Алкохолът е най-достъпното и широко злоупотребявано вещество. Сама по себе си бирата е най-консумираната алкохолна напитка, като тя е трето по популярност питие след водата и чая като цяло. Смята се, че бирата е най-старата ферментирала напитка. Експертите смятат, че съществува взаимна връзка между лесния достъп на алкохол (евтини цени) и злоупотребата на алкохол и смъртните случаи, свързани с алкохола.

Освен това, как едно тяло преработва алкохола може да повлияе на риска от развитие на алкохолна зависимост. Изследванията показват, че хората, които се нуждаят от сравнително повече алкохол, за да постигнат ефект, е по-вероятно да се превърнат в алкохолно зависими. Индивидуалните реакции към алкохола са различни и зависят от множество фактори, като:

Възраст
Пол
Расова или етническа принадлежност
Физическо състояние
Количество храна, консумирана преди употребата на алкохол
Бързината на консумация на алкохол
Употребата на наркотици или лекарства (особено по лекарско предписание)
Фамилна анамнеза за проблеми с алкохола

Биологични причини

Биологичните причини за пристрастяването към алкохола включват индивидуалната физиология и генетика на всеки човек.

Хората се различават по степента, по която те харесват или не харесват дадено пристрастяващо вещество или дейност. Някои хора могат да се насладят на едно вещество или дейност толкова много, че става много примамливо и трудно да се устои. Друг човек не би срещнал тази трудност, защото изпитва подобна наслада. По същия начин, способността да се контролират импулсивни желания с рационалното мислене е функция на мозъка, която варира между различните хора. Някои хора може да имат недостиг на капацитета им да се противопоставят на някои видове импулси. По този начин тези хора ще са с по-голям риск от развитие на пристрастяване поради тяхната генетична уязвимост.

Съществуват генетични различия между расовите групи, които влияят на риска от развитие на алкохолна зависимост. Например, има различия между африканските, източноазиатските и индийските расови групи в начина, по който се метаболизира алкохолът. Смята се, че тези генетични фактори обясняват отчасти вариращите честоти на алкохолната зависимост между расовите групи. Генният алел на алкохолдехидрогеназата ADH1 B*3 причинява по-бърз метаболизъм на алкохола. Алелът ADH1 B*3 се среща само при индивидите от африкански произход и някои индиански племена. Афроамериканците и индианците с този алел имат намален риск от развитие на алкохолизъм.

Проучвания са установили, че мъжкият пол е с по-висока честота отколкото женския пол за употреба и зависимост от алкохол.

Психологични причини

Психологията също спомага за разбиране на причините за пристрастяването към алкохола.

Пристрастяването е вредно поведение. Психологически изследвания установяват защо хората повтарят определени поведения, дори когато тези поведения са вредни. Това е така, защото хората се учат да се предвидят известна полза от пристрастяването, въпреки че това е вредно. Тези ползи могат да варират от намаляване на стреса, освобождаване от скука, приятни усещания, справяне с негативни чувства или ситуации или просто в полза на избягване на симптомите на абстиненция. Хората имат различни способности да се справят с неприятните емоции и обстоятелства. Когато хората имат лоши умения за справяне, те са по-уязвими към пристрастяване. По същия начин, хората имат различна степен на стрес и различни умения в намаляване на стреса. Хората с високо напрежение, които не притежават умения за намаляване на стреса, също са по-уязвими към пристрастяване.

Психологическите изследвания също помагат да се разбере, че мотивацията е от решаващо значение. Без достатъчно мотивация хората не могат лесно да променят нездравословно поведение. Човек може да е наясно с проблема си с алкохола, но обикновено е недостатъчна мотивацията, за да се прекрати нездравословното поведение. Въпреки това, психолозите могат да помогнат за засилване на мотивацията на хората чрез терапия и специализирани техники.

Много психологични разстройства, като депресия и тревожност, често придружават пристрастяването. Тези и други психични разстройства правят хората по-уязвими към пристрастяване. Това е така, защото хората могат да използват алкохол за временно облекчаване на неприятните симптоми на тези заболявания.

Социално-културни причини 

Социално-културните влияния също допринасят за развитието на алкохолна зависимост. Терминът "култура" в случая описва изучен и споделен модел на ценности и вярвания в групата. Тези ценности и вярвания насочват както поведението на членове на групата, така и на техните социални взаимодействия. Когато една култура приема или толерира пиянство, членовете на тази култура са по-уязвими към пристрастяване. Най-голямото социално влияние е семейството. Това е начинът, по който културата се предава от едно поколение на друго. Децата се учат от членовете на техните семейства за употреба или злоупотреба на алкохол.

Разликата между злоупотреба с алкохол и алкохолизъм

Експерти правят разграничение между злоупотребата с алкохол и алкохолизъм (наричан също алкохолна зависимост).

Американската психиатрична асоциация дефинира злоупотребата с алкохол като консумация на алкохол, която води до "клинично значимо увреждане или страдание". За разлика от алкохолиците, злоупотребяващи с алкохол имат някакъв контрол и възможност да се определят граници за консумацията с алкохол. Въпреки това, употребата на алкохол при тях е все още саморазрушителна и опасна за тях или другите.

Злоупотребата с алкохол е по-честа в определени моменти в живота. Мъже, студенти и хора, които преминават през сериозни житейски събития или травма, са с по-голям риск от злоупотреба с алкохол. Хора, които страдат от депресия, самота, емоционален стрес или скука, биха могли да бъдат по-склонни да се обърнат към алкохола, за да се справят с проблемите си, а това може да доведе до зависимост.

Злоупотребата с алкохол е модел на консумация на алкохол, който причинява повтарящи се отрицателни въздействия върху здравето, междуличностните отношения или способността за работа. Дългосрочна злоупотребата с алкохол може да се превърне в зависимост от алкохол.

Признаци и симптоми на злоупотреба с алкохол

Чести признаци и симптоми на злоупотреба с алкохол включват:

Многократно пренебрегване на отговорностите у дома, на работа или в учебното заведение поради консумацията на алкохол - например ниска ефективност при работа, неглижиране на децата, липса на постигнати положителни резултати в учебния процес поради нетрезво състояние или махмурлук.
Употреба на алкохол в ситуации, когато е физически опасно, като шофиране в нетрезво състояние, работа с машини в нетрезво състояние или смесване на алкохол с лекарства въпреки противопоказание за това.
Повтарящи се проблеми със закона поради употребата на алкохол - например арест поради шофиране под влияние на алкохола.
Продължаване на консумацията на алкохол, въпреки че това създава проблеми във взаимоотношенията - например злоупотреба на алкохол с приятели, въпреки че интимната половинка ще се разстрои от това или лоши отношения със семейството, тъй като то не е одобрява начина, по който алкохолът повлиява поведението на консумиращия го.
Употребата на алкохол като начин за релаксация или премахване на стреса. Много проблеми с алкохола започват, когато хората го използват за самоуспокоение или облекчаване на стреса - например злоупотреба с алкохол след всеки напрегнат и стресиращ ден, след спор с ръководителя на работа и др.
Липса на спомени след употребата на алкохол.
Притеснение на приятелите и членовете на семейството поради злоупотреба с алкохол.
Продължаване на консумацията на алкохол въпреки наличието на здравословни проблеми, които са причинени или влошени от консумацията на алкохол - например чернодробно заболяване.
Нараняване на други хора или самонараняване при злоупотребата с алкохол.
Не всички злоупотребяващи с алкохол преминават към алкохолна зависимост, но това е значим рисков фактор. Понякога алкохолизмът се развива изведнъж в отговор на стресова промяна, като раздяла, пенсиониране или друга загуба. При други случаи той постепенно се разгръща при увеличаване на толерантността към алкохола. Ако се консумират големи количества алкохол или се употребява алкохол всеки ден, рисковете от развитие на алкохолизъм са по-големи. Освен това, според експерти количеството консумиран алкохол не определя разликата между злоупотреба и зависимост, а критерият е въздействието на алкохолната консумация върху живота - нивото на увреждане и страдание.

Последици за здравето при злоупотреба с алкохол

Хората, злоупотребяващи с алкохола, често са с високо рискови поведения, които излагат тях и другите на опасност. Те също така могат да причинят вреда на здравето си при продължителна злоупотреба с алкохол. Тези въздействия оказват ефект не само в краткосрочен план, но могат да имат последствия за останалата част от живота.

Последици за здравето, които могат да бъдат пряк резултат от злоупотреба с алкохол, включват:

Алкохолно отравяне
Полово-предавани болести или нежелана бременност
Увреждане на черния дроб (цироза)
Панкреатит
Високо кръвно налягане
Неврологични увреждания
Сексуална дисфункция
Непреднамерени наранявания - например катастрофа, падане, изгаряне, нараняване с огнестрелно оръжие
Насилие - малтретиране на дете или партньор, самонараняване
Увреждане на развитието на плода при консумация на алкохол от бременната майка - например фетален алкохолен синдром
Проведени са значими проучвания, които показват, че злоупотребата с алкохол, особено консумацията на значителни количества алкохол за кратък период от време, може да има отрицателен ефект върху мозъчните клетки на човек, дори в краткосрочен план. Установено е, че значимо увреждане в някои части на мозъка може да се появи само след 4 дни злоупотреба с алкохол.

Как да се избегне преминаването на злоупотребата с алкохол в алкохолна зависимост

Ако все още човек е във фаза на злоупотреба с алкохол, има шанс да обърне развитието на процеса, преди да премине в алкохолизъм.

Много хора започват да употребяват алкохол, за да се отпуснат и релаксират в края на деня, което се превръща постепенно в злоупотреба с алкохол. Когато се почувства нужда от питие, може да се обърне внимание на следните алтернативи:

Физически упражнения и активност
Четене на хубава книга
Общуване с приятел
Практикуване на хоби или друга здравословна дейност

Рискови фактори за развитие на алкохолна зависимост
Въпреки че точната причина за алкохолизма е неизвестна, има някои фактори, които могат да повишат риска за развитие на това разстройство.

Рисковите фактори за развитие на проблем с алкохола включват депресия, тревожност, ниско самочувствие, както и фамилна анамнеза за алкохолизъм. Високо ниво на стрес, шизофрения и биполярно разстройство са други рискови фактори за развитие на алкохолна зависимост. При жените антисоциалното поведение е свързано с развитието на тежка форма на алкохолизъм. И мъжете, и жените са по-склонни да развият алкохолизъм, ако са били малтретирани в детството физически и / или психически. Деца и тийнейджъри, които са консумирали за първи път алкохолно питие между 11- и 14-годишна възраст, са изложени на риск от развитие на проблем с алкохола, отколкото тези, които опитват алкохол за първи път на по-късна възраст.

Рискови фактори за развитие на алкохолна зависимост:

Възраст

 

Индивиди, които започват да употребяват алкохол в юношеска възраст, са в риск от развитие на алкохолизъм. Колкото по-рано човек започне да консумира алкохол, толкова е по-голям рискът. Изследване на над 40 000 възрастни е посочило, че около половината от тези, които са започнали да употребяват алкохол преди 14-годишна възраст, са станали алкохолно зависими на 21 години. За разлика от тях, само 9 % от хората, които започват да консумират алкохол след 21-годишна възраст, развиват алкохолизъм.

Млади хора с най-голям риск за ранна употреба на алкохол са тези с анамнеза за злоупотреба, насилие в семейството, депресия и стресови събития в живота. Хора с фамилна анамнеза за алкохолизъм е по-вероятно да започнат да консумират алкохол преди 20-годишна възраст и да развият зависимост. Те също така са по-склонни да подценяват последиците от употребата на алкохол и да правят грешни преценки и вземане на решения, като шофиране след употреба на алкохол, отколкото млади хора без фамилна анамнеза за алкохолизъм.

Въпреки че алкохолизмът обикновено се развива в началото на зрялата възраст, по-възрастните хора също могат да изпаднат в алкохолна зависимост. Освен това алкохолът оказва влияние върху организма на хората в напреднала възраст по различен начин. Хора, които приемат същото количество алкохол, както в по-млади години, с напредване на възрастта могат по-лесно да развият алкохолна зависимост, без да го осъзнават. Необходими са по-малко количество напитки за изпадане в нетрезво състояние. Органите на по-възрастните хора могат да бъдат увредени от по-малки количества алкохол, отколкото тези на по-младите хора. Също така, много от лекарствата, предписвани на хора в напреднала възраст, взаимодействат неблагоприятно с алкохол.

Пол

Повечето хора с алкохолна зависимост са от мъжки пол, но честотата на алкохолизма при жените се увеличава през последните 30 години. Според Центровете за контрол на заболяванията в САЩ около 17 % от мъжете и 8 % от жените отговарят на критерии за зависимост от алкохола в някакъв момент от живота си.

Проучванията показват, че жените са по-уязвими от мъжете към много от дългосрочните последици от алкохолизма. Например жените са по-склонни от мъжете да развият алкохолен хепатит и да умрат от цироза и са по-уязвими по отношение на увреждането на мозъчните клетки, причинено от употребата на алкохол.

Расова и етническа принадлежност

Като цяло, няма разлика в честотата на алкохолната зависимост сред различните раси. Някои групи от населението, обаче, като например местни американци, са с повишена честата на алкохолизъм. Въпреки че биологичните или културните причини за такова различно разпространение на алкохолната зависимост не са известни, някои хора в тези популации могат да имат генетична предразположеност към алкохолизма поради начина, по който метаболизират алкохола.

Анамнеза за злоупотреба

Индивиди, които са били малтретирани като деца, имат по-висок риск за злоупотреба с вещества по-късно в живота. В едно проучване 72 % от жените и 27 % от мъжете със злоупотреба с вещества съобщават физическо и / или сексуално насилие. Те също така са показали по-лош отговор към лечението, отколкото тези без такава анамнеза за злоупотреба.

Също така се развива по-голям риск от алкохолизъм при индивиди, които злоупотребяват с други вещества, като например тютюн, наркотици или лекарства.

Стрес

Много хора, живеещи в стрес или преживели стресова ситауция, се обръщат към алкохола като начин за разпускане. Въпреки това, ако човек не е внимателен, тялото му може да изисква по-честа употреба на алкохол, за да му помогне да се отпусне, особено ако има генетично предразположение към пристрастяване.

Психиатрични и поведенчески разстройства

Хора с тежка депресия или тревожно разстройство са изложени на висок риск от алкохолизъм, тютюнопушене и други форми на пристрастяване. Подобно, голяма част от алкохолно зависимите хора страдат от придружаващо психиатрично разстройство или злоупотреба с други вещества. Депресията е най-честият психичен проблем при хора, страдащи от алкохолизъм или от злоупотреба с други вещества. Злоупотребата с алкохол е много честа при пациенти с биполярно разстройство и шизофрения.

Специфични тревожни разстройства, като паническо разстройство и социална фобия, могат да създадат особени рискове за злоупотреба с алкохол и други вещества. Социалната фобия причиня силен страх от публично критикуване и унижение. Паническото разстройство причинява интензивни тревожни и паник атаки. Хора с тези разстройства могат да използват алкохола като начин да се чувстват по-малко потиснати в публични ситуации и да успокоят чувството на паника. Хората с тревожно разстройство са по-склонни да възобновят консумацията на алкохол след лечение на алкохолна зависимост.
Дългосрочният алкохолизъм може да причини химични промени, които произвеждат тревожност и депресия. Невинаги е ясно дали хора с емоционални разстройства се самолекуват с алкохол или дали алкохолът е предизвикал емоционалните промени.

Проучвания показват, че алкохолът е силно свързан с импулсивно или раздразнително поведение. Например деца с хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието имат по-висок риск от развитие на алкохолизъм в зряла възраст. Рискът е особено висок при съчетание с поведенческо разстройство.

Редовна употреба на алкохол

Редовната консумация на твърде много алкохол за продължителен период от време може да доведе до проблеми, свързани с алкохола, или до алкохолна зависимост.

Социални и културни фактори

Социалните и културните фактори също мохат да повишат възможността от поява на проблеми с алкохола.

Наличието на приятел или близък роднина, който пие редовно, може да увеличи риска от злоупотреба с алкохол. За младите хора влиянието на родителите, връстниците или други модели за подражание може да повлияе на риска от развитие на алкохолна зависимост.

 

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото