Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Промоция

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА КРЪВНА ЗАХАР ОПТИУМ Х 50


36,00лв
28,60лв
Описание

Тест ленти за измерване на кръвна захар Free Style Optium
ВАЖНО: Прочетете тези инструкции за употреба и Наръчника за потребителя, доставен заедно с вашия глюкомер, преди да проверите нивото на вашата кръвна захар. Неспазването на инструкциите води до неточни резултати.

Тест ленти за измерване на кръвна захар, технология True Measure
За какво служат моите тест-ленти?
Teст-лентите за измерване на кръвна захар Free Style Optium са предназначени да се ползват с глюкомерите FreeStyle Optium, Optium, Optium Xceed и Optium Easy.
Teст-лентите ca предназначени за количествено измерване на кръвната захар в прясна капилярна цялостна кръв, взета от: а.) върха на пръста, b.) предмишница, с.) мишница, или d.) основата на палеца. Teст лентите са предназначени за използване извън тялото (диагностична употреба in vitro) и са за самоизследване или за употреба от здравен специалист. Тези системи не са предназначени да се ползват за диагностициране на захарния диабет, а са предназначени да се използват като помощно средство при наблюдаване на ефективността на програмите за контрол на диабета.

Какво съдържа моята кутия с тест-ленти?
Teст-ленти в индивидуална опаковка от фолио;
Инструкции за употреба.
Какво друго ми е необходимо, което не се намира в моята кутия с тест-ленти?
Глюкомер Free Style Optium, Optium, Optium Xceed или Optium Easy;
Контролни разтвори Medi Sense за кръвна захар и кетони;
Наръчник за ползване;
Убождащо устройство и игли за еднократна употреба.
Как да проверя моя глюкомер?
Когато поставяте под съмнение резултатите си и когато искате да се уверите, че Вашите глюкомер и тест-ленти са в добро функционално състояние, извършете тест с контролен разтвор.
Контролните резултати трябва да бъдат в рамките на "Очаквани резултати при употреба с контролни разтвори", отпечатани върху тези инструкции за употреба.

Как да взема капка кръв?
Преди да вземете капка кръв се уверете, че мястото за взимане на пробата е чисто, сухо и топло. За да затоплите мястото на взимане на пробата, измийте го с топла вода, разтрийте кожата енергично в продължение на няколко секунди или го покрийте със затоплена кърпа;
Дръжте ръката си надолу преди да убодете Вашия пръст или основата на палеца, за да улесните потичането на кръвта;
За да получите капка кръв от рамото, използвайте плътен телесен участък далеч от костта. Избягвайте силно окосмените участъци;
Избягвайте притискане на мястото на взимане на проба;
Нанесете капката кръв върху тест-лентата незабавно.
Как да наблюдавам моята кръвна захар?
1. Извадете тест-лентата от опаковката. Отворете опаковката на тест-лентата като я скъсате на отбелязаното място.
2. Вмъкнете контактните ленти, намиращи се в края на тест-лентата, в тестовия отвор на глюкомера. Леко натиснете тест-лентата навътре докато опре. Глюкомерът се включва автоматично.
Забележка: Потребителите на глюкомерите Optium, Optium Xceed и Optium Easy трябва да видят, че на дисплея на глюкомера се появява ПАРТИДА 45001.
3. Вземете капка кръв. Спазвайте инструкциите за употреба, съдържащи се в опаковката на убождащото устройство.
4. Нанесете капката кръв в оцветения в бяло участък в края на тест-лентата. Кръвта попива в тест-лентата.

Какво се случва, ако отброяването не започне?
Ако отброяването не започне, може би не сте нанесли достатъчно кръв върху тест-лентата. Нанесете втора капка кръв върху тест-лентата до 5 секунди след първото капване. Ако и след това отброяването не започне или ако са изминали повече от 5 секунди, изхвърлете тест-лентата, изключете глюкомера и повторете стъпки 1 - 4.Можете да използвате отворената опаковка, за да свалите и изхвърлите използваната тест-лента за кръвна захар. Изхвърлете я на подходящо място.

Какво означава резултата?
Очакваните референтни стойности за кръвната захар на пълнолетно лице, което няма диабет и бременност е 4.1 - 5.9 mmol/L (74-106 mg/dL). Един или два часа след хранене нивата трябва да бъдат под 8.9 mmol/L (160 mg/dL), съгласно указанията на СЗО. Свържете се с Вашия лекар, за да определите обхвата, който е подходящ за вас.

ВАЖНО - Какво се случва, ако моят резултат е необичайно нисък или висок?
Медицинските последици от високи или ниски стойности на резултата за кръвната захар могат да са сериозни. Ако резултатът за Вашата кръвна захар е над 16.7 mmol/L (300 mg/dL), по 2.8 mmol/L (50 mg/dL) или резултатът не съвпада с начина, по който се чувствате, повторете теста с нова тест-лента. Можете да използвате също контролен разтвор, за да проверите функционалното състояние на вашата система.
Консултирайте се с Вашия лекар преди да направите някакви промени във вашата програма за медикаментозен контрол на диабета.

ВАЖНО - Какви грижи да положа за моите тест-ленти?
Използвайте тест-лентите незабавно след отваряне на опаковката.
Вашите тест-ленти трябва да се съхраняват при температура между 4- 30° С. Съхранението извън този температурен обхват може да доведе до неточни резултати. Пазете далеч от пряка слънчева светлина и топлина.
Използвайте всяка тест-лента само веднъж и след това я изхвърлете.
Не използвайте тест-ленти с изтекъл срок на годност. Проверете срокът на годност, отпечатан върху кутията на тест-лентите и върху всяка индивидуална опаковка. Ако върху тест-лентата са отпечатани само годината и месеца, в този случай срокът на годност е последния ден от месеца.
Не използвайте тест-лента, която е влажна, огъната, надраскана или повредена.
Не използвайте тест-лентата, ако фолиото, с което е опакована е пробито или скъсано.
Вземете предпазни мерки при използване в близост до деца. Дребните частици могат да предизвикат задушаване.

Какво друго трябва да зная?
Системите Free Style Optium, Optium, Optium Xceed и Optium Easy могат да отчитат нива на кръвната захар между 1.1 и 27.8 mmol/L (20 и 500 mg/dL).
За да получите най-добри резултати, използвайте тест-лентите за кръвна захар Free Style Optium при температури между  15°- 40°С (59° - 104°F) и относителна влажност (количеството влага във въздуха) 10% и 90%.
Клиничните изпитвания показват, че надморски височини до 2,195 метра (7,200 фута) над морското равнище не се отразяват на резултатите.

ВАЖНО - Ако изберете да вземете проба от предмишница, мишница или от основата на палеца:
Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате някое от тези места, за да проверите нивото на Вашата кръвна захар.
Взимането на проба от което и да било от тези алтернативни места може да доведе до леки травми и да остави белези, които ще изчезнат скоро.
Понякога резултатите при взимане на проба от алтернативните места могат да се различават от резултатите при взимане на проба от върховете на пръстите. Това се случва, когато нивата на кръвната захар се променят бързо (например след хранене, след взимане на инсулин или по време на или след физическо натоварване).
Използвайте алтернативните места за взимане на проба, преди или повече от два часа след хранене, взимане на инсулин, или физическо натоварване.

Не използвайте кръвни проби от алтернативни места, когато:
1. Мислите, че нивото на вашата кръвна захар е ниско.
2. Имате диагноза за хипогликемичен шок.
3. Резултатите от алтернативните места не съответстват на начина, по който се чувствате.
4. До два часа след хранене, взимане на инсулин или физическо натоварване.

Има ли важни съобщения, за които трябва да зная?
Следните съобщения могат да означават, че сте получили резултат за кръвна захар, който изисква незабавно внимание или може да има проблем с тест-лентата:
LO означава, че Вашата кръвна захар може да е под 1.1 mmol/L (20 mg/dL);
HI означава, че Вашата кръвна захар може да е над 27.8 mmol/L (500 mg/dL);
Тест-грешка 2 (Глюкомери Optium) или Е-3 (Глюкомери Free Style Optium, Optium Xceed и Optium Easy) означава, че може да е налице тест-грешка или означава, че нивото на Вашата кръвна захар може да е твърде ниско, за да бъде отчетено от системата;
Тест-грешка 4 (Глюкомери Optium) или Е-4 (Глюкомери Free Style Optium, Optium Xceed и Optium Easy) означава, че нивото на Вашата кръвна захар може да е твърде високо, за да бъде отчетено от системата.
Ако се появят някои от тези съобщения, повторете теста с нова тест-лента. Ако същото съобщение се повтори или резултатът не съвпада с начина, по който се чувствате, свържете се с Вашия лекар незабавно. Можете също да използвате контролен разтвор, за да проверите функционалното състояние на Вашата система. Спазвайте инструкциите на Вашия лекар преди да направите някакви промени във Вашата програма за медикаментозно контролиране на диабета.

ВАЖНО: Съответните мерни единици трябва да се появят на Вашия глюкомер заедно с всеки резултат. Вижте по-долу мерните единици, които се използват във Вашата страна.
България - mmol/L.

Важна информация за здравните специалисти
Забележка: Капилярна кръв може да бъде съхранена в капилярни епруветки съдържащи хепарин или калий EDTA и да се използва до 30 минути. Не използвайте епруветки, съдържащи флуорид или оксалат.
Ограничения на процедурата
Тази тест-лента не е предназначена за използване с артериални, венозни, неонатални, серумни или плазмени проби;
Хематокритният обхват е 30% - 60%;
Високи нива на парацетамол, до 1.65 mmol/L (25 mg/dL), не се отразяват на резултатите;
Резултатите от теста могат да бъдат погрешно ниски, ако пациентът е силно дехидратиран или силно хипотензивен, в шоково или в хипергликемично-хиперосмоларно състояние (със или без кетоза). Подобни наблюдения са отчетени в литературата и за други системи за наблюдение на кръвната захар;
Крайно високи нива на следните субстанции при следните концентрации не се отразяват на резултатите: пикочна киселина, 1.4 µmol/L (24mg/dL); аскорбинова киселина, 227 µmol/L (4 mg/dL); неконюгиран билирубин, 684 µmol/L (40 mg/dL); холестерол, 13.0 mmol/L (500 mg/dL); и триглицериди, 16,95 µmol/L (1500 mg/dL);
Да не се използва по време на ксилозен тест за абсорбция.
Принцип на теста
Когато кръвната проба се нанася върху тест-лентата, кръвната захар влиза в реакция с химикалите върху тест-лентата, като произвежда слаб електрически ток. Токът се измерва и резултатът се появява на дисплея на глюкомера. Силата на тока зависи от количеството захар в кръвната проба.
Глюкозо дехидрогеназа (GDH-NAD Pseudomonas sp) > 0.03 U;
NAD+ (като натриева сол) >= 1.0 µg;
Фенантролин хинон >= 0.02 µg;
Нереактивни съставки >= 16.3 µg.
Работна характеристика
Действието на тест-лентите за кръвна захар Free Style Optium е оценено при лабораторни и клинични изследвания.
Обхват на теста: 1.1 - 27.8 mol/L (20 - 500 mg/dL);
Времетраене на теста - 5 секунди.

Калибрационна референция
Тест-лентата за кръвна захар Free Style Optium е калибрирана към YSI анализатор за захар (YSI Inc.).
Резултатите за кръвна захар от YSI се умножават по 1.12, за да се получат плазма-еквивалентни глюкозни стойности за калибриране на тест-лентите за кръвна захар Free Style Optium.

Прецизност
Прецизното тестване показва, че резултатите обикновено варират с не повече от 2.7% до 4.0%.

Точност
Резултатите от тестване на кръвна захар в капилярна кръв, взета от лежащи пациенти в 3 клинични центъра бяха сравнени с тези, получени с използване на лабораторния инструмент YSI анализатор.
Тези проучвания показват, че системите Free Style Optium, Optium, Optium Xceed и Optium Easy са съпоставими с лабораторния референтен метод.

Производител: Abbott, Германия.

 Запознайте се и с другите продукти от категорията ПРОМОЦИИ или разгледате всички продукти на марката . Възползвайте се от възможността да се запознаете със статиите на актуални здравни теми в секцията "Блог". Абонирайте се за нашия бюлетин с актуални за сезона предложения, промоции и нови продукти на супер атрактивни цени.

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
Себореен дерматит
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хрема
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Последно разглеждани продукти

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото