Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

Клапният апарат на сърцето се състои от четири на брой клапи, които осигуряват правилния поток на кръвта през сърдечните кухини и към посока големите кръвоносни съдове. Това са митралната клапа (разположена между лявото предсърдия и лявата камера), трикуспидалната клапа (разположена между дясното предсърдие и дясната камера), аортната клапа (разположена на изхода на лявата камера) и пулмоналната клапа (разположена на изхода на дясната камера). Анатомичната и функционална цялост на сърдечните клапи е задължително условие за осигуряване на еднопосочно движение на кръвта по време на систолата и диастола.

Нарушените функции на сърдечните клапи (клапни пороци) се класифицират като стеснение на отвора (стеноза) или недостатъчното му затваряне (инсуфициенция, регургитация), но може да съществуват едновременно стеноза и инсуфициенция на една и съща клапа. Порокът може да бъде едноклапен или поликлапен, вроден или придобит. Вродените сърдечни клапни пороци засягат предимно трикуспидалната и белодробната клапи, често се съчетават с други аномалии и са относително редки, а придобитите са най-често на митралната и аортната клапи.

Сърдечните клапни пороци биват вродени и придобити. Под придобити клапни пороци трябва да разбираме увреждането на клапи, които преди това са имали нормална структура и са функционирали нормално. Тези увреждания могат да настъпят вследствие на различни заболявания, като ревматизъм, ендокардит, исхемична болест на сърцето, кардиомиопатия, сифилис, артериална хипертония, аневризма на аортата, заболявания на съединителната тъкан, тумори, радиация и други.

Причините за възникване на вродените сърдечни клапни пороци са комплексни.

Ревматизъм

Ревматизмът представлява системно възпалително заболяване на съединителната тъкан, което се причинява от остра инфекция с бета-хемолитичен стрептокок от група А. Проявява се най-често в детска възраст и обхваща предимно ставите, сърцето, кожата и централната нервна система. Заболяването има пристъпен характер. Стрептококите от група А притежават различни биологични свойства и вирулентност. Основен фактор на вирулентността на тези стрептококи е М-протеинът от клетъчната стена на бактериите. За ревматогенни серотипове се смятат тези, които експресират голямо количество М-протеин и образуват здрава капсула, защитаващи ги от фагоцитозата. Доказано е още, че антигенни детерминанти на М протеина участват в кръстосана реакция с миозина на кардиомиоцитите. Индивидуалната имунореактивност на макроорганизма има съществена роля за изявата на болестта. Установено е, че само 1-3% от децата, боледували от остра стрептококова инфекция, развиват впоследствие ревматизъм. Засягането на сърцето от ревматизъм се нарича ревмокардит. Той обикновено е дълготраен, трудно се поддава на лечение и води до остатъчни органични промени на една или повече сърдечни клапи.

Инфекциозен ендокардит

Инфекциозният ендокардит представлява остро или подостро възпалително заболяване на ендокарда на клапите. Причинява се от микробна инфекция и протича с прояви на субфебрилитет или с картина на сепсис. При това заболяване се наблюдава образуването на така наречените вегетации, които могат да обхванат хордите, септални дефекти, клапните протези и по-рядко париеталния ендокард. В 80% от случаите причинители на инфекциозния ендокардит са стафилококите и стрептококите. Освен тях се наблюдават и други причинители като ентерококи, салмонели, клебсиела, протеус, серация, псевдомонас, коринебактериум, листериа, гъби (кандида, аспергилус), риктсиа и други.

Характерно за инфекциозния ендокардит е настъпването на възпалителни и деструктивни промени по клапите. Това са вегетации или улцерации, които причиняват фенестрация или пълно унищожаване на клапни платна, перфорация на синусите на Валсалва, на мембранозната част на септума, руптура на хорди и папиларни мускули, васкулити и органни изменения.

Исхемична болест на сърцето (инфаркт на миокарда)

Острият инфаркт на миокарда е състояние, което настъпва вследствие внезапно прекъсване на коронарния кръвоток в някоя от коронарните артерии, водещо до исхемична некроза на миокарда. В повечето случаи непосредствената причина за прекратяване на кръвния ток е формирането на оклузивен тромб в зоната на усложнена плака. Едно от усложненията на това състояние е настъпване на митрална инсуфициенция. Най-често тя е лека, но в около 4% е високостепенна. При тези болни акутно възникналата тежка митрална регургитация в резултат на исхемия и последвала руптура на папиларния мускул може да доведе до тежък белодробен оток или до кардиогенен шок и смърт. Митралните увреждания могат да бъдат диагностицирани с аускултация, ехокардиографски или евентуално с катетър.

 Кардиомиопатии

Кардиомиопатиите представляват хетерогенна група заболявания на миокарда, които са свързани с механична и/или електрическа дисфункция, обикновено представящи се с несъответстваща на хемодинамичния товар камерна хипертрофия или дилатация и се дължат на различни причини, които често са генетични. Кардиомиопатиите се ограничават до засягане само на сърцето или са част от генерализирани системни заболявания, в повечето случаи водещи до сърдечно-съдова смърт или прогресираща сърдечна недостатъчност, свързана с настъпилите увреждания. Въпреки голямото разнообразие от нозологични единици, принадлежащи към групата на кариомиопатиите, в патогенезата им има много общи моменти, които могат да бъдат схематично най-общо представени със следната последователност:

- молекулярни (генетични) абнормалитвти;

- малфункция на клетъчни органели;

- сърдечна недостатъчност;

- компенсаторни отговори на организма.

Засягането на клапния апарат на сърцето при различните видове кардиомиопатии зависи от конкретния вариант на заболяването и може да се изразява в настъпване на стеноза или регургитация на сърдечните клапи.

Артериална хипертония

Артериалната хипертония е състояние, което се характеризира със стойности на артериалното кръвно налягане равни или по-високи от 140 mmHg за систолното и 90 mmHg за диастолното, при лица над 18 годишна възраст, след неколкократно измерване по метода на Riva-Rocci, при най-малко два или повече прегледи. Увеличеният левокамерен стрес, повишеното преднатоварване, симпатикусовата стимулация и генетичното предразположение представляват основни фактори за развитие на левокамерна хипертрофия. Хипертрофиралият левокамерен миокард води до нарушена диастолна дисфункция на лявата камера, миокардна исхемия, камерни аритмии и систолна дисфункция (в късните стадии на заболяването). Артериалната хипертония се явява предиспозиция за дегенеративно увреждане на аортната клапа.

Вродени клапни пороци

Вродените сърдечно-съдови болести се определят като патология на сърдечно-съдовата структура и/или функция, която е налице при раждането, въпреки че тя може да бъде открита много по-късно. Вродените сърдечни малформации са резултат от взаимодействие между мултифакторни генетични и на заобикалящата среда взаимодействия, които са твърде сложни, за да се определи специфичната причина при всеки отделен случай. Причините за възникване на тези малформации могат да се разделят на екзогенни и ендогенни. По-важните от тях са: вирусни инфекции - рубеола, грип; рентгенови облъчвания; злоупотреба с алкохол; лекарствени средства - талидомид, литий; хиповитаминози; травми на плода и майката и други. Примери за вродени клапни пороци са бикуспидия на аортната клапа, аортна стеноза, пулмонална сеноза, трикуспидална аномалия на Ебщайн и други.

 Митрална стеноза

Митралната клапа представлява сложна сърдечна структура, състояща се от клапен пръстен (анулус) с две части - предна и задна, платна - предно и задно, комисури - предномедиална и заднилатерална, хорди и папиларни мускули - преден и заден, поддържащи клапата контактни части от левокамерния миокард и този от лявото предсърдие, както и от аортната стена (митро-аортен преход). Нормалната площ на митралния клапен отвор е 4-6 кв.см. За стеснен се приема отвор с площ 2,5-4 кв см най-често с безсимптомно протичане, а при площ на митралния клапен отвор под 2,5 кв.см се появяват и субективни оплаквания.

Митралната стеноза представлява стеснение на отвора на митралната клапа, което затруднява пълненето на лявата камера по време на диастолата и предизвикващо обременяване на лявото предсърдие.

Според основната локализация на промените митралната стеноза бива: комисурална (най-значими са промените в комисурите), хордална, куспидална (в платната) и комбиниран тип (най-често срещаната). Според степента на стеснение на митралния клапен отвор порокът се приема за лекостепенен при площ над 1,5 кв.см, умерено тежък - 1-1,5 кв.см и тежкостепенен - под 1 кв.см.

Изолирана митрална стеноза се среща в около 25% от всички пациенти с ревматични сърдечни пороци. Комбинираният митрален порок със стеноза и инсуфициенция се среща приблизително при 40% от болните с ревматично клапно заболяване. С напредъка в лечението на острия ревматичен пристъп и антибиотичната профилактика на рецидивите на ревматизма в държавите с по-висок стандарт се наблюдава значително понижаване на честотата на ревматичните сърдечни пороци и съответно - на митрална стеноза.

 

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото